Sant Esteve Sesrovires

Notícia

POSICIONAMENT D'ESQUERRA SANT ESTEVE EN EL TEMA DEL MERCAT DEL POLÍGON ANOIA

En referència a les noticies que darrerament estan sortint en torn a l’activitat comercial que els diumengers es celebrava en el Polígon Anoia, des d’Esquerra Sant Esteve Sesrovires volem manifestar:
 • Recordar que l’ajuntament va signar el 18-03-2010 un contracte per la gestió del mercat setmanal a celebrar en el Polígon Anoia amb l’empresa Serveis de Gestió de Mercats, Marxants i Centres Comercials  SL, i que després de dues prorrogues el 28-05-2012 es signava nou contracte per a un ús privatiu d’un espai de domini públic per la gestió de l’activitat del comerç no sedentari com a mercat setmanal amb l’empresa UVA Mercats- Catalans, consistent en anualitats prorrogables fins a un màxim de 5 anys.
 •  
 • A finals de l’any 2016 se’ns va comunicar, des de serveis jurídics de l’ajuntament i des de la regidoria de Promoció Econòmica, que el contracte, amb l’Associació UVA Mercats, finalitzava el  3-06-2017 i que no hi havia cap possibilitat de prorrogar aquest contracte, afegint des de serveis jurídics la il·legalitat i irregularitat d’aquell mercat i el fet inamovible, que s’havia de tancar el mercat, donat que l’empresa contractada podia fer-ne la gestió, però la responsabilitat de l’adjudicació de les parades era de l’ajuntament mitjançant un concurs públic que mai s’havia dut a terme. Van afegir que el control dels paradistes i el cobrament de les quotes corresponia a l’ajuntament, no a l’empresa adjudicatària com es feia a Sant Esteve. De fet es desconeixia si les llistes de paradistes que aquesta empresa feia arribar a l’ajuntament eren fiables i si es corresponien amb els paradistes reals. Per tot això en la Junta de Govern del 7-04-2017 es va donar per extingida la relació contractual amb UVA- Mercats a data 3-06-2017 i davant la impossibilitat de qualsevol via de solució que suggeríem, es va establir com a darrer dia d’ocupació de la via pública  el 28-05-2017.
 •  
 • Això va donar lloc a una sèrie de reunions entre l’alcaldia i diferents grups de paradistes que van evidenciar la greu situació laboral en la que quedaven si es tancava el mercat i la seva sol·licitud de no tancar l’activitat. Paral·lelament es van mantenir diverses reunions amb tècnics de la Diputació i de la Generalitat que van confirmar la situació d’il·legalitat del mercat i dels paradistes que no havien participat en cap concurs públic per accedir a la plaça en el mercat.
 •  
 • En aquell moment i veient el que suposava el tancament del mercat, des de l’alcaldia vàrem prendre la decisió de legalitzar el mercat municipal i buscar una solució momentània que permetés tenir el mercat obert mentre es preparava i es duia a terme la licitació de les parades i la licitació per contractar una nova empresa que s’encarregués de la neteja dels carrers on s’instal·lava el mercat.
 •  
 • La legalització del mercat suposava un procediment d’establiment del servei (que no s’havia fet mai), d’elaboració de plecs tècnics i administratius, de memòria justificativa i de reglament. Tot això requeria d’uns mesos i per poder mantenir les parades obertes mentre durava tot el procediment, es va acordar en la Junta de Govern extraordinària del 30-05-2017 la creació d’una trobada setmanal amb productes artesanals i de proximitat cada diumenge en el polígon Anoia. Mentre, des de l’alcaldia, ens vàrem comprometre amb els paradistes a legalitzar el mercat, tot demanant-los que ells es comprometessin a legalitzar la seva situació com a paradistes i arreglessin els seus papers, donat que una bona part no disposaven de la documentació necessària per poder vendre en un mercat, ni mai ningú els hi havia demanat. Per tan el compromís va ser mutu. També es va fer una feina de recollida de dades de tots els paradistes i de les seves parades, el que va evidenciar que els llistats passats per UVA-Mercats no eren del tot correctes. Sabem que alguns paradistes van interposar un contenciós reclamant el seu dret a seguir en el mercat, però no se’ns ha comunicat res més de de l’ajuntament. Hores d’ara desconeixem la situació jurídica actual d’aquest tema.  
 •  
 • Finalment en la Junta de Govern Local del 9-06-2017 es va aprovar, d’urgència, iniciar un procediment legalment establert, per la normativa vigent, per tal d’establir un mercat de venda no sedentària en un polígon industrial del municipi de Sant Esteve Sesrovires.
 •  
 • Sabem també que hi havia un compte on alguns paradistes van seguir ingressant, durant un temps, per l’ocupació de la via pública, però desconeixem que se’n ha fet d’aquest compte i d’aquests diners. En algun moment nosaltres vàrem suggerir de retornar els diners o de dipositar-los en el jutjat fins que es soluciones el tema del mercat. Se’ns van negar les dues possibilitats.
 •  
 • El febrer de 2018 quan se’ns va fer fora del grup de govern el procediment de licitació estava quasi enllestit, de fet en el Ple Municipal del 1-03-2018 es va acordar  l’aprovació inicial de l’establiment del servei públic municipal del mercat no sedentari així com de la seva memòria justificativa, projecte d’establiment i reglament.
 •  
 • En la Junta de Govern de l’11-01-2019 es va fer l’aprovació inicial de les Bases que havien de regir l’atorgament de les autoritzacions de venda no sedentària al Mercat que es celebrava tots els diumenges al Polígon Industrial Anoia.
 •  
 • En la Junta de Portaveus del 11-02-2020 l’alcalde va informar que de 140 places que s’havien tret a concurs només 40 sol·licituds havien complert amb tots els requisits que es demanaven.
 •  
 • En la Junta de Govern Local del 1-07-2020, es va decidir aturar de forma indefinida la mostra de comerç que es celebrava els diumenges.
 • En la Junta de Portaveus del 7-07-2020 l’alcalde va explicar que amb 36 paradistes no era viable econòmicament tornar a obrir el mercat i que si s’obria es podia convertir en una font de conflictes entre els paradistes que complien requisits i els que no a l’hora de pagar quotes.
 •  
 • En aquesta Junta la portaveu d’Esquerra va manifestar quina era la postura d’Esquerra enfront aquest tema. A dia d’avui la nostra postura segueix sent la mateixa: no entenem el retard en portar a terme aquesta licitació per l’atorgament de les parades quan el compromís va ser fer-ho el més ràpid possible i s’ha trigat tres anys. Entenem que fins el 2017 el mercat era del tot irregular i que el compromís va ser de legalitzar-lo per ambdues parts. Per tant, considerem que els paradistes que han complert requisits en la licitació de les parades tenen tot el dret a tenir plaça en un mercat de venda no sedentària a Sant Esteve Sesrovires.  Pel que fa a la resta entenem que si es van treure a concurs més de 100 parades i no s'ha assolit el numero de parades inicials, s'hauria de licitar de nou l’atorgament de parades.