Sant Hilari Sacalm

Totes les notícies

Esquerra proposa una consulta popular per tal de crear el cos de Policia Local a Sant Hilari

El grup municipal d’Esquerra Sant Hilari ha treballat en una moció que es portarà a Ple el proper 28 de gener on reclamen una consulta popular sobre la creació del cos de Policia Local al municipi. Després de varis incidents s’ha agreujat la necessitat d’augmentar recursos pel control i seguretat de Sant Hilari Sacalm. Actualment al municipi disposen d’una Guàrdia Municipal tot i que no disposen de tot el material defensiu i ofensiu que seria necessari. Per tal de fer-ho de forma transparent, el grup d’Esquerra proposa iniciar una consulta de participació ciutadana per tal de saber l’opinió dels veïns de Sant Hilari Sacalm sobre la necessitat de la creació de la Policia Local així com la posada en marxa una vegada se sàpiguen els resultats d’aquesta. Al ser un tema complex es proposa crear una comissió amb tots els partits polítics locals per poder fer un millor seguiment i arribar a acords com la la data o la pregunta. El portaveu del grup Republicà, Xevi Prat, apunta que “Som conscients que el pas de cos de Guàrdia Municipal a Policia local implica un cost addicional important i també un increment del cost estructural del cos però creiem que és una necessitat urgent i una obligació de l’administració cap als ciutadans i ciutadanes de Sant Hilari per la seva seguretat”.  

Calendari 2021

Ja tenim tots els calendaris repartits per poder tenir una millor entrada al 2021 Ja haureu vist que aquest any tenim un protagonista molt especial! Si no us ha arribat contacteu amb nosaltres i us el fem arribar! També us el podeu descarregar al següent enllaç: http://locals.esquerra.cat/santhilarisacalm/document/9698​ 

Les escoles de Sant Hilari

Aquests últims mesos hem tingut un ritme frenètic pel que fa a notícies i esdeveniments a les escoles del poble. Com recordareu, tenim els menjadors en el punt de mira (podeu recuperar l’explicació al següent enllaç: http://locals.esquerra.cat/santhilarisacalm/article/103214/els-menjadors-al-punt-de-mira). En aquest sentit, des d’Esquerra Sant Hilari seguim reclamant que el Consell Comarcal compleixi amb el conveni signat amb Departament d’ensenyament. Seguim lluitant per tenir la gestió dels menjadors des de l’ajuntament i que el Consell Comarcal de La Selva permeti tots els formats de gestió tal com permet la llei perquè les escoles de Sant Hilari puguin tenir un servei de qualitat i de proximitat. Si a dia d’avui encara no s’ha pogut fer un conveni entre el Consell comarcal i l’ajuntament de Sant Hilari és per manca de voluntat política,  ja que,  altres consell comarcals, com el del Baix Camp i el del Priorat n’han fet amb ajuntaments de la seva comarca; i alguns ajuntament ja han fet fins i tot les licitacions, com l’ajuntament de Gavà, el de Girona i el de Ripollet. Per altra banda, tenim un altre front obert que fa referència a les línies de P3. El nostre grup, considerem que l’educació de qualitat al nostre poble està en perill. Amb l’eliminació d‘una de les tres línies de les dues escoles, fa que les ràtios de les classes augmentin (amb aules de 25 i 19 alumnes) massificant-les i fent difícil una educació personalitzada per a tots els nens i nenes.  Per aquest mateix motiu vam incentivar la creació d’un manifest comú (el podeu consultar: http://locals.esquerra.cat/documents/manifest_v2x.pdf) amb tots els partits polítics que formem el ple de l’ajuntament, les escoles afectades i les Ampes per anar units i fer un front comú i més potent a l’hora d’anar al departament d’ensenyament i aconseguir una nova línia d’aquest curs per poder minvar les ràtios i poder oferir una millor qualitat als nostres nens i nenes.

Els menjadors al punt de mira

Per posar-nos en context La gestió dels menjadors escolars la té delegada el Consell comarcal de La Selva pel departament d’ensenyament. Hi ha un conveni signat vigent fins el 31/12/2022 que indica que tot i que el titular sigui el departament d’ensenyament, la competència dels menjadors i el transport recau sobre el Consell Comarcal de La Selva. A dia d’avui existeixen cinc tipus de gestió; la directa (hi ha una contractació del servei i del personal) per part de les Ampes/Afes o els ajuntaments o bé la indirecta (es licita o es contracta una empresa perquè gestioni els menjadors) per part del Consell Comarcal, les Ampes/Afes o els ajuntaments. S’ha de tenir en compte que sempre, l’última paraula la té el Consell Comarcal, per tant, tot i que la llei permet diferents gestions, al final qui ho decideix és el consell comarcal. El consell comarcal va enviar una carta a les Ampes, amb la intenció de preparar els plecs de clàusules per la nova licitació, dient que tenien fins el 31 de maig per indicar si volien fer-se càrrec o no del servei el curs 21/22. En aquesta carta només es donaven dues opcions de gestió (gestió indirecta del Consell Comarcal i gestió directa de les Ampes/Afes) tot i haver-ne 5 de legals.  Un detall que s’ha de tenir en compte és que el contracte amb l’empresa licitadora actual (Eurest) acaba a finals del curs 20-21. A l’últim ple del consell comarcal es va votar a favor de trencar el conveni amb ensenyament i perdre, per tant, les competències a que a dia d’avui té del servei de menjadors i transport. S’ha de tenir en compte que el Consell Comarcal no pot renunciar a aquestes competències de forma unilateral d’acord amb el que diu aquest mateix conveni.   I com afecta a Sant Hilari tota aquesta problemàtica? Nosaltres estem lluitant perquè el Consell Comarcal obri totes les opcions possibles i per això s’ha demanat un informe jurídic a Ensenyament per aclarir si és legal i si es put dur a terme.

1 any a l'ajuntament

Ahir va fer un any de les eleccions municipals del 26 de Maig del 2019 en les que 541 persones ens feien confiança i aconseguíem 3 regidors. Quina és la valoració d'aquest primer any a l'ajuntament? Què hem fet? Quins són els següents passos? Aquí us deixem el document adjunt on donem resposta a totes aquestes preguntes!! Volem agrair novament la vostra confiança i seguim treballant! Esquerra Sant Hilari