Sant Cugat del Vallès

Resum del Ple de Sant Cugat del mes de juliol

Ahir, dilluns, 19 de juliol, va tenir lloc el ple municipal ordinari del mes de juliol. Aquí teniu un breu resum dels principals punts que s'hi van debatre. Es va aprovar l'adhesió del ple de Sant Cugat al protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d'òci impulsat pel departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya. És un pas fonamental per a avançar cap a l'eradicació de la violència masclista. En l'àmbit del dret a l'habitatge es va aprovar inicialment el text del reglament per a l'adjudicació d'habitatges per situacions d'emergències econòmiques i socials. L’habitatge és una de les preocupacions més importants per la ciutadania i es configura com un bé bàsic i de primera necessitat. Vam portar a aprovació inicial la modificació puntual del Pla General Metropolità per tal de protegir i conservar el valor patrimonial del Cafè Catalunya.   Francesc Duch: "La voluntat d'aquest govern és arribar a un acord amb la propietat de l'establiment i fer tot el necessari per conservar aquesta part del patrimoni de la ciutat." També vam aprovar inicialment el projecte executiu de l'escola La Mirada, pas fonamental per a fer que el projecte de la nova escola La Mirada pugui ser una realitat el 2023, tal com estava previst.   Francesc Duch: "El projecte presentat és un modificat de l’original que s’ha adaptat al nou emplaçament i que s’ha ajustat per integrar-se respectuosament al parc que l’envolta, amb el mínim impacte possible." Duch va afegir que es tracta d’un projecte innovador i de referència fet a partir del projecte educatiu de l’escola, amb diferents espais d’aprenentatge polivalents. L’equip d’arquitectes ha treballat al costat del professorat i les famílies, del departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i dels tècnics municipals. L’escola serà el màxim de sostenible i autosuficient possible, va destacar Duch. S’ha dissenyat per aconseguir una reducció energètica del 50% amb sistemes d’estalvi d’aigua i d’energia lumínica, ventilacions creuades, espais bioclimàtics i producció sostenible d’energia.

Resum del Ple de Sant Cugat del mes de juny

Aquest dilluns va tenir lloc el ple municipal de Sant Cugat, aquí teniu un breu resum dels temes que s’hi van tractar: El ple va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Cugat al Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública de la Generalitat. Així, doncs, seguim impulsant un treball que es fonamenta en la bona gestió i en els principis ètics i de conducta que la defineixen. D’altra banda, es va aprovar la incorporació al pressupost de 5 milions d’euros provinents dels romanents de tresoreria. Bona part d'aquests diners es destinaran a impulsar projectes per a la lluita contra la crisi provocada per la pandèmia de la COVID així com al manteniment de la ciutat. També es va aprovar el Pla d’acció per a les persones amb discapacitat 2021-2024, que se centra en cinc grans àmbits de treball: inserció laboral, habitatge, mobilitat, educació i suport familiar a les persones cuidadores. Es tracta d’un pla elaborat amb el suport de la Diputació de Barcelona i que defineix les línies de treball i les actuacions que caldrà realitzar per a garantir els drets de les persones amb discapacitat. Amb la modificació dels estatuts del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, aprovada durant el ple per unanimitat, l’EMD de Valldoreix s’hi incorporarà i hi tindrà veu i vot. Dilluns es va aprovar de manera inicial el Pla estratègic de turisme de Sant Cugat del Vallès 2021-2025 que consta, com va explicar la regidora i tinent d'alcaldia de cultura Esther Madrona, de "14 línies d'actuació o eixos de treball que s’han de posar en marxa. La intenció és desenvolupar una part de les actuacions conjuntament amb el teixit turístic de la ciutat." El Pla, adaptat a la situació de postpandèmia, té l’objectiu de posicionar la ciutat com una destinació rica en patrimoni cultural i natural i revitalitzar el sector turístic, un dels més afectats per la pandèmia. Durant el debat de la moció presentada per JuntsXSantCugat per la constitució d’una comissió de seguiment de l’àmbit de Torre Negra el regidor Francesc Duch va recordar que Torre Negra és sòl no urbanitzable.

Resum del Ple de Sant Cugat del mes de maig

Ahir, dilluns 17 de maig, vam celebrar el Ple de Sant Cugat. Malauradament vam haver de tornar a denunciar la xacra de la violència masclista, en aquesta ocasió recordant amb un minut de silenci la dona assassinada recentment a la Bisbal del Penedès. Un dels punts més significatius del Ple va consistir en l'aprovació definitiva del pressupost municipal per a l'exercici de l'any 2021. Aquest pressupost respon, des del punt de vista del govern, a les necessitats plantejades per la crisi econòmica, sanitària i social que estem patint i permeten injectar diners per a dinamitzar la vida econòmica i social i per a ajudar a les persones sense deixar ningú enrere. D'altra banda es va aprovar per unanimitat el protocol municipal per a l’abordatge de les violències sexuals als espais públics d’oci. La violència sexual és molt present en aquests espais i cal eradicar aquesta xacra de manera col·lectiva i vetllar perquè tinguem espais d’oci segurs En un altre ordre de coses, es va acordar de sol·licitar a l’AMB la renovació de la declaració de Sant Cugat com a àrea amb mercat d’habitatge tens, d’acord amb la llei que regula les rendes del lloguer. Es tracta d'una eina de protecció del dret a l’habitatge ja que a Sant Cugat els preus del lloguer són inassumibles i desorbitats. Entre el 21-37% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle provenen de la indústria agroalimentària i cal abordar aquesta situació garantint una bona alimentació de la ciutadania. Per això, Sant Cugat s’adhereix a la Carta Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona. Compromisos de la Carta: - Facilitar la governança per crear una base social i institucional implicada - Defensar un medi agrari viu que impulsi la producció local i el seu valor ecològic - Prioritzar l’equitat social i econòmica davant la crisi climàtica i el món post pandèmia Respecte a la moció presentada per Ciutadans i JuntsxSantCugat sobre la reformulació del Ragull Centre, va ser rebutjada.