Sant Joan de les Abadesses

Notícia

ERC demana més seguretat a les parades dels autocars al seu pas per la colònia Llaudet

Parades d'autobús a la Colònia Llaudet
Parades d'autobús a la Colònia Llaudet
Actualment, els autocars de línia que s’aturen a Sant Joan de les Abadesses s’aturen en tres àmbits diversos del municipi. El Pla del Roser, al centre de la vila i a la Colònia Llaudet. És en aquesta parada on existeix un major grau de perillositat, atès que els autocars no s’aturen a les parades establertes a l’entorn del polígon industrial de Llaudet, si no que ho fan just davant de l’antic hostal de ca l’Olivet. Un espai amb poca visibilitat i, per tant, amb un grau de risc d’accident més important.

En aquest sentit, fa unes setmanes, el grup municipal d’ERC va sol·licitar a l’equip de govern la informació de la realitat esmentada i reclama la necessitat de solucionar aquesta situació que fa quasi bé dos anys que perdura, a fi d’evitar que els autocars parin al bell mig de la carretera i es minimitzi la situació de perill que comporta. Una proposta que pretén incrementar la seguretat de colònia Llaudet i que es suma a la petició de col·locar una tanca de seguretat a la Via Verda i que el mateix equip de govern va desestimar.

D’altra banda, al llarg de les últimes setmanes, el grup municipal d’ERC ha peticionat a l’equip de govern que emprengui mesures de seguretat i dissuasòries per tal d’evitar que els infants es tirin des de la torre de l resclosa del riu Ter. Es dóna el fet que al darrer mes s’hi han produït diverses aglomeracions i davant del perill existent per la idiosincràsia de l’espai i la preocupació manifesta dels pares cal actuar-hi.

Els regidors del grup d’ERC també han sol·licitat que es col·loquin bancs a l’antiga zona enjardinada que va desaparèixer amb la riuada del torrent de de l’any 2020, per tal de facilitar el descans dels veïns i les veïnes del pla del Roser i del barri de l’Estació i que es procedeixi a fumigar el cementiri municipal, el qual pateix un excés molest de formigues que dificulten la vetlla dels difunts.