Sant Just Desvern

Ple Sant Just, desembre de 2021

El passat dijous, 23 de desembre, va tenir lloc el darrer ple ordinari de 2021. Amb un ordre del dia força atapeït que va suposar una durada de la sessió de més de quatre hores vam debatre sobre diversos temes d'interés. Tots ells, però, giraven al voltant de l'aprovació inicial del pressupost general de Sant Just ja que aquest dibuixa el model de ciutat que es desenvoluparà durant 2022. Des d'Esquerra hem continuat aportant el nostre punt de vista i fent propostes realistes i constructives al projecte de pressupost presentat pel govern. Però malgrat la nostra predisposició la prioritat d'aquest govern i dels seus nous socis (JxCAT i el regidor no adscrit) no passa precisament per a aplicar les mesures acordades en el marc del Pacte de Ciutat. El pressupost no inclou algunes mesures que considerem especialment importants i que sí que recull el Pacte de Ciutat, aquell document generat per una gran majoria durant la crisi econòmica i social generada per la COVID. No recull:   Un fons de contingència permanent obert i revisable.   La implantació d’un banc farmacèutic o similar.   Destinar més recursos pressupostaris per atendre les persones desocupades. Les prioritats de la sociovergència santjustenca no són les nostres i per tant vam votar en contra d'aquest pressupost que considerem clarament insuficient per a donar resposta a la nova realitat sorgida amb la crisi sanitària, econòmica i democràtica que ha agreujat la pandèmia de la COVID-19. De fet, durant el ple tant el PSC com els partits que ara sí que els hi donen suport van deixar ben clar que el nostre grup municipal és exigent, que treballa i que fiscalitza la feina del govern. Entenem que el canvi de dinàmica que es va fer efectiu durant el passat ple del mes de desembre respon a la necessitat de trobar suports que facin molt més senzill el dia a dia d'aquest govern acomodat i que, de passada, no incomodin en cap cas al PSC. Tal i com va explicar el nostre portaveu, en Sergi Seguí, de cara al pressupost general de 2022 vam proposar, entre d’altres mesures, augmentar en un 50% la despesa en els programes POFI (programes d'orientació, formació i inserció laboral), crear una partida per tal de reduir les quotes dels abonaments del gimnàs de La Bonaigua, demanar un local pel material de les entitats que substitueixi el de la Brigada Vella o ampliar i/o modificar el recorregut del JusTram perquè tingui una parada davant l’entrada del CEM La Bonaigua.

Sant Just amb la immersió lingüística!

Aquest passat dijous, 25 de novembre de 2021, vam celebrar el ple ordinari de Sant Just Desvern. Abans de començar i també durant la sessió plenària es va procedir a llegir la declaració institucional amb motiu del Dia Mundial Contra la Violència Masclista. La majoria dels punts de l'ordre del dia tenien un caràcter eminentment tècnic com ara l’inici de l'expedient per a la contractació de la prestació del Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili (hi vam votar a favor), l'aprovació de la pròrroga del contracte per a la prestació del Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili fins al 30 de juny (hi vam votar a favor) i l'aprovació de l’adscripció al Consorci del Parc de Collserola de l’ús i la gestió de finques de titularitat municipal (hi vam votar a favor). En l'apartat de mocions s'hi va debatre una moció del regidor no adscrit que només va obtenir els vots del PSC, posició que no entenem per la naturalesa erràtica del text presentat, i una moció presentada d'urgència per part dels grups municipals del PSC, JxCAT-PAR, Esquerra, Movem i la regidora no adscrita sobre la sentència del 25% del TSJC i de suport al model d’immersió lingüística de Catalunya que sí que va ser aprovada ja que, curiosament, només s'hi va abstenir el regidor no adscrit. Amb l'aprovació d'aquesta segona moció el plenari de Sant Just Desvern va tornar a demostrar que existeix un consens pràcticament unànime envers el paper vertebrador i cohesionador del model d'escola catalana, cosa que celebrem especialment.

Ple Sant Just, octubre de 2021

Aquest dijous, 28 d'octubre, va tenir lloc el ple ordinari del mes d'octubre.  Un dels punts més importants per les conseqüències directes sobre la recaptació municipal així com un dels que suposa una incidència més evident en el dia a dia de la ciutadania va ser la modificació de les ordenances fiscals i reguladores de preus públics per a l’exercici 2022. Durant la seva intervenció en Sergi Seguí va exposar que des d’Esquerra Republicana hem fet més d’una vintena de propostes referents a les ordenances fiscals amb la voluntat d’augmentar els impostos generals però rebaixar taxes per ajudar la gent. "De totes les nostres propostes", va afegir, "només se n’han acceptat 5: dues referents a l’IBI, una a l’ICIO, una a la taxa d’estacionament de vehicles a la via pública i una a la taxa per la utilització especial de la via pública." Per contra, les peticions referents a l’IAE, que per nosaltres són importants i actualitzarien l’impost i s'ajustaria més a la realitat, se'ns van rebutjar per la situació de recursos humans que pateix l’àrea d’economia.   Sergi Seguí: "Seguim sense disposar de cap document de planificació econòmica a 5 anys vista, tenint en compte els nous serveis i equipaments que entraran en funcionament en els propers anys i sabent quina serà la necessitat d’ingressos de l’Ajuntament per a poder mantenir-los." En Sergi Seguí va confirmar el nostre vot en contra a la proposta d'ordenances fiscals "per tractar-se d'una proposta d'ordenances plana, tradicional, que aposta per seguir fent “el de sempre” i perquè som aquí per transformar, votarem en contra de la proposta." Aquest punt es va aprovar amb els vots favorables de PSC, Movem i el regidor no adscrit i amb l'abstenció de JuntsxCat i CUP. Només hi vam votar en contra Esquerra i la regidora no adscrita. Un altre punt destacat va ser el debat sobre la modificació de crèdit per aplicació del romanent de despeses generals. Segons va explicar en Sergi Seguí "hi votem a favor perquè en aquesta modificació de pressupost hi ha, per nosaltres, un tema estratègic com és l’ampliació de capital de Promunsa per a fer front a l’obra dels habitatges dels Jocs Jovenívols, una llarga reivindicació d’aquest grup municipal".

Celebrar la tardor en temps de pandèmia

Enguany, gràcies a l'esforç de tota la ciutadania que ha fet possible la millora de la complicada situació sanitària que patim, podem tornar a gaudir de les festes de tardor.   Sense la implicació del teixit associatiu i comercial santjustenc no hauríem pogut gaudir d'un programa d'activitats tant heterogeni i interessant. Aquest cap de setmana encara podem aprofitar per a participar en la nit al carrer, dissabte, i en les activitats de diumenge, però de fet el programa va començar el passat 13 d'octubre i des d'Esquerra hem tingut l'oportunitat de ser, per exemple, a la Ballada de la Colla Gegantera Sant Just i de l’Esbart Sant Just de diumenge passat a Can Ginestar:   A la inauguració de l'exposició Alta Fidelitat a la Sala MercArt: Al concert solidari de tardor amb les actuacions dels grups Justine, Mel & Jan, Ikarüs, Robert Wido i artistes dels Tallers de Música: Consulteu el programa de les festes de tardor en aquest enllaç i aprofiteu el cap de setmana a Sant Just!  

Ple Sant Just, setembre de 2021

Ahir, dijous, va tenir lloc el ple ordinari del mes de setembre, el primer d'aquest nou curs polític. D'entre les moltes qüestions que s'hi van debatre en destaquem les següents: Sobre l’aprovació de la pròrroga del contracte del servei de l'arbrat, jardineria, la regidora Désirée Triler va demanar més cura amb la gestió dels contractes i va insistir en la necessitat de treballar amb previsió abans d’arribar a fer pròrrogues per 6 mesos. Ens vam abstenir. En relació amb Ia incoació de l'expedient per a l’exercici d'activitats econòmiques relacionades amb la generació d’energia elèctrica, gestió i explotació d’instal·lacions de generació renovables i subministrament d'energia, que suposa l'inici dels tràmits necessaris per a què Sant Just formi part de la comercialitzadora elèctrica pública Barcelona Energia, la Désirée Triler va explicar que hi votàvem a favor ja que "creiem que és el moment de posar sobre la taula projectes ambiciosos com ara el nostre projecte d’ecobarris i illes sostenibles que es basen en l’aplicació de determinats paràmetres en la planificació i gestió urbanística".  Des d'Esquerra apostem per la posada en marxa de l’Oficina Energètica, per a ajudar a fer la transició energètica a la ciutadania, fomentar els usos intel·ligents respecte dels consums domèstics i la tramitació de projectes de millora de sostenibilitat i eficiència energètica, va afegir Désirée Triler.   Désirée Triler: "Cal fer la transició cap a un model energètic sostenible potenciant l’autoconsum, la generació de proximitat i l’energia 100% verda." En l'apartat de mocions en vam presentar dues: Moció per exigir mesures que frenin l'escalada de preus de l'electricitat i Moció per a l'acollida de migrants afganesos i afganeses i de compromís en la defensa dels Drets Humans i la Democràcia, que van ésser aprovades per unanimitat. En relació amb la moció per a aturar l'escalada de preus de l'electricitat en Sergi Seguí va destacar que som conscients de la dificultat per trobar solucions a curt termini però que "sí tenim clar que aquestes solucions han de passar per una major sobirania energètica, passant d’un model oligopolístic concentrat en unes poques empreses a un model més diversificat".

Resum de la Comissió Especial de Comptes

El passat dimecres, 1 de setembre, vam assistir a la Comissió Especial de Comptes pel tancament del pressupost general de SantJust de l'any 2020. Entenem que va ser un any difícil i de gestió complicada i per això ens vàrem abstenir però no volem deixar de compartir les nostres reflexions, igual que vam fer a la reunió amb la resta de grups municipals. Grups que, per cert, no van intervenir en cap moment de la trobada. 1. Entenem que la baixada general dels ingressos provinents dels tributs està motivada pel Covid i per les conseqüents suspensions de taxes. Cal tenir en compte, però, que el mercat immobiliari, sobretot a Mas Lluí i Torreblanca, ha estat actiu. La plusvàlua ha tingut un increment important respecte les previsions d'inici d'any i va esmorteir, en part, els menors ingressos de la resta de partides. 2. Hem tingut menors ingressos de l'Àrea Metropolitana i de la Diputació degut a que diferents subvencions no van arribar a temps perquè no es van poder justificar. El Govern ho explica pel confinament, el teletreball i l'atac informàtic. La sort és que són subvencions plurianuals que es poden incorporar en exercicis pressupostaris posteriors. 3. Si hem tingut una menor despesa corrent perquè hem realitzat menys activitats ens preocupa que les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre siguin tant altes. Per nosaltres reflecteix una mala organització de l'Ajuntament però, de nou, el Govern s'excusa en la pandèmia, el teletreball i l'atac informàtic. 4. Entenem que el 2020 va ser un any estrany. Però no és lògic que amb una menor despesa corrent augmenti l’import de les obligacions a pagar. A 31 de desembre de 2019 hi havia pendent de liquidació 175.678,85 euros. A 31 de desembre de 2020 la xifra era de 1,2 milions d'€. 5. El líquid de què es disposa en el Patrimoni municipal del sòl és de 1,6 milions d'€, dels quals 1,1 milions estan destinats a la compra o expropiació de zones verdes. Per tant, queden 500.

El mirall d'Afganistan

Encara colpits per tot el què està passant ara mateix a l'Afganistan, des d'Esquerra Sant Just no podem sinó repassar què hem fet a nivell local per a contribuir a minimitzar el patiment dels milers de persones que pateixen aquesta terrrible situació. Sant Just Desvern ha expressat de manera continuada la seva voluntat d'esdevenir un municipi d'acollida. De fet així ho vam expressar explícitament durant el ple del mes d'abril de 2016 quan, amb l'única abstenció dels quatre regidors de l'aleshores Convergència (fins i tot PP i Cs hi van votar a favor), vam aprovar una moció de rebuig a l'acord del govern de la Unió Europea amb Turquia que suposava un cop molt dur a l'acollida de refugiats. Aquesta moció defensava, entre moltes altres coses:    "l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Just al Manifest "Passatge Segur" subscrit per moltes organitzacions socials, sindicats i partits polítics de tota Europa i, en aquest sentit, insta la UE i els seus Estats membres a què ordenin la creació de passadissos humanitaris, i que possibilitin, des del respecte, l'asil d'aquestes persones entre els 28 Estats membres de la Unió Europea"  (Consulteu el text íntegre) La caiguda de l'Afganistan a mans dels talibans suposa un greu retrocés en drets humans a la zona i agreujarà encara més el patiment de dones i nenes, que queden totalment desprotegides davant la violència masclista i davant la invisibilització social a la que sabem del cert que seran sotmeses. Europa no pot seguir donant l'esquena a tanta i tanta gent que, com en el cas dels refugiats de la República davant el cop d'estat franquista, fuig del terror. Encara avui mateix tenim camps de refugiats al cor d'Europa que mantenen en condicions inhumanes milers de persones, fet que ja vàrem denunciar, com dèiem més amunt, a la moció aprovada el 2016. Tenim molta feina per endavant, però comptem amb un govern de la Generalitat que ja s'ha compromés públicament a assumir tot el què calgui per a alleugerir el patiment del poble afgà en la mesura de les nostres possibilitats.

Ple Sant Just, juliol de 2021

El passat dijous, 29 de juliol, va tenir lloc el ple ordinari del mes de juliol, el darrer de l'estiu, durant el qual s’hi van tractar diversos temes. Reprendrem els plens al setembre. Sobre la modificació de l’Ordenança Fiscal número 15 en els supòsits de les ocupacions de via pública vinculades a l’exercici de diverses activitats, essent conscients dels menors ingressos que aquesta mesura suposa pels ingressos de l’Ajuntament de Sant Just però entenenent que tot i que les restriccions aplicades afecten menys que les de fa 15 mesos a l’inici de la pandèmia, sempre ens hem mostrat favorables a aplicar mesures que ajudin el nostre teixit comercial. Hi vam votar a favor i la modificació es va aprovar per unanimitat. Respecte als diversos punts de l'ordre del dia que feien referència a modificacions singulars de la Relació de Llocs de Treball (RLT), considerem que es tractava bàsicament de qüestions d’organització interna, però en parlar amb el Comitè vam tenir la sensació que se’ls presenten aquestes propostes sense buscar el debat. D'altra banda, vam votar a favor de l'aprovació definitiva de les bases per a la convocatòria per la concessió de subvencions per a fomentar l'ús de transport públic i de la mobilitat sostenible en règim d'adjudicació directa ja que les vam treballar conjuntament i coincidim en  en què cal ponderar segons els membres de la unitat familiar, però creiem que el topall hauria d’haver estat menor, ja que establir d'entrada la base del 45.000 € per un sol membre és un topall molt alt . De fet, vam demanar que en la següent convocatòria es baixi aquest topall per a què realment ajudem a qui més ho necessita). Aquest punt es va aprovar amb l'únic vot en contra de la regidora no-adscrita. Com no podia ser d'una altra manera, vam votar a favor de l'aprovació definitiva del projecte d’execució de les franges de protecció contra incendis de Sant Just tal i com ja vam fer en l'aprovació inicial.