Sant Cugat del Vallès

Notícia

El govern trasllada a l’EMD que Valldoreix té la competència per aprovar el projecte d’urbanització de l’av. Baixador

En l’acord de la Junta de Govern Local el consistori es reafirma que és l’EMD qui té la competència per tramitar el projecte ja que “la urbanització de l’avinguda del Baixador és d’interès exclusiu de l’àmbit territorial de Valldoreix i, per tant, competència de l’EMD d’acord amb el que disposen el Conveni per a la distribució i coordinació de competències entre el municipi de Sant Cugat del Vallès i l’Entitat municipal descentralitzada de Valldoreix i el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya”.

Per aquest motiu l’Ajuntament emplaça l’EMD a aprovar al més aviat possible el projecte d’urbanització de l’avinguda. Un projecte, cal recordar, que ja està redactat perquè l’Ajuntament el va encarregar assumint-ne les seves despeses i que cal consensuar amb els veïns de l’avinguda Baixador.

L’Ajuntament ofereix un cop més al president de l’EMD la seva col·laboració per, una vegada tramitat el projecte, acordar els termes del conveni que ha d’establir les tasques i funcions que li correspondran a cada administració a l’hora de finançar, licitar, adjudicar, dirigir i fer els tràmits administratius de les obres.