Sant Cugat del Vallès

Presentem el Pla d’Acció d’Emergència Climàtica!

El passat 24 de febrer l’alcaldessa Mireia Ingla i la Comissionada per l’Emergència Climàtica Alba Gordó, van presentar el Pla d’Acció d’Emergència Climàtica en un entorn privilegiat com és l’Arborètum de Sant Cugat: a l’aire lliure i amb vistes al Monestir de de la nostra ciutat. Aquest pla d’acció acompanya la Declaració d’Emergència Climàtica del desembre de 2019 i haurà de seguir els tràmits corresponents per ser aprovat en sessió plenària a l’Ajuntament de Sant Cugat aquest mes de març. Per què som on som ara? L’any 2015, i després d’una llarga negociació, la Cimera del Canvi Climàtic de Nacions Unides de París va assolir un compromís global històric: limitar l’augment de la temperatura global a 1,5 ºC, perquè superar-los, tindria unes conseqüències devastadores. En els seus darrers informes, però, el Grup Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic, l’IPCC, alerta que els compromisos globals que es van assolir a l’acord de París del 2015 no són suficients per evitar un augment de temperatura superior als 2,0 °C, i molt menys als 1,5 ºC. Com major sigui l’augment de la temperatura, major serà el dels cicles climàtics com ara l’augment de fenòmens extrems com pluges torrencials o sequeres, esdevindran una gran dificultat per l’agricultura i l’abastiment d’aliments. La fam, però també la impossibilitat de viure en diversos indrets del planeta, implicarà enormes desplaçaments de persones i un augment de la conflictivitat per la gestió del territori. Així doncs, minimitzar l’augment global de la temperatura i gestionar els impactes del canvi climàtic des del punt de vista de la justícia climàtica i social és, segurament, el repte més gran que ha hagut d’encarar mai la humanitat. Gordó comenta que cal que els Estats accelerin la seva acció climàtica però cal, també, que ho facin el conjunt d’administracions, empreses i entitats. “És amb aquesta voluntat de co-responsabilitzar-nos de la resposta a la situació que presentem aquest Pla d’Acció d’Emergència Climàtica per a Sant Cugat, un document que ha de permetre marcar el camí que prepari la ciutat per superar l’acord de París i reduir un 55% les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle l’any 2030”.