Sant Cugat del Vallès

Notícia

L’Ajuntament licitarà el projecte de l’escola la Mirada amb un increment d’1,29 M€

L’Ajuntament aprovarà en el ple ordinari d’aquest mes de març la licitació de les obres de construcció de l’escola La Mirada.  La primera licitació va quedar deserta a causa d’un desajust entre el pressupost de les obres i els preus de mercat d’alguns materials (sobretot la fusta, però també el metall i altres materials de construcció) que han patit un gran increment en els darrers mesos.

Per reajustar el projecte a la realitat dels costos actuals, l’Ajuntament ha incrementat el pressupost en 1,29 M€. Això significa que la inversió total per construir l’escola passarà dels 8’4 als 9,7 M€.

Aquest increment no ha superat el 20% del total de l’obra (en concret, l’augment ha estat del 15’32%) i, per aquest motiu, s’ha pogut modificar el projecte sense la necessitat d’aprovar un nou projecte executiu.

Aquesta modificació pressupostària facilitarà que les empreses presentin ofertes econòmiques i tècniques per a la construcció de l’escola durant el mes d’abril, i un cop valorades adjudicar les obres el mes de maig.