Sant Hilari Sacalm

Notícia

Esquerra Sant Hilari exigeix solucions a la baixa qualitat del servei elèctric que afecta al municipi

El grup dERC a Sant Hilari ha liderat la demanda de solucions, elevant les queixes al Síndic de Greuges, el Consell Comarcal de la Selva i les institucions.
 

 
El municipi de Sant Hilari Sacalm estan patint de fa temps talls de llum sovintejats, provocats per una xarxa de distribució elèctrica obsoleta que no és objecte de les inversions que requeriria per part de l’empresa responsable.

Aquest dèficit i els seus efectes en el dia a dia dels veïns i de l’activitat comercial i empresarial, ha estat motiu de denúncia per part de les institucions del territori.

El grup municipal d’ERC ha impulsat una bateria d’actuacions davant les institucions supralocals, per tal de fer costat als veïns i resoldre la problemàtica.

Així, la senadora d’ERC Elisenda Pérez ha presentat una pregunta al Senat demanant informació i les actuacions que es pensen requerir a la companyia, amb la sorpresa que, segons el Ministeri, la ràtio d’incidències en el subministrament en la zona no indicaria incompliments dels nivells de qualitat zonal exigits.

“No es pot tractar el territori com si fos una estadística d’incompliments, els veïns i les empreses de Sant Hilari ho pateixen, la mala qualitat d’un servei tan bàsic com aquest no és una cosa de ràtios”, ha manifestat Elisenda Pérez que s’ha compromès a continuar l’exigència davant les institucions.

Per al seva banda el diputat d’ERC Jordi Orobitg acompanyarà els regidors d’ERC a una reunió amb els responsables del Servei de Qualitat del Subministrament Elèctric de la Conselleria d’Acció Climàtica, on es plantejarà la situació i es reivindicaran solucions.

“A aquestes alçades no pot haver-hi país amb dèficits de qualitat energètica perquè les empreses responsables, que guanyen milionades en beneficis, no inverteixen per garantir el servei als abonats. Vetllarem per a que els organismes responsables facin tot el que estigui a les seves mans per forçar a l’empresa”, ha afirmat Orobitg.

El grup d’ERC a Sant Hilari ha liderat la demanda de solucions, elevant les queixes al Síndic de Greuges, el Consell Comarcal de la Selva i les institucions.