Sant Cugat del Vallès

Notícia

La Secció Local d’Esquerra Republicana de Sant Cugat es posiciona respecte la no reobertura dels centres d’atenció sanitària de La Floresta i Les Planes

Salut
Assabentada la Secció Local d’Esquerra Republicana de Sant Cugat del Vallès
que el Departament de Salut de la Conselleria de Salut de la Generalitat de
Catalunya ha decidit no reobrir els centres d’atenció sanitària ubicats a La
Floresta i Les Planes de Sant Cugat del Vallès.

Tenint en compte que aquests dos centres de salut es van tancar el passat 16
de març de 2020 i que segons sembla ser no tornaran a obrir fins octubre.
Atès que aquesta mesura implica deixar sense assistència mèdica de
proximitat a més de 6.000 dels nostres veïns i veïnes.

Atès que les explicacions que s’han rebut des del Departament de Salut no
satisfan ni als veïns ni a aquesta agrupació local i, tenint en compte, que la
Secció Local d’Esquerra Republicana de Sant Cugat considera que ambdós
centres sanitaris són una absoluta prioritat per la ciutadania d’aquests barris, on
hi viu molta gent gran i gent amb problemes de mobilitat.

Per tot això, la Secció Local d’Esquerra Republicana de Sant Cugat del Vallès
ha decidit:

PRIMER: Demanar una entrevista amb la Consellera de Salut de la Generalitat
de Catalunya, demanant a les associacions veïnals dels dos barris que ens
acompanyin, per exposar-li de primera mà, les raons que fonamenten la nostra
posició.

SEGON: Instar l’Ajuntament de Sant Cugat que, durant el temps que restin
tancats els centres, es reforcin els serveis de transport públic (autobús a
demanda i altres) a fi de facilitar el desplaçament dels usuaris a altres centres
sanitaris de referència.

TERCER: Reclamar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya la
immediata reobertura dels centres d’atenció sanitària dels barris de La Floresta
i Les Planes.
Mots clau
: SalutSalut