Sant Boi de Llobregat

Notícia

ERC denuncia altre cop l'ocupació il·legal del Parc Agrari amb activitats no agràries

Seguint amb la denúncia que va fer ERC de les llicències concedides per l’ajuntament per a la construcció d’un magatzem i un habitatge en sòl agrícola clasiificat com a no urbanitzable en el parc agrari, a la zona a de les basses de can Domoni, aquest 27 de febrer al ple municipal ERC va tornar a denunciar un cas similar a la zona de la Bomba, on ja hi ha hagut una denúncia d’Unió de Pagesos deguda a una parcel.la tancada i amb construccions irregulars no dedicades a l’activitat agrària i que provoca interferències amb les explotacions veïnes.

ERC va demanar al govern municipal quin tipus de llicències s’havien donat per part de l’ajuntament ( llicència d’obres i llicència urbanística) i en base a quina formativa s’havien concedit ja que vulnera les normatives urbanístiques vigents del PGM i del Parc Agrari que classifiquen el sector com a sòl rústic protegit de valor agrícola.

Un altre cop ERC reclama la reparació dels danys causats i que es determinin les responsabilitats en tot aquest afer.