Sant Just Desvern

ERC Sant Just presenta oficialment la seva candidatura a les eleccions municip als de 2023

Sergi Seguí, cap de llista, Désirée SlaukaTriler com a número dos, i Daniel Delgado número tres, ja estan treballant amb la resta de companys que conformaran la llista d’ERC per aconseguir l’alcaldia de Sant Just.  La candidatura és una llista cremallera que respon a la voluntat que les dones també puguin ocupar llocs de presa de decisions.    Sant Just Desvern, 21 d’abril de 2022 – Aquest dimecres ERC Sant Just ha presentat a Les Escoles la seva candidatura a les properes eleccions municipals de 2023. És una llista cremallera que torna a apostar per la paritat, alternant homes i dones, per garantir que les dones puguin accedir a llocs de presa de decisions, des d’on realment es pot transformar la política d’una forma transversal i amb una mirada diferent. Esquerra Republicana és el primer partit de Sant Just Desvern que presenta la seva candidatura, 13 mesos abans de les eleccions perquè la ciutadania ja sàpiga quins són els referents d’ERC a l’Ajuntament de Sant Just.   La candidatura compta amb l’economista Dani Delgado com a número tres, l’advocada i regidora Desirée Triler com a número dos, i el portaveu d’ERC Sant Just a l’Ajuntament, Sergi Seguí, que encapçala la llista. Els candidats han comptat amb el suport de Joan Borràs, president de la Federació del Baix Llobregat i L’Hospitalet d’ERC; Jordi Albert, diputat al Parlament de Catalunya per Barcelona, i Marta Vilalta, secretària general adjunta i portaveu d’Esquerra Republicana al Parlament i diputada al Parlament de Catalunya per Lleida, que també hi han assistit.   El candidat número tres de la llista, Dani Delgado, ha explicat que “després de compartir idees amb dirigents d’Esquerra Republicana i adonar-me que estava en sintonia amb les línies del projecte del partit”, ha decidit implicar-se activament en la política municipal. Tot i no tenir experiència política prèvia, reconeix que li agraden els reptes i està segur que a Sant Just es poden fer les coses de manera diferent, escoltant i tenint en compte els problemes reals dels veïns i veïnes.

Ple Sant Just, febrer de 2022

El passat dijous, 24 de febrer, va tenir lloc el ple municipal ordinari del mes de febrer (vegeu l'ordre del dia). Tots els partits que conformem el plenari vam llegir la declaració institucional pel 8 de març de 2022. Durant la sessió vam poder debatre sobre diverses qüestions tècniques i sobre vàries mocions, de les que destaquem la que vam presentar des d'Esquerra en defensa del cànon de residus de Catalunya (aprovada amb el vot favorable de tots els grups excepte el PSC, que hi va votar en contra) i la que vam presentar conjuntament amb CUP Sant Just i la regidora no adscrita per a declarar persona non grata a Sant Just Desvern el rei Felip VI (rebutjada gràcies a l'abstenció d'Endavant SJ i Movem i al vot en contra del PSC). De l'apartat tècnic en destaquem l'aprovació de la modificació de l’acord regulador de les condicions de treball del personal de l’Ajuntament per tal d’incloure-hi un permís menstrual, modificació que dóna compliment a la Moció de suport per a la incorporació del permís retribuït de menstruació i climateri a l’Ajuntament de Sant Just que vam presentar des d'Esquerra durant el ple del mes de maig de 2021 (aprovada malgrat l'abstenció de JxCat i del regidor no adscrit). En relació amb la moció que vam presentar en defensa del cànon de residus de Catalunya, la regidora Désirée Triler va destacar que, tal com està plantejada, la 'Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular' posa en risc el model d’èxit català, ja que l’impost estatal proposat no té actualment la mateixa concepció que el català en primer lloc per no tenir un caràcter finalista i en segon lloc perquè, en el cas de Catalunya, suposa retrocedir un camí ja recorregut. Aquest fet pot tenir uns efectes desincentivadors per al món local, la indústria i en l’àmbit de la construcció.   Désirée Triler: "Considerem prioritari i obligatori continuar treballant per incrementar la recollida selectiva i defensar l’actual sistema de cànon de disposició de residus de Catalunya" Durant el debat de la moció per a declarar persona non grat a Sant Just Desvern al rei Felip VI, la regidora Montse Molinero va afirmar que "fa temps que la monarquia espanyola no representa la gran majoria de catalans i catalanes, és un fet.

Ple Sant Just Desvern gener 2022

Ple Sant Just, gener de 2022

El passat dijous, 27 de gener, va tenir lloc el primer ple ordinari de 2022. En homenatge a les víctimes de l'Holocaust el plenari va guardar un minut de silenci. Amb un ordre del dia amb un marcat accent tècnic va quedar patent la diferència existent entre el model de gestió que proposem des d'Esquerra i el del govern. Mentre nosaltres defensem la necessitat de planificar el govern sembla que prefereixi la política del dia a dia i de la improvisació. Malgrat tot, vam tornar a prioritzar l'interés públic tot facilitant el desenvolupament dels diferents projectes sobre els què vam debatre. Així, per exemple, vam votar a favor en el punt relatiu a la ratificació de la suspensió de tramitacions urbanístiques en l'àmbit de les UA 1 (la Bòbila i Can Padrosa), UA3 (les Escales) i UA 4 (carrer de la Riera) del Sector la Bonaigua. De fet, ja hi vam votar a favor en el ple de setembre, però vam tornar a exigir al govern la convocatòria d'una taula de treball o grup de seguiment al més aviat possible per a evitar que ens trobem amb la proposta de modificació del pla parcial a sobre de la taula amb tot decidit. No es tracta només de conèixer la reubicació de la zona edificable sinó també poder decidir conjuntament l’equipament municipal que hi posem a la zona de La Bòbila que s’allibera. Ens vam abstenir en el punt relatiu a la Modificació de les bases reguladores del sorteig i vals de descompte en el marc del Projecte Life Rethinkwaste tal i com ja vam fer durant l’aprovació inicial de les anteriors bases reguladores per tal de no perdre part del finançament provinent d’Europa per aquest projecte. Estem d'acord amb el projecte però no així en la seva execució ja que entenem que aquestes bases s’havien d’haver aprovat al mateix temps que s’implantava el canvi de model de residus i s’havien d’haver fet (ja des de l’inici) de la manera més simplificada possible per a facilitar la participació ciutadana. Vam votar a favor de la incorporació de l'Ajuntament com a soci de l'empresa Tractament i Selecció de Residus, S.

Ple Sant Just, desembre de 2021

El passat dijous, 23 de desembre, va tenir lloc el darrer ple ordinari de 2021. Amb un ordre del dia força atapeït que va suposar una durada de la sessió de més de quatre hores vam debatre sobre diversos temes d'interés. Tots ells, però, giraven al voltant de l'aprovació inicial del pressupost general de Sant Just ja que aquest dibuixa el model de ciutat que es desenvoluparà durant 2022. Des d'Esquerra hem continuat aportant el nostre punt de vista i fent propostes realistes i constructives al projecte de pressupost presentat pel govern. Però malgrat la nostra predisposició la prioritat d'aquest govern i dels seus nous socis (JxCAT i el regidor no adscrit) no passa precisament per a aplicar les mesures acordades en el marc del Pacte de Ciutat. El pressupost no inclou algunes mesures que considerem especialment importants i que sí que recull el Pacte de Ciutat, aquell document generat per una gran majoria durant la crisi econòmica i social generada per la COVID. No recull:   Un fons de contingència permanent obert i revisable.   La implantació d’un banc farmacèutic o similar.   Destinar més recursos pressupostaris per atendre les persones desocupades. Les prioritats de la sociovergència santjustenca no són les nostres i per tant vam votar en contra d'aquest pressupost que considerem clarament insuficient per a donar resposta a la nova realitat sorgida amb la crisi sanitària, econòmica i democràtica que ha agreujat la pandèmia de la COVID-19. De fet, durant el ple tant el PSC com els partits que ara sí que els hi donen suport van deixar ben clar que el nostre grup municipal és exigent, que treballa i que fiscalitza la feina del govern. Entenem que el canvi de dinàmica que es va fer efectiu durant el passat ple del mes de desembre respon a la necessitat de trobar suports que facin molt més senzill el dia a dia d'aquest govern acomodat i que, de passada, no incomodin en cap cas al PSC. Tal i com va explicar el nostre portaveu, en Sergi Seguí, de cara al pressupost general de 2022 vam proposar, entre d’altres mesures, augmentar en un 50% la despesa en els programes POFI (programes d'orientació, formació i inserció laboral), crear una partida per tal de reduir les quotes dels abonaments del gimnàs de La Bonaigua, demanar un local pel material de les entitats que substitueixi el de la Brigada Vella o ampliar i/o modificar el recorregut del JusTram perquè tingui una parada davant l’entrada del CEM La Bonaigua.

Sant Just amb la immersió lingüística!

Aquest passat dijous, 25 de novembre de 2021, vam celebrar el ple ordinari de Sant Just Desvern. Abans de començar i també durant la sessió plenària es va procedir a llegir la declaració institucional amb motiu del Dia Mundial Contra la Violència Masclista. La majoria dels punts de l'ordre del dia tenien un caràcter eminentment tècnic com ara l’inici de l'expedient per a la contractació de la prestació del Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili (hi vam votar a favor), l'aprovació de la pròrroga del contracte per a la prestació del Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili fins al 30 de juny (hi vam votar a favor) i l'aprovació de l’adscripció al Consorci del Parc de Collserola de l’ús i la gestió de finques de titularitat municipal (hi vam votar a favor). En l'apartat de mocions s'hi va debatre una moció del regidor no adscrit que només va obtenir els vots del PSC, posició que no entenem per la naturalesa erràtica del text presentat, i una moció presentada d'urgència per part dels grups municipals del PSC, JxCAT-PAR, Esquerra, Movem i la regidora no adscrita sobre la sentència del 25% del TSJC i de suport al model d’immersió lingüística de Catalunya que sí que va ser aprovada ja que, curiosament, només s'hi va abstenir el regidor no adscrit. Amb l'aprovació d'aquesta segona moció el plenari de Sant Just Desvern va tornar a demostrar que existeix un consens pràcticament unànime envers el paper vertebrador i cohesionador del model d'escola catalana, cosa que celebrem especialment.

Ple Sant Just, octubre de 2021

Aquest dijous, 28 d'octubre, va tenir lloc el ple ordinari del mes d'octubre.  Un dels punts més importants per les conseqüències directes sobre la recaptació municipal així com un dels que suposa una incidència més evident en el dia a dia de la ciutadania va ser la modificació de les ordenances fiscals i reguladores de preus públics per a l’exercici 2022. Durant la seva intervenció en Sergi Seguí va exposar que des d’Esquerra Republicana hem fet més d’una vintena de propostes referents a les ordenances fiscals amb la voluntat d’augmentar els impostos generals però rebaixar taxes per ajudar la gent. "De totes les nostres propostes", va afegir, "només se n’han acceptat 5: dues referents a l’IBI, una a l’ICIO, una a la taxa d’estacionament de vehicles a la via pública i una a la taxa per la utilització especial de la via pública." Per contra, les peticions referents a l’IAE, que per nosaltres són importants i actualitzarien l’impost i s'ajustaria més a la realitat, se'ns van rebutjar per la situació de recursos humans que pateix l’àrea d’economia.   Sergi Seguí: "Seguim sense disposar de cap document de planificació econòmica a 5 anys vista, tenint en compte els nous serveis i equipaments que entraran en funcionament en els propers anys i sabent quina serà la necessitat d’ingressos de l’Ajuntament per a poder mantenir-los." En Sergi Seguí va confirmar el nostre vot en contra a la proposta d'ordenances fiscals "per tractar-se d'una proposta d'ordenances plana, tradicional, que aposta per seguir fent “el de sempre” i perquè som aquí per transformar, votarem en contra de la proposta." Aquest punt es va aprovar amb els vots favorables de PSC, Movem i el regidor no adscrit i amb l'abstenció de JuntsxCat i CUP. Només hi vam votar en contra Esquerra i la regidora no adscrita. Un altre punt destacat va ser el debat sobre la modificació de crèdit per aplicació del romanent de despeses generals. Segons va explicar en Sergi Seguí "hi votem a favor perquè en aquesta modificació de pressupost hi ha, per nosaltres, un tema estratègic com és l’ampliació de capital de Promunsa per a fer front a l’obra dels habitatges dels Jocs Jovenívols, una llarga reivindicació d’aquest grup municipal".

Celebrar la tardor en temps de pandèmia

Enguany, gràcies a l'esforç de tota la ciutadania que ha fet possible la millora de la complicada situació sanitària que patim, podem tornar a gaudir de les festes de tardor.   Sense la implicació del teixit associatiu i comercial santjustenc no hauríem pogut gaudir d'un programa d'activitats tant heterogeni i interessant. Aquest cap de setmana encara podem aprofitar per a participar en la nit al carrer, dissabte, i en les activitats de diumenge, però de fet el programa va començar el passat 13 d'octubre i des d'Esquerra hem tingut l'oportunitat de ser, per exemple, a la Ballada de la Colla Gegantera Sant Just i de l’Esbart Sant Just de diumenge passat a Can Ginestar:   A la inauguració de l'exposició Alta Fidelitat a la Sala MercArt: Al concert solidari de tardor amb les actuacions dels grups Justine, Mel & Jan, Ikarüs, Robert Wido i artistes dels Tallers de Música: Consulteu el programa de les festes de tardor en aquest enllaç i aprofiteu el cap de setmana a Sant Just!  

Ple Sant Just, setembre de 2021

Ahir, dijous, va tenir lloc el ple ordinari del mes de setembre, el primer d'aquest nou curs polític. D'entre les moltes qüestions que s'hi van debatre en destaquem les següents: Sobre l’aprovació de la pròrroga del contracte del servei de l'arbrat, jardineria, la regidora Désirée Triler va demanar més cura amb la gestió dels contractes i va insistir en la necessitat de treballar amb previsió abans d’arribar a fer pròrrogues per 6 mesos. Ens vam abstenir. En relació amb Ia incoació de l'expedient per a l’exercici d'activitats econòmiques relacionades amb la generació d’energia elèctrica, gestió i explotació d’instal·lacions de generació renovables i subministrament d'energia, que suposa l'inici dels tràmits necessaris per a què Sant Just formi part de la comercialitzadora elèctrica pública Barcelona Energia, la Désirée Triler va explicar que hi votàvem a favor ja que "creiem que és el moment de posar sobre la taula projectes ambiciosos com ara el nostre projecte d’ecobarris i illes sostenibles que es basen en l’aplicació de determinats paràmetres en la planificació i gestió urbanística".  Des d'Esquerra apostem per la posada en marxa de l’Oficina Energètica, per a ajudar a fer la transició energètica a la ciutadania, fomentar els usos intel·ligents respecte dels consums domèstics i la tramitació de projectes de millora de sostenibilitat i eficiència energètica, va afegir Désirée Triler.   Désirée Triler: "Cal fer la transició cap a un model energètic sostenible potenciant l’autoconsum, la generació de proximitat i l’energia 100% verda." En l'apartat de mocions en vam presentar dues: Moció per exigir mesures que frenin l'escalada de preus de l'electricitat i Moció per a l'acollida de migrants afganesos i afganeses i de compromís en la defensa dels Drets Humans i la Democràcia, que van ésser aprovades per unanimitat. En relació amb la moció per a aturar l'escalada de preus de l'electricitat en Sergi Seguí va destacar que som conscients de la dificultat per trobar solucions a curt termini però que "sí tenim clar que aquestes solucions han de passar per una major sobirania energètica, passant d’un model oligopolístic concentrat en unes poques empreses a un model més diversificat".