Sant Cugat del Vallès

ERC Sant Cugat inicia la segona fase del procés participatiu per l'elaboració del programa municipal

De moment ja s’han rebut més de 300 propostes dels santcugatencs i santcugatenques al procés participatiu “Idees per a Sant Cugat” El passat mes d’octubre, la secció local d’Esquerra Republicana de Sant Cugat va iniciar un procés participatiu obert a la ciutadania perquè poguessin aportar totes aquelles idees i propostes per al Sant Cugat del futur i així poder elaborar el programa electoral amb què la formació es presentarà a les eleccions municipals del 2023 per revalidar Mireia Ingla com a alcaldessa. Un programa per treballar pel present de la ciutat, per avançar amb tothom i garantir que ningú n'hagi de marxar, però que posi també les bases del Sant Cugat del futur i adapti la ciutat als nous temps. Després de 3 mesos amb el procés participatiu obert, ERC ha rebut més de 300 propostes a través de la pàgina web ideesxsantcugat.cat, les xarxes socials i les parades informatives que la formació ha anat instal·lant a diferents punts de la ciutat. Les propostes s’han estructurat en diferents apartats: Habitatge, Ocupació i Empresa, Manteniment, Drets Socials i Ciutadania, Transició Ecològica, Desenvolupament de la ciutat, Cultura i Lleure, Esports i Ciutat Segura. Totes aquestes propostes seran recopilades i estudiades. El proper pas d’aquest procés participatiu consistirà en unes trobades presencials obertes a la ciutadania i a les entitats el mes de febrer on es podran debatre i aportar noves idees. El calendari i temàtiques d’aquestes trobades són les següents: Dimarts 7 de febrer: Gent Gran Dijous 9 de febrer: Cultura Dimarts 14 de febrer: Mobilitat i Medi Ambient Dijous 16 de febrer: Empresa Dimarts 21 de febrer: Esports Dijous 23 de febrer: Urbanisme Dimarts 28 de febrer: Educació Totes les trobades es faran a la seu d’ERC Sant Cugat, el Casal Roc Codó al Carrer Rosselló 11 a les 19 h.

Une opportunité unique pour exercer notre droit de vote

Voter signifie exercer notre citoyenneté de manière complète et effective. Voter, c’est décider et s’engager dans la défense du modèle de ville et de pays que nous voulons. Esquerra Republicana est un parti qui entend la société qu’il représente, une société ouverte et diverse.   En Catalogne, nous vivons des personnes nées dans plus de 180 pays différents et parlant plus de 300 langues. Nos villes et villages respirent cette interculturalité qui enrichit notre société, une société qui travaille pour construire une República de communes plurielle et respectueuse envers toutes les sensibilités culturelles.   Si vous souhaitez améliorer la qualité de vie à Sant Cugat del Vallès, on a besoin de vous, afin de participer aux élections municipales du 28 mai 2023. À cet effet, vous devez vous inscrire pour pouvoir exercer votre droit de vote pour la Sant Cugat de l'avenir.   Exerce ton droit de vote. Exerce ton droit à participer de la démocratie. Inscris-toi. Voter est ton droit.   Qui peut voter et comment peux-tu t’inscrire ?   À Esquerra Republicana, nous aimerions que toutes les personnes résidentes en Sant Cugat del Vallès pussent exercer le droit de voter, mais la Loi de l’État espagnol n’a de conventions de réciprocité qu’avec treize pays. Nous te notons toute l’information pertinente pour que tu puisse t’inscrire et voter.   Avec quels pays y a-t-il des accords pour pouvoir voter ?   Les pays inclus dans la convention de réciprocité, qui permet de maintenir le droit de vote, sont : la Norvège, le Royaume-Uni, l’Équateur, la Nouvelle-Zélande, la Bolivie, la Colombie, le Chili, le Pérou, le Paraguay, l’Islande, le Cap Vert, Trinité-et-Tobago et la Corée du Sud.Les personnes originaires de ces pays peuvent exercer le droit de vote seulement aux élections municipales.   Tu peux t’inscrire et voter si… Tu as plus de dix-huit ans le jour du vote et n’es pas privé du droit de vote actif. Tu es inscris dans le recensement municipal des habitants.

A unique opportunity to exercise our right to vote

To vote means to fully and effectively exercise our civic responsibility. To vote is to decide and to commit to defending the model city and country that we want. Esquerra Republicana de Catalunya is a party who understands the society that it represents. A society that is open and diverse.   Catalonia is home to people born in 180 different countries who speak more than 300 languages. Our towns and cities breath this interculturality that enriches our society. A society that works to create a Republic made up of communities that respect all religions and cultures.   If you want to maintain and improve the quality of life in Sant Cugat del Vallès, we need you to participate in the Municipal Elections of May 28, 2023. To this aim, please register to be able to exercise your right to vote for the future of Sant Cugat.   Exercise your right to vote. Exercise your right to participate in democracy. Register. Voting is your right.   Who can vote and how can you register?   From Esquerra Republicana, we would like for all residents of Sant Cugat del Vallès to be able to exercise their right to vote, but Spanish law only has a reciprocal agreement with thirteen countries. Below we will provide you with all the relevant information for you to be able to register and vote.   With which countries are there voting agreements?   The countries included in the reciprocal agreement are Norway, United Kingdom, Ecuador, New Zealand, Bolivia, Colombia, Chile, Peru, Paraguay, Iceland, Cape Verde, Trinidad and Tobago and South Korea. People coming from these countries can exercise their right to vote only in local elections.   You can register and vote if... You are over eighteen years old on voting day and you haven’t been denied the right to vote. You are registered in the Municipal Register of Inhabitants. You are authorised to live in the Spanish state. You have lived legally in the Spanish state for 5 years (3 years for Norway and United Kingdom). How and where can you register?   If you have not received instructions at your address, write to us at [email protected]

Una oportunidad única para ejercer nuestro derecho a voto

Votar significa ejercer nuestra ciudadanía de manera completa y efectiva. Votar es decidir y comprometerse en la defensa del modelo de ciudad y de país que queremos. Esquerra Republicana de Catalunya es un partido que entiende la sociedad que representa. Una sociedad que es abierta y diversa.   En Catalunya vivimos personas nacidas en más de 180 países diferentes y que hablamos más de 300 lenguas. Nuestros pueblos y ciudades respiran esta interculturalidad que enriquece nuestra sociedad. Una sociedad que trabaja para construir una República de municipios plural y respetuosa con todas las sensibilidades religiosas y culturales.   Si quieres mantener y mejorar la calidad de vida de Sant Cugat del Vallés, necesitamos que participes en las Elecciones Municipales del 28 de mayo de 2023. Es por eso que te has de inscribir para poder ejercer tu derecho a voto para el Sant Cugat del futuro.   Ejerce tu derecho a voto. Ejerce tu derecho a participar de la democracia. Inscríbete. Votar es tu derecho.   ¿Quién puede votar y cómo puedes inscribirte?   Desde Esquerra Republicana, nos gustaría que todas las personas residentes en Sant Cugat del Vallès pudieran ejercer su derecho a votar, pero la ley del Estado español solo tiene convenios de reciprocidad con trece países. A continuación te detallamos toda la información relevante para que puedas inscribirte y votar.   ¿Con qué paises hay acuerdos para votar?   Los países incluídos en el convenio de reciprocidad son Reino Unido, Noruega, Ecuador, Nueva Zelanda, Bolivia, Colombia, Chile, Perú, Paraguay, Islandia, Cabo Verde, Trinidad y Tobago y Corea del Sur. Las personas originarias de estos países pueden ejercer su derecho a voto sólo en las elecciones municipales.   Puedes inscribirte y votar si… Eres mayor de dieciocho años el día de la votación y no estás privado del derecho de sufragio activo. Estás inscrito en el padrón municipal de habitantes. Estás en posesión de la autorización de residencia en el Estado español.

Una oportunitat única per exercir el nostre dret a vot

Votar significa exercir la nostra ciutadania de manera completa i efectiva. Votar és decidir i comprometre’s en la defensa del model de ciutat i de país que volem. Esquerra Republicana és un partit que entén la societat que representa. Una societat que és oberta i diversa.   A Catalunya vivim persones nascudes en més de 180 països diferents i que parlem més de 300 llengües. Els nostres pobles i ciutats respiren aquesta interculturalitat que enriqueix la nostra societat, una societat que treballa per construir una República de municipis plural i respectuosa amb totes les sensibilitats culturals.   Si vols mantenir i millorar la qualitat de vida de Sant Cugat del Vallès, necessitem que participis en les Eleccions Municipals del 28 de maig de 2023. Per això, has d’inscriure’t per poder exercir el teu dret a vot pel Sant Cugat del futur.   Exerceix el teu dret a vot. Exerceix el teu dret a participar de la democràcia. Inscriu-t’hi. Votar és el teu dret.   Qui pot votar i com t’hi pots inscriure?   A Esquerra Republicana ens agradaria que totes les persones residents a Sant Cugat del Vallès poguessin exercir el dret a votar, però la Llei de l’Estat espanyol només té convenis de reciprocitat amb tretze països. T’apuntem tota la informació rellevant perquè t’hi puguis inscriure i votar. Amb quins països hi ha acords per poder votar?   Els països inclosos en el conveni de reciprocitat, que permet mantenir el dret de vot, són Noruega, Regne Unit, Equador, Nova Zelanda, Bolívia, Colòmbia, Xile, Perú, Paraguai, Islàndia, Cap Verd, Trinidad i Tobago i Corea del Sud. Les persones originàries d’aquests països poden exercir el dret a vot només a les eleccions municipals.   T’hi pots inscriure i votar si…   Tens més de divuit anys el dia de la votació i no ets privat del dret de sufragi actiu. Estàs inscrit en el padró municipal d’habitants. Disposes de l’autorització de residència a l’Estat espanyol. Has residit legalment a l’Estat espanyol durant 5 anys (3 anys en el cas de Noruega i el Regne Unit).

Esquerra Republicana torna a obrir la redacció del programa electoral a la ciutadania de Sant Cugat

Esquerra Republicana de Sant Cugat engega una vegada més el procés participatiu per elaborar el programa electoral amb què concorrerà a les eleccions municipals del 2023. Aquest projecte, Idees per a Sant Cugat, té l'objectiu d'obrir el programa a la ciutadania que desitgi aportar les seves propostes sobre diferents qüestions de la ciutat. El partit aprofitarà la Festa de Tardor per fer una primera recollida de propostes, a través de l'estand ubicat a la Plaça Octavià. Igual que en els comicis de 2019, el partit ofereix dues vies per poder participar. La primera, a través de la web ideesxsantcugat.cat, que es troba ja operativa. En aquest cas, la ciutadania només cal que accedeixi al fòrum online i desi les seves aportacions en qualsevol de les categories possibles. També tindrà l'opció d'interactuar amb altres persones usuàries i comentar les seves propostes. L'altra opció serà participar en les trobades presencials obertes a la ciutadania i entitats que tindran lloc entre el gener i el març. Sota el lema de 'Treballem pel present, garantim el futur', els republicans plantegen aquest procés com una oportunitat d'incorporar i debatre propostes de diferents sectors i col·lectius de la ciutat, idees sobre la ciutat d'avui però també sobre la ciutat del 2030 i més enllà. Aquest és el 4t procés participatiu que organitza la secció local, després de les campanyes de 2011, 2015 i 2019.  

Comunicat ERC, CUP i PSC sobre l'Av. Baixador de Valldoreix

El Projecte d'Urbanització de l'Av. Baixador és un projecte de l'equip de Govern, que és el mateix que ha estat gestionant tota la problemàtica del Baixador els últims 11 anys. És clar que aquest no és el nostre projecte, la qual cosa no vol dir que no vegem l'obligació urgent d'urbanitzar el carrer. Des de l'oposició, gairebé tots els partits hem pressionat en privat i públicament als plens perquè almenys  ens facilitin informació i prevalgui la transparència, cosa que no ha estat així fins fa poc, quan han vist que necessitaven un dels nostres vots. Aquests últims anys han estat completament estèrils, no s'ha avançat res i s'ha entrat en disputes directes tant amb l'oposició com amb els veïns, amb una falta de criteri i de control que ja fa temps que impera en el govern. S'ha aconseguit entrar en disputes absurdes amb l'Ajuntament, sabent que la competència era de la EMD i que en un futur necessitaries  econòmicament a l'ajuntament per a finançar el projecte, perquè des de la EMD és inassumible. Estem cansats. Perquè des del principi no ho han pogut fer pitjor, mentre soterraven les torres es podria haver anat avançant en el projecte i no es va fer, després es va fiar tot que Junts governés a l'ajuntament i no se'ls va ocórrer signar un conveni obligant al proper govern,sigui qui sigui, a treballar conjuntament per urbanitzar el Baixador, la prepotència de pensar-se invencibles els va perdre, gran error. Van cridar a la participació veïnal i al final només van tenir en consideració a una minoria, amb aquesta exclusió avançaven en la idea de reforçar que el Baixador era exclusivament de Valldoreix i més especialment dels seus veïns i veïnes, obviaven també el més important, que és competència nostre. Tot aquest retard porta a un sofriment innecessari dels veïns, que no van ser escoltats fins que van decidir constituir-se com una associació i cridar als mitjans. Al final, nosaltres que també hem estat exclosos fins ara, ens adonem que la nostra aportació a més d'haver estat gairebé nul·la, també ve tard i ens dona la sensació que ens volen utilitzar com un comodí per si les coses surten malament o si al final es pren la decisió de negar-los als veïns alguna de les seves propostes.

Discurs de l'alcaldessa Mireia Ingla per l'11 de setembre

En els darrers mesos hem vist com diversos estats, aprofitant la celebració de les seves festes nacionals, exhibien amb orgull el seu arsenal militar i apel·laven a l'orgull patriòtic davant un suposat enemic exterior que amenaça la seva integritat territorial i nacional. A Catalunya, els actes per commemorar la Diada Nacional no poden ser més diferents. L'Onze de Setembre és una jornada festiva on reivindiquem, cadascú a la seva manera, que la cultura, la llengua i la nació catalanes perviuen, malgrat que mai hi hagi hagut un Estat que les defensi. Alhora, l'Onze de Setembre té una gran càrrega simbòlica i emocional perquè ens recorda la pèrdua, per la força de les armes, de l'autogovern i de les institucions catalanes a principis del segle XVIII, i la repressió i persecució que se'n van derivar. I malgrat com de colpidor va ser aquell moment, els actes per commemorar la nostra Diada han transmès sempre alegria, civisme i il·lusió, a més de solemnitat. Han de continuar sent així, i també transversals i integradors. Tots els catalans i les catalanes sabem, per tant, el valor que tenen les institucions, precisament per l'experiència de no haver-ne tingut de pròpies durant segles. Les hem anhelat i somiat, i els nostres avantpassats van lluitar per assolir-les perquè són la màxima expressió de la sobirania popular i de la pluralitat ciutadana. És per això que el 1714 i el consegüent Decret de Nova Planta van resultar tan traumàtics. Les institucions són el mirall en què s'ha de veure reflectida la ciutadania del país, tota la ciutadania. I precisament per això, els que estem al capdavant de les institucions, com el Parlament, la Generalitat i els ajuntaments, governem cada dia el present i les posem així en valor. Un càrrec electe que no aspiri a representar tothom no pot considerar-se un bon servidor públic. Jo estic convençuda que una República Catalana és la millor eina per donar resposta a les necessitats de la gent; per viure en un país amb justícia social, igualtat d'oportunitats i progrés econòmic.

Discurs de la portaveu del Jovent Republicà de Sant Cugat Mariona Arnau per l'11 de setembre

Bon dia a totes i a tots,   Aquest any, després de dos anys de pandèmia, encarem la Diada Nacional de Catalunya amb normalitat, sense mascaretes ni distàncies.   No obstant això, desgraciadament, la nostra societat, i en especial les classes populars i els i les joves, seguim immerses en una crisi social i econòmica. La precarietat laboral, les dificultats a l’hora d’accedir a un habitatge digne, els problemes de salut mental, les crisis humanitàries, la intolerància vers la diversitat, la vulneració dels drets humans, i un llarg etcètera d’injustícies socials, segueixen formant part de l’ordre del dia. I això s’accentuarà encara més amb la crisi econòmica que properament arribarà.   Malgrat tot, des dels carrers, i també des de les institucions, seguim defensant els nostres drets, amb perseverança i humilitat, per demostrar que l’únic projecte viable és la independència del nostre país.   Fa uns dies, el Ministeri d’Interior va justificar l’espionatge contra la nostra organització vinculant-la amb el terrorisme. L’espionatge a un moviment político-juvenil és una pràctica molt greu i profundament antidemocràtica que no fa res més que criminalitzar la mobilització i vulnerar els drets de la militància, com el de la participació política. Nosaltres ho tenim clar: davant la repressió col·lectiva dels drets dels i les joves, no ens queda cap altra opció que seguir organitzades i mobilitzades.   El Jovent Republicà no ens n’amaguem: cal combatre la desmotivació de l’independentisme català. Cal deixar enrere el simbolisme estèril. Hem de ser capaços de plantar cara a l’Estat espanyol, i no només a nivell institucional. Tenim el deure de recuperar la mobilització popular, enfortir el moviment estudiantil, reforçar el sindicalisme nacional i de classe i teixir més complicitats internacionals. Nosaltres no entenem l’alliberament nacional si no va lligat a la defensa dels drets socials. L’objectiu és clar: preparar-nos pel pròxim embat contra l’Estat i avançar cap a la república.