Sant Cugat del Vallès

Notícia

Creix la sensació de seguretat entre la ciutadania de Sant Cugat

El regidor de Participació i Barris, Marco Simarro, ha presentat aquest matí les dades del segon bloc del 44è Observatori Sociològic, amb preguntes sobre seguretat ciutadana, habitatge i exclusió social. El regidor de Seguretat Ciutadana, Francesc Carol, ha acompanyat Simarro durant la presentació.

Un dels aspectes més destacats és un clar augment de la sensació de seguretat entre la ciutadania. En aquest sentit es posa una nota del 7’1 a la seguretat del municipi (en l’anterior onada –octubre del 2019- va ser de 6’8), un 7’2 a nivell de barri (6’9 octubre 2019) i un 7’7 al propi domicili (7’3 octubre 2019).

Aquestes dades concorden amb una disminució dels delictes registrats per la policia, tenint en compte que al 2021 els robatoris a domicili van baixar un 45’8% i que es porten quatre anys consecutius de descensos. Cal recordar, també, que l’any 2021 les infraccions penals en general van reduir-se un 2’64% a Sant Cugat o un 21% els robatoris amb força a establiments comercials.

L’Observatori també assenyala que un 91% de les persones consultades no han estat víctimes (ni coneixen ningú del seu entorn) d’algun robatori. És la xifra més baixa de la sèrie històrica, que comença l’octubre del 2006. Pel que fa a l’evolució de la seguretat ciutadana durant l’últim any, un 51’8% considera que segueix igual mentre que un 17% considera que ha millorat molt o bastant. En canvi, un 26’8% diu que ha empitjorat molt o bastant.

Habitatge i exclusió social

Un 97’4% dels enquestats consideren que viuen en un habitatge adequat o molt adequat. Tot i això, un 84’2% considera que l’habitatge (de propietat o lloguer) és massa car. Un 77’3% viu en un habitatge de propietat (un 40’2% amb hipoteca pagada, un 32’8% amb hipoteca pendent i un 4’3% heredat) i un 20’5% de lloguer.

Pel que fa als pagaments bàsics, creix el percentatge de població que no té dificultats per fer-hi front: un 88’7% no té problemes per pagar l’habitatge (lloguer o hipoteca / 80’9% a l’anterior onada octubre 2019); un 82’1% pot pagar sense problemes les despeses de la llar (aigua, llum, gas i comunitat / 81% a l’anterior onada); i un 92’4% no té problemes amb l’alimentació i la neteja (un 89’6% en l’anterior onada). Tot i aquestes dades positives, l’observatori indica que un 10’1% sí que té problemes per pagar l’habitatge, un 16’7% les despeses de la llar i un 6’6% les despeses d’alimentació i neteja.

Els problemes per arribar a finals de mes també baixen, ja que un 80’2% de la ciutadania assegura no tenir dificultats (63’3% en l’anterior onada) i un 18’6% sí (30’4% en l’anterior onada). Tot i això aquests percentatge canvien en preguntar més específicament sobre aquesta qüestió (pregunta no binària): un 27’3% diu que té moltes o algunes dificultats per arribar a final de mes (33’6% en l’anterior onada) mentre que un 70’5% diu que té molta o certa facilitat (65’6% en l’anterior onada). La ciutadania d’entre 25 a 34 anys és el col·lectiu que mostra més dificultats, mentre que els majors de 65 els que menys.

Finalment, pel que fa a aspectes més concrets, un 82’7% afirma que pot permetre’s anar de vacances almenys una setmana l’any; un 89’9% pot mantenir l’habitatge a una temperatura adient durant els mesos freds; o un 95’3% pot menjar un àpat de carn o peix almenys cada dos dies. En canvi, un 30% diu que no pot tenir algun estalvi a final de mes o un 16’1% que no podria fer front amb recursos propis a una despesa imprevista de 700€.

Marco Simarro, regidor de Participació i Barris: “les dades d’exclusió han tendit a la baixa, però hem de veure el perquè. Això no significa en cap cas que sigui una qüestió tancada, hem de ser molt cauts perquè les desigualtats hi són i no van a la baixa. Ho veiem, per exemple, en el nombre creixent de persones ateses pels serveis socials municipals. Hem de seguir treballant perquè la gent pugui viure a Sant Cugat”. 

Francesc Carol, regidor de Seguretat Ciutadana: “estem contents amb aquestes dades. Indiquen que la baixada de delictes registrats per la policia comença a reflectir-se clarament en la percepció de bona seguretat per part de la ciutadania”.