Sant Boi de Llobregat

Notícia

El Grup Municipal d'ERC tramet una carta a l'empresa Alcampo

Ja fa dies que, si ens disposem a comprar una ampolla de cava a l'Alcampo, ens podem trobar amb un amable rètol que ens indica on podem trobar-ne que no sigui elaborat a Catalunya. No cal dir, que aquest procediment (curiosa estratègia de màrketing) no s'empra en cap cas per a productes d'altres orígens, fet pel qual queda palès el suport d'aquesta empresa al boicot endegat contra el nostre país pels sectors més reaccionaris de la dreta espanyola, així com la seva discriminació cap als productes catalans.

Davant del suport mostrat per aquesta empresa al boicot, i més concretament al cava, ERC recorda a Alcampo que part dels seus beneficis s'obtenen als Països Catalans i exigeix respecte cap al poble i la indústria del nostre país.