Sant Feliu de Llobregat

Documents

Moció per declarar el Parc Natural de Collserola lliure de pràctiques i exercicis militars
Atès que el Regiment de Muntanya de la Caserna del Bruc de Barcelona ja fa força temps que realitza pràctiques i exercicis militars a la Serra de Collserola amb el permís del Consorci del Parc Natural de Collserola.

Atès que el Parc Natural de Collserola és un espai de lleure i oci per moltes persones que volen gaudir de la natura

Atès que aquestes pràctiques militars no han de ser una escena habitual al Parc perquè creiem que el militarisme no es pot normalitzar

Atès que no volem que el Parc de Collserola es converteixi en un espai físic on l'exèrcit practiqui tàctiques i estratègies que després portaran a terme contra poblacions d'altres països en les mal anomenades "missions de pau"

Atès que no volem que el Parc de Collserola es converteixi en un camp de maniobres militars ni volem trobar gent armada i uniformada al bosc amb el perill que això suposa

Atès que Sant Feliu de Llobregat, i el seu Ajuntament, ha de ser una ciutat que promogui i respecti la cultura de la pau i els seus valors

Atès que el Col•lectiu Antimilitarista de Sant Cugat (CASC) ha iniciat la campanya cívica "Prou militars a Collserola" per pressionar al Consorci que gestiona el Parc Natural de Collserola perquè no torni a autoritzar pràctiques militars a la Serra de Collserola

Atès que els municipis de Sant Cugat del Vallès, Molins de Rei, Cerdanyola del Vallès i Esplugues de Llobregat ja han aprovat aquesta moció durant els últims mesos.

Per tot això, l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat acorda:

1. Instar al Consorci del Parc Natural de Collserola que no autoritzi més pràctiques militars dins el terme territorial del Parc Natural de Collserola

2. Declarar el Parc Natural de Collserola lliure de pràctiques i exercicis militars

3. Adherir-se a la campanya, promoguda pel Col•lectiu Antimilitarista de Sant Cugat (CASC), "Prou militars a Collserola"

4. Notificar aquest acord al Col•lectiu Antimilitarista de Sant Cugat i al Consorci del Parc Natural de Collserola.