Sant Joan de les Abadesses

Notícia

ERC considera que el pagament per generació s’ha implantat amb preses i de forma erràtica

El mes de de febrer de l’any 2021 l’equip de govern de Sant Joan de les Abadesses (MES) va repartir pel servei de recollida porta a porta nous cubells amb xip, de matèria orgànica i rebuig, a les llars santjoanines a fi d’implementar la recollida de deixalles mitjançant el pagament per generació. Un nou mètode de recollida que preveia que cada llar pagués una taxa de recollida diferent en funció de les escombraries generades. Establint una part fixa i una part variable que s’ha explicat poc durant tot el període.
 
En aquest sentit, es va anunciar que la implantació dels nous cubells amb xip, que havia suposat una important inversió, era d’obligada utilització i que a partir del dia 21 d’abril no es recolliria cap deixalla que no fos amb els nous cubells implementats.
 
D’altra banda, l’equip de govern de Sant Joan de les Abadesses va aprovar, al plenari del dia 31 de juliol, el complex mètode de càlcul que havia de regir la nova ordenança de la taxa de recollida d’escombraries. Una ordenança que des del grup d’ERC es va considerar poc fonamentada ja que els tres mesos que havien transcorregut des de la implementació dels nous cubells no eren suficients per fer un càlcul realista per la possible nova de recollida de deixalles. Aquesta taxa va quedar derogada al plenari del mes de setembre del 2021 i, per més inri, va aprovar-se un increment del 3% de la taxa de recollida d’escombraries pel 2022. És a dir, es demana més responsabilitat als veïns i a les veïnes de Sant Joan, no es bonifica per generació i se n’incrementa el pagament. 
 
El passat divendres dia 20 de maig, l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses va anunciar que el nou sistema de pagament per generació s’ajornava per tal d’estudiar-ne millor el procediment malgrat que s’havia d’haver implantat plenament al mes de gener passat. Un fet que es produeix després d’haver-hi abocat una despesa d’inversió de 60.000 euros de diners públics locals i comarcals i preveure’n una inversió de 150.000 euros pel 2022 per monitoritzar la generació de residus en el sistema de pagament per generació.
 
La implantació del pagament era un possible bon mètode per incrementar el percentatge de reciclatge de Sant Joan de les Abadesses però la seva execució temporal i econòmica no s’ha gestionat correctament. Per una banda, les presses i la rapidesa han sigut poc encertades i, d’altra banda, no s’han tingut en compte variables que permetessin millorar l’actual sistema, com per exemple la millor gestió de les àrees d’aportació, les segones residències o la millor mida dels cubells apte per tots els habitatges i famílies monoparentals per exemple.
 
Per tot això exposat, des del grup municipal es demana una millor calendarització i planificació del sistema de recollida d’escombraries de Sant Joan de les Abadesses i l’establiment d’una taxa de recollida justa i adaptada a l’esforç que fan els santjoanins i les santjoanines en matèria de reciclatge. Així mateix, cal que es replantegi l’increment del 3% de la taxa per aquest 2022, aprovada per l’equip de govern.