Sant Boi de Llobregat

Notícia

Esquerra presenta una vintena d’al•legacions a l’ordenança del civisme apostant per l’educació, la cultura i la participació.

Cervelló va remarcar que era necessària la participació de tots els agents socials per tal “d’arribar a una veritable proposta de consens; perquè si no estarem començant altra vegada la casa per la teulada incidint només en el règim sancionador però no contemplant les mesures positives”.

En el document d’al•legacions que ha presentat el grup republicà, se’n poden destacar algunes com ara la inclusió d’un Capítol sobre foment de la convivència. En aquest sentit, el document de treball d’ERC destaca que és necessari que “s’explicitin les responsabilitats que adquireix l’Ajuntament en informació i mediació a través del Síndic de Greuges, donant-li per fi el paper que ha de tenir”.

En un altre sentit, el document d’Esquerra remarca que “no es poden penalitzar certes actituds ciutadanes sense dotar la ciutat d’infrastructures que permetin evitar-les”. En aquest sentit, Cervelló destacà que “no es poden posar multes a les persones que encartellen en llocs on no està permés o a les que llencen brutícia al terra si no es dota la ciutat de plafons per a l’expressió ciutadana (com ja va demanar ERC amb una proposta al Plenari) o no s’ubiquen papereres a tots els racons de la vila.”.