Sant Hilari Sacalm

Notícia

SAREB

Al passat ple del dia 24 de març de 2022 vam presentar una moció per la cessió dels actius immobles de la Sareb.
  • Primer de tot, què és la SAREB? És la societat anònima pel qual es coneix el banc dolent que es va crear a Espanya el 19 de novembre de 2012. Es va crear amb l’objectiu de gestionar els actius, tant de pisos, com sòls i hipoteques de caixes i bancs en risc de fallida. Aquesta reestructuració va assegurar la liquiditat de les entitats bancàries i el sistema financer del conjunt de l'Estat gràcies a la injecció de 64.000 milions d'euros públics.
 
  • Com han de retornar aquests diners públics? no es van incloure garanties de retorn social ni econòmic. Això ha esdevingut un xec en blanc mitjançant el qual s'ha sufragat (amb recursos públics) la factura dels excessos de les entitats financeres durant els anys de la bombolla immobiliària.
 
  • Què ha passat amb la SAREB? Doncs està sent un fracàs de gestió i un pou de pèrdues. Els ajuntaments són víctimes de la desídia de la SAREB. Com que aquesta desídia del banc tòxic comportava la degradació i pèrdua de valor dels actius i penalitzava els seus resultats, que cada any presentaven pèrdues, per maquillar-ho el 2015 van canviar la norma comptable i no es comptabilitzen les minusvàlues comptabilitzant, d’aquesta manera i des de l’inici, amb aquest criteri nou.
 
Queda clar que el pla amb el qual es va justificar la creació de la SAREB ha fracassat i no ha servit per recuperar els recursos del rescat de 2012 ni ha servit per abordar l'emergència habitacional resultant de la crisi financera de 2008 ni de la crisi pandèmica de la Covid-19.
 
  • Què defensa la moció presentada? Tenir en compte els actius immobles que la SAREB té a Sant Hilari, obrir negociacions amb l’ens per destinar-los a finalitats socials. A més a més, es demana que es garanteixi la territorialització de la gestió dels actius provinents de la SAREB per tal d'acostar la seva gestió a la ciutadania.