Sant Just Desvern

Resum de la Comissió Especial de Comptes

El passat dimecres, 1 de setembre, vam assistir a la Comissió Especial de Comptes pel tancament del pressupost general de SantJust de l'any 2020. Entenem que va ser un any difícil i de gestió complicada i per això ens vàrem abstenir però no volem deixar de compartir les nostres reflexions, igual que vam fer a la reunió amb la resta de grups municipals. Grups que, per cert, no van intervenir en cap moment de la trobada. 1. Entenem que la baixada general dels ingressos provinents dels tributs està motivada pel Covid i per les conseqüents suspensions de taxes. Cal tenir en compte, però, que el mercat immobiliari, sobretot a Mas Lluí i Torreblanca, ha estat actiu. La plusvàlua ha tingut un increment important respecte les previsions d'inici d'any i va esmorteir, en part, els menors ingressos de la resta de partides. 2. Hem tingut menors ingressos de l'Àrea Metropolitana i de la Diputació degut a que diferents subvencions no van arribar a temps perquè no es van poder justificar. El Govern ho explica pel confinament, el teletreball i l'atac informàtic. La sort és que són subvencions plurianuals que es poden incorporar en exercicis pressupostaris posteriors. 3. Si hem tingut una menor despesa corrent perquè hem realitzat menys activitats ens preocupa que les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre siguin tant altes. Per nosaltres reflecteix una mala organització de l'Ajuntament però, de nou, el Govern s'excusa en la pandèmia, el teletreball i l'atac informàtic. 4. Entenem que el 2020 va ser un any estrany. Però no és lògic que amb una menor despesa corrent augmenti l’import de les obligacions a pagar. A 31 de desembre de 2019 hi havia pendent de liquidació 175.678,85 euros. A 31 de desembre de 2020 la xifra era de 1,2 milions d'€. 5. El líquid de què es disposa en el Patrimoni municipal del sòl és de 1,6 milions d'€, dels quals 1,1 milions estan destinats a la compra o expropiació de zones verdes. Per tant, queden 500.

El mirall d'Afganistan

Encara colpits per tot el què està passant ara mateix a l'Afganistan, des d'Esquerra Sant Just no podem sinó repassar què hem fet a nivell local per a contribuir a minimitzar el patiment dels milers de persones que pateixen aquesta terrrible situació. Sant Just Desvern ha expressat de manera continuada la seva voluntat d'esdevenir un municipi d'acollida. De fet així ho vam expressar explícitament durant el ple del mes d'abril de 2016 quan, amb l'única abstenció dels quatre regidors de l'aleshores Convergència (fins i tot PP i Cs hi van votar a favor), vam aprovar una moció de rebuig a l'acord del govern de la Unió Europea amb Turquia que suposava un cop molt dur a l'acollida de refugiats. Aquesta moció defensava, entre moltes altres coses:    "l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Just al Manifest "Passatge Segur" subscrit per moltes organitzacions socials, sindicats i partits polítics de tota Europa i, en aquest sentit, insta la UE i els seus Estats membres a què ordenin la creació de passadissos humanitaris, i que possibilitin, des del respecte, l'asil d'aquestes persones entre els 28 Estats membres de la Unió Europea"  (Consulteu el text íntegre) La caiguda de l'Afganistan a mans dels talibans suposa un greu retrocés en drets humans a la zona i agreujarà encara més el patiment de dones i nenes, que queden totalment desprotegides davant la violència masclista i davant la invisibilització social a la que sabem del cert que seran sotmeses. Europa no pot seguir donant l'esquena a tanta i tanta gent que, com en el cas dels refugiats de la República davant el cop d'estat franquista, fuig del terror. Encara avui mateix tenim camps de refugiats al cor d'Europa que mantenen en condicions inhumanes milers de persones, fet que ja vàrem denunciar, com dèiem més amunt, a la moció aprovada el 2016. Tenim molta feina per endavant, però comptem amb un govern de la Generalitat que ja s'ha compromés públicament a assumir tot el què calgui per a alleugerir el patiment del poble afgà en la mesura de les nostres possibilitats.