Sant Cugat del Vallès

Notícia

L’Ajuntament crea Dades Obertes de Ciutat (DOC), una eina per donar a conèixer l’opinió ciutadana sobre aspectes de la ciutat, els serveis i el govern municipal

Amb el DOCDades Obertes de Ciutat l’Ajuntament fa una aposta per la producció constant de dades obertes de la ciutadania que permetin una gestió de la ciutat més propera donant resposta a les seves necessitats i preocupacions. Així, el DOC constitueix un pas endavant en la modernització de la governança: la presa de decisions a partir de dades sobre percepcions, necessitats i demandes de la població.

L’activitat del DOC es materialitzarà a través de la recollida de dades mitjançant:
  • Enquestes ciutadanes: l’objectiu d’aquesta novetat és preguntar l’opinió a les santcugatenques i santcugatencs sobre qüestions concretes del municipi que permetin al govern atendre millor les seves necessitats i preocupacions. 
  • L’Observatori Sociològic, la recopilació de dades de l’evolució social de la ciutat que l’Ajuntament realitza amb onades semestrals des de 2002.
A banda de la gestió diària del municipi, l’administració pot anar més enllà per donar resposta a les necessitats i opinions de la ciutadana? Preguntar i conèixer l’opinió de la ciutadania sobre temes concrets que l’afecten diàriament permetrà extreure dades per dissenyar polítiques i accions més properes i útils. Amb el DOC, el govern vol obtenir més coneixement sobre Sant Cugat i la gent que hi viu per innovar i avançar cap a la governança del segle XXI.

Dades Obertes de Ciutat està disponible al web de l’Ajuntament, a Santcugat.cat/doc, per garantir l’accés a la informació recollida a les enquestes periòdiques  i a les onades de l’Observatori Sociològic. Tota les dades recopilades es presentaran públicament.

Mireia Ingla, alcaldessa: “El DOC és un pas endavant en la modernització de la gestió pública i de la governança de la ciutat a partir de dades accessibles per a la ciutadania i amb una difusió que ens permeti esdevenir una pantalla d’informació permanent. El DOC és un compromís per recollir l’opinió de les persones per prendre millors decisions i ser més útils per garantir la qualitat de vida de la ciutadania”

L’Observatori Sociològic, ara per blocs 

En el nou marc del DOC, l’Observatori Sociològic es presentarà ara en blocs temàtics per aprofundir en l’anàlisi dels temes generals de la ciutat. En aquest sentit, el regidor de Participació i Barris, Marco Simarro, ha presentat les dades del primer bloc de la 44a onada amb preguntes sobre l’estat general de Sant Cugat i el grau de satisfacció de viure a Sant Cugat. Aquesta onada s’ha realitzat amb 1.080 entrevistes entre el 18 de febrer i el 10 de març i també amb un focus grup fet a l’abril amb 27 participants d’entre 19 i 73 anys de diferents nuclis del municipi.

Marco Simarro, regidor de Participació i Barris: “Presentar les dades de l’observatori sociològic de forma segmentada ens permet donar-li més rellevància a la percepció que té la ciutadania respecte els aspectes que li preocupen o a la valoració de la ciutat. D’aquesta manera, i sumant la nova eina del DOC, la informació obtinguda a través d’aquest observatori serà més propera a la ciutadania”.

L’onada reflecteix que es manté molt elevat el nivell de satisfacció de viure a Sant Cugat amb una nota mitjana d’un 8. Així mateix, per part de la ciutadania també hi ha una percepció positiva sobre l’evolució de la situació a la ciutat durant el proper any (un 41’9% dels enquestats creu que millorarà i un 22’1% que empitjorarà).

Els aspectes generals del municipi més ben valorats són l’oferta esportiva (7’45), l’oferta cultural (7’32 i els elements d’esbarjo a l’aire lliure (7’3). El servei d’autobús urbà obté una nota del 6’38 i la neteja i higiene dels carrers un 6’06. L’espai per aparcar cotxes és l’aspecte menys valorat per la ciutadania, tot i que puja lleugerament del 4’4 al 4’46. Pel que fa a l’estat general de la ciutat, la ciutadania posa una nota global de 6’7.

Finalment, pel que fa als principals problemes de la ciutat que percep la ciutadania, la mobilitat i el trànsit continua sent els més assenyalats (29’9%), seguit de la neteja de carrers (18%) i la seguretat ciutadana (14’9%). Cal destacar, també, que milloren l’habitatge (passa del 15’2% al 13’9% en ser considerat un problema), els carrils bici (passa del 8’7% al 7’2%) i la recollida d’escombraries (passa del 5’2% al 3’7%).