Sant Cugat del Vallès

Notícia

L’Ajuntament aprova l’oferta publica d’ocupació amb l’objectiu d’estabilitzar 410 places de treballadors públics abans de finalitzar l’any 2024

El Ple ha aprovat  inicialment la modificació de la plantilla del personal de l'Ajuntament i dels seus organismes autònoms, i la Junta de Govern Local aprovarà l’oferta pública d’estabilització
 
L’Ajuntament i els sindicats han acordat una oferta d’ocupació pública d’estabilització d’un total de 308 places. Aquesta oferta esdevé un instrument necessari per assolir l’objectiu de situar la taxa de temporalitat en places estructurals a l’Ajuntament per sota del 8% a data 31 de desembre de 2024.
 
En relació als organismes autònoms, les places que s’inclouen a l’oferta pública d’estabilització són:
  • Patronat Municipal d’Educació: 77 places
  • Organisme Autònom Municipal Centre Cultural Sant Cugat: 14 places
  • IGEPESI: 11 places
 
El percentatge actual de temporalitat de l’Ajuntament se situa entorn al 53%, que es correspon a 362 llocs de treball temporals. L’oferta d’ocupació pública d’estabilització permetrà convocar un 85% d’aquestes places. 
 
Les empreses públiques PROMUSA i Cugat Media aprovaran els plans d’estabilització dels empleats del sector públic en els seus respectius Consells d’Administració.
 
Concurs de mèrits i concurs oposició
 
Les places de l’oferta pública d’estabilització es convocaran per dues vies:
 
  • Concurs de mèrits: Aquest sistema serà el majoritari amb 253 places, que estan ocupades de forma temporal des d’abans de l’1 de gener del 2016 o bé ocupades per personal amb una relació temporal des de la mateixa data. Representen un 82,14 % sobre el total de l’oferta d’estabilització i un 69,89 % sobre la temporalitat de 362 llocs.
 
  • Concurs oposició: 55 places, que van iniciar l’ocupació temporal entre l’1 de gener del 2016 i el 31 de desembre del 2017. Representen un 17,86 % sobre el total de l’oferta d’estabilització i un 15,19 % sobre la temporalitat total.
 
Calendari del procés de estabilització
 
1 de juny de 2022, termini per aprovar i publicar l’oferta publica al Diari Oficial.
 
31 de desembre 2022, s’han d’haver publicat les convocatòries. La relació específica de places i bases amb els barem de puntuació, la valoració dels mèrits, temaris, requisits, normes d’inscripció, entre d’altres.
 
31 desembre de 2024, límit temporal per a la resolució i execució dels processos selectius.
L’equip de Govern ha fet un agraïment a totes les persones del "grup de treball d'estabilització", format per personal tècnic de l’Ajuntament i els sindicats, les hores dedicades a aquest projecte, i l'esperit de col.laboració i coordinació en que s'han desenvolupat les reunions i les tasques desenvolupades.