Sant Cugat del Vallès

Notícia

L’INCASOL proposa signar un conveni per restaurar el camp de golf de Can Sant Joan i cedir la gestió de l’espai per a l’ús ciutadà

L’Ajuntament valora molt positivament la proposta de l’INCASOL perquè recull els tres objectius que ha defensat per aquest espai natural: la restauració, la cessió i l’obertura a la ciutadania
 
L’Ajuntament està treballant amb l’INCASOL un esborrany de conveni per aprovar-lo al més aviat possible. Tècnics municipals i de l’INCASOL estan treballant en el projecte de restauració de l’espai
 
L’INCASOL ha fet arribar a l’Ajuntament una proposta d’esborrany de CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS, L’AJUNTAMENT DE RUBÍ I L’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL PER ESTABLIR ELS COMPROMISOS RELATIUS ALS TERRENYS, PROPIETAT DE L’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL, ON S’UBIQUEN LES ANTIGUES INSTAL·LACIONS DEL “CAMP PÚBLIC DEL GOLF CAN SANT JOAN”,  SITUAT EN ELS TERMES MUNICIPALS DE RUBÍ I DE SANT CUGAT DEL VALLÈS. Aquests terrenys tenen una superfície de 800.000 m2 dels quals 570.000 m2 són al terme municipal de Sant Cugat i 230.000 m2 al de Rubí.
 
Aquesta proposta estableix la col·laboració entre aquestes tres administracions per dur a terme totes les actuacions necessàries per a la renaturalització de la major part dels terrenys, propietat de l’Institut Català del Sòl, ocupats per les antigues instal·lacions del camp públic de golf Can Sant Joan. També inclou unir esforços per tal que la ciutadania pugui gaudir d’aquest espai com a parc d’ús públic i els terrenys passin a ser majoritàriament de domini públic, mitjançant la transmissió als Ajuntaments de Sant Cugat del Vallès i de Rubí de forma gratuïta.
 
D’aquesta manera, l'objecte d'aquest projecte és establir un marc de col·laboració que permeti:
 
  • Renaturalitzar la major part de la finca on s’ubicava l’antic camp de golf “Camp Públic Can Sant Joan”.
  • Cedir l’ús d’aquests terrenys a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i a l’Ajuntament de Rubí, en la part que correspon a cada terme municipal respectivament.
  • Obrir al  públic aquests terrenys, qualificats d’equipament privat esportiu golf (Sant Cugat) i verd privat (Rubí).
  • Impulsar la transformació urbanística del conjunt de l’àmbit que serà objecte del projecte de renaturalització. La modificació del planejament permetrà que la propietat dels sòls resultants qualificats de sistemes públic de cessió  puguin ser transmesos als ajuntaments de Sant Cugat del Vallès i de Rubí.
 
L’Institut Català del Sòl redactarà i executarà el projecte per a la renaturalització de la major part dels terrenys. Els criteris que han d’inspirar el projecte són els següents:
 
  1. Renaturalitzar l’espai, establint els circuits necessaris per al trànsit i el gaudi de la ciutadania.
  2. Incrementar la infraestructura verda i la connectivitat dels espais verds, amb l’objectiu de fomentar  la biodiversitat i la seva conservació.
  3. Millorar l’habitabilitat de les ciutats de Sant Cugat del Vallès i de Rubí, termes municipals en els quals es troba ubicat aquest antic camp de golf, facilitant la creació d’un parc urbà d’ús públic.
  4. Minimitzar els costos de manteniment i conservació d’aquest espai.
 
La redacció i l’execució del projecte es farà amb la col·laboració dels tècnics municipals dels Ajuntaments de Sant Cugat del Vallès i de Rubí, amb la finalitat d’aconseguir un document consensuat.
 
Així mateix, es considera convenient obtenir el suport i la implicació de les entitats ciutadanes amb presència al territori, així com la col·laboració d’altres administracions i entitats del sector públic per a l’assoliment d’aquest objectiu.
 
Un cop aprovat i executat el projecte de renaturalització dels terrenys, l’Institut Català del Sòl cedirà l’ús d’aquests terrenys renaturalitzats als Ajuntaments de Sant Cugat del Vallès i de Rubí, en la part proporcional al seu terme municipal respectiu, per a la seva obertura al públic.