Sant Cugat del Vallès

Notícia

L’Ajuntament destina 400.000 euros per donar suport al teixit comercial de Sant Cugat afectat per la COVID

L’Ajuntament engega dues línies d’ajuts per donar suport al teixit empresarial i comercial de Sant Cugat. Amb una dotació global de 400.000€, i per tal de reduir l’impacte econòmic derivat de les restriccions COVID, les subvencions s’adrecen a persones autònomes i empreses responsables d’establiments que van veure afectada la seva activitat amb el tancament durant el darrer trimestre de 2020.

Els ajuts  van destinats a subvencionar el lloguer durant aquest període dels locals en què els arrendataris són titulars de l’activitat. En cas que la persona titular de l’activitat en sigui propietària i no disposi de despesa de lloguer, pot demanar l’ajut per subvencionar les despeses destinades a l’adequació dels llocs de treball a les mesures COVID així com per adequar la seva activitat digitalment.

L’Ajuntament posa en marxa aquestes dues línies d’ajuts amb el suport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Són compatibles amb subvencions i ajuts del mateix ajuntament, d’altres administracions o ens públics o privats, nacionals o internacionals amb el mateix objecte.

Els ajuts es divideixen en aquestes dues línies:
  • Ajuts a la restauració, oci nocturn, discoteques i sales de ball, centres d’estètica i bellesa, i activitats lúdiques infantils privades
L’import previst d’aquesta convocatòria és de 250.000 €, i està destinada a establiments amb activitats que es van veure afectats per les mesures de salut pública aplicades per a la contenció del brot de Covid-19 al territori de Catalunya (publicades en la resolució del 15 d’octubre de 2020) i que comportava la suspensió de l’obertura entre els mesos d’octubre i novembre.

Adreçada a persones o empreses titulars d’un establiment de restauració, oci nocturn, centre d’estètica i bellesa, parc infantil en espai privat, amb un volum de negoci anual que no superi els 2 milions d’euros, i que continuï la seva activitat en el moment de la presentació de la sol·licitud.

Llogaters titulars de l’activitat:
  • Restauració, parcs infantils i oci nocturn: 50% del lloguer,  fins a 2.500 €
  •  Centres d’estètica i bellesa: 40% del lloguer, fins a 2.500 €
Propietaris titulars de l’activitat:
  • Despeses destinades a l’adequació de l’establiment, i adequació digital de la seva activitat, fins a 1.000 €, realitzades des de l’estat d’alarma i fins al desembre de 2020.
Període de sol·licituds: del 8 de març fins al 7 de Maig  de 2022, ambdós inclosos. Procediment de concurrència no competitiva, es concediran per ordre de registre de les sol·licituds amb la documentació complerta.

Detalls de la convocatòria i sol·licituds: https://seu.santcugat.cat/seu/ProcedimientoTabs.aspx?tab=1&idProc=310&idnct=1971&x=BVn7UwPqyjnpQLotLYkhNg
  • Ajuts a gimnasos, instal·lacions i equipaments esportius, i establiments als locals en centres comercials
L’import previst d’aquesta convocatòria és de 150.000 € i està destinada a establiments amb activitats que es van veure afectats per les mesures de salut pública aplicades per a la contenció del brot de Covid-19 al territori de Catalunya (publicades en la resolució del 29 d’octubre de 2020) i que comportava la suspensió de l’obertura durant els mesos de novembre i desembre.

Adreçada a persones o empreses titulars de gimnasos, instal·lacions i equipaments esportius, i establiments en centre comercial, amb un volum de negoci anual que no superi els 2 milions d’euros, i que continuï la seva activitat en el moment de la presentació de la sol·licitud.

Llogaters titulars de l’activitat:
  •  Establiments i locals comercials en centre comercial: 50% del lloguer,  fins a 1.500 €
  •  Gimnasos, instal·lacions i equipaments esportius : 40% del lloguer, fins a 1.500 €
Propietaris titulars de l’activitat:
  •  Despeses destinades a l’adequació de l’establiment, i adequació digital de la seva activitat, fins a 800 € realitzades des de l’estat d’alarma i fins al desembre de 2020.
Període de sol·licituds: del 8 de març, i fins al 7 de Maig  de 2022, ambdós inclosos. Procediment de concurrència no competitiva, es concediran per ordre de registre de les sol·licituds amb la documentació complerta.

Detalls de la convocatòria i sol·licituds: https://seu.santcugat.cat/seu/ProcedimientoTabs.aspx?tab=1&idProc=309&idnct=1970&x=nvn9cePVq1Hfz3ZbriesTg