Sant Just Desvern

Resum de la Comissió Especial de Comptes

El passat dimecres, 1 de setembre, vam assistir a la Comissió Especial de Comptes pel tancament del pressupost general de SantJust de l'any 2020. Entenem que va ser un any difícil i de gestió complicada i per això ens vàrem abstenir però no volem deixar de compartir les nostres reflexions, igual que vam fer a la reunió amb la resta de grups municipals. Grups que, per cert, no van intervenir en cap moment de la trobada. 1. Entenem que la baixada general dels ingressos provinents dels tributs està motivada pel Covid i per les conseqüents suspensions de taxes. Cal tenir en compte, però, que el mercat immobiliari, sobretot a Mas Lluí i Torreblanca, ha estat actiu. La plusvàlua ha tingut un increment important respecte les previsions d'inici d'any i va esmorteir, en part, els menors ingressos de la resta de partides. 2. Hem tingut menors ingressos de l'Àrea Metropolitana i de la Diputació degut a que diferents subvencions no van arribar a temps perquè no es van poder justificar. El Govern ho explica pel confinament, el teletreball i l'atac informàtic. La sort és que són subvencions plurianuals que es poden incorporar en exercicis pressupostaris posteriors. 3. Si hem tingut una menor despesa corrent perquè hem realitzat menys activitats ens preocupa que les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre siguin tant altes. Per nosaltres reflecteix una mala organització de l'Ajuntament però, de nou, el Govern s'excusa en la pandèmia, el teletreball i l'atac informàtic. 4. Entenem que el 2020 va ser un any estrany. Però no és lògic que amb una menor despesa corrent augmenti l’import de les obligacions a pagar. A 31 de desembre de 2019 hi havia pendent de liquidació 175.678,85 euros. A 31 de desembre de 2020 la xifra era de 1,2 milions d'€. 5. El líquid de què es disposa en el Patrimoni municipal del sòl és de 1,6 milions d'€, dels quals 1,1 milions estan destinats a la compra o expropiació de zones verdes. Per tant, queden 500.

El mirall d'Afganistan

Encara colpits per tot el què està passant ara mateix a l'Afganistan, des d'Esquerra Sant Just no podem sinó repassar què hem fet a nivell local per a contribuir a minimitzar el patiment dels milers de persones que pateixen aquesta terrrible situació. Sant Just Desvern ha expressat de manera continuada la seva voluntat d'esdevenir un municipi d'acollida. De fet així ho vam expressar explícitament durant el ple del mes d'abril de 2016 quan, amb l'única abstenció dels quatre regidors de l'aleshores Convergència (fins i tot PP i Cs hi van votar a favor), vam aprovar una moció de rebuig a l'acord del govern de la Unió Europea amb Turquia que suposava un cop molt dur a l'acollida de refugiats. Aquesta moció defensava, entre moltes altres coses:    "l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Just al Manifest "Passatge Segur" subscrit per moltes organitzacions socials, sindicats i partits polítics de tota Europa i, en aquest sentit, insta la UE i els seus Estats membres a què ordenin la creació de passadissos humanitaris, i que possibilitin, des del respecte, l'asil d'aquestes persones entre els 28 Estats membres de la Unió Europea"  (Consulteu el text íntegre) La caiguda de l'Afganistan a mans dels talibans suposa un greu retrocés en drets humans a la zona i agreujarà encara més el patiment de dones i nenes, que queden totalment desprotegides davant la violència masclista i davant la invisibilització social a la que sabem del cert que seran sotmeses. Europa no pot seguir donant l'esquena a tanta i tanta gent que, com en el cas dels refugiats de la República davant el cop d'estat franquista, fuig del terror. Encara avui mateix tenim camps de refugiats al cor d'Europa que mantenen en condicions inhumanes milers de persones, fet que ja vàrem denunciar, com dèiem més amunt, a la moció aprovada el 2016. Tenim molta feina per endavant, però comptem amb un govern de la Generalitat que ja s'ha compromés públicament a assumir tot el què calgui per a alleugerir el patiment del poble afgà en la mesura de les nostres possibilitats.

Ple Sant Just, juliol de 2021

El passat dijous, 29 de juliol, va tenir lloc el ple ordinari del mes de juliol, el darrer de l'estiu, durant el qual s’hi van tractar diversos temes. Reprendrem els plens al setembre. Sobre la modificació de l’Ordenança Fiscal número 15 en els supòsits de les ocupacions de via pública vinculades a l’exercici de diverses activitats, essent conscients dels menors ingressos que aquesta mesura suposa pels ingressos de l’Ajuntament de Sant Just però entenenent que tot i que les restriccions aplicades afecten menys que les de fa 15 mesos a l’inici de la pandèmia, sempre ens hem mostrat favorables a aplicar mesures que ajudin el nostre teixit comercial. Hi vam votar a favor i la modificació es va aprovar per unanimitat. Respecte als diversos punts de l'ordre del dia que feien referència a modificacions singulars de la Relació de Llocs de Treball (RLT), considerem que es tractava bàsicament de qüestions d’organització interna, però en parlar amb el Comitè vam tenir la sensació que se’ls presenten aquestes propostes sense buscar el debat. D'altra banda, vam votar a favor de l'aprovació definitiva de les bases per a la convocatòria per la concessió de subvencions per a fomentar l'ús de transport públic i de la mobilitat sostenible en règim d'adjudicació directa ja que les vam treballar conjuntament i coincidim en  en què cal ponderar segons els membres de la unitat familiar, però creiem que el topall hauria d’haver estat menor, ja que establir d'entrada la base del 45.000 € per un sol membre és un topall molt alt . De fet, vam demanar que en la següent convocatòria es baixi aquest topall per a què realment ajudem a qui més ho necessita). Aquest punt es va aprovar amb l'únic vot en contra de la regidora no-adscrita. Com no podia ser d'una altra manera, vam votar a favor de l'aprovació definitiva del projecte d’execució de les franges de protecció contra incendis de Sant Just tal i com ja vam fer en l'aprovació inicial.

Sostenibilitat i quilòmetre zero

El passat dimarts vam presentar la xerrada 'Sostenibilitat i quilòmetre zero' dins del cicle Xerrades per la República. Amb un presentador de luxe, el científic santjustenc Javier del Campo, l'Antoni Ferran (director general de Planificació Ambiental i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya) ens va oferir una classe magistral sobre els múltiples aspectes que cal tenir en compte a l'hora d'optimitzar els recursos naturals. Us convidem a mirar la seva intervenció sencera i a reflexionar sobre quin model de Sant Just s'adapta millor a la realitat ambiental que ens ha tocat viure. Si us sona allò del 'pensa globalment, actua localment' aquesta xerrada us ho acabarà de confirmar!  

Ple Sant Just, juny de 2021

Ahir, dimarts, va tenir lloc el ple ordinari del mes de juny durant el qual s’hi van tractar diversos temes. En termes generals vam tornar a constatar com les aportacions d’Esquerra des de l’oposició contribueixen a definir i fer efectives algunes polítiques d’interès general que redunden evidents beneficis per a tota la ciutadania. A nivell de gestió local destaquem l’adquisició de la meitat de la finca situada a l’av. Generalitat. Segons va destacar la regidora Désirée Triler: "Estem molt d’acord en adquirir aquest sòl per fer-hi habitatge públic, dotacional, i més finançant-ho amb el Fons del sòl i de l’habitatge. Aquest és el seu fi. I per això votarem a favor d’aquest punt." Ara bé, un cop adquirim el sòl cal definir els seus usos. En aquest sentit hem mantingut converses amb l’equip de Govern i els demanem que en seguim parlant, perquè tenim propostes diferents. Nosaltres hem proposat la construcció d’habitatges per a gent jove. Considerem que és una zona ideal per comptar amb equipaments educatius, com l’Escola Montserrat, l’Algueró i la segons escola bressol municipal. Accessos ràpids a l’autopista per entrar a BCN i amb transport públic proper. Igualment, un pèl allunyat dels serveis que s’ofereixen al centre o al Barri Sud, com supermercats i venda al detall. Creiem que els habitatges dotacionals per a la gent gran, que és un projecte que compartim, es podrien construir al solar de El Clos, tocant a l’Avinguda Indústria, un espai més a la vora de serveis, de l’Ambulatori, també ben connectat amb transport públic. D'altra banda cal tenir en compte que es tracta d’un sòl qualificat com a ZT i aquests espais ens han donat molts maldecaps. Caldria, doncs, resoldre aquesta qualificació urbanística i això pot tardar anys. La resposta de l’equip de govern a aquestes propostes sempre ha estat negativa. Per això vàrem proposar, també, que el projecte fos d’espais compartits. És a dir, habitatges per a gent jove i persones grans.

Ple Extraordinari juny de 2021

El ple extraordinari celebrat ahir, dimarts, 15 de juny de 2021, constava de quatre punts en l’ordre del dia. El govern va portar a debat dos punts relacionats amb processos de contractació de personal (amortització d'una plaça de xofer, incorporació d'una plaça de Tècnic/a d’Administració General (subgrup A1) de la plantilla de personal funcionari). Tots els grups de l’oposició excepte el regidor no adscrit Kiko Ferrer en vam demanar la retirada ja que enteníem que el govern no havia tingut prou sensibilitat envers el Comitè Conjunt. En Sergi Seguí va plantejar la necessitat de treballar per a establir una altra mena de relació (una de més constructiva i dialogant) amb el Comitè Conjunt. Tots dos punts es van aprovar amb el vot favorable dels partits que conformen el govern municipal i del regidor no adscrit Kiko Ferrer, des d'ERC Sant Just hi vam votar en contra. El tercer punt de l’ordre del dia tractava l'aprovació inicial de les bases reguladores del sorteig i vals de descompte en el marc del Projecte Life Rethinkwaste (destinat a repensar les taxes municipals de residus urbans). Ens vam abstenir ja que, com va explicar la Désirée Triler: "som una formació responsable i entenem que sense aquesta aprovació ens arrisquem a perdre part del finançament provinent d’Europa per aquest projecte." Va afegir que aquestes bases s’haurien d’haver aprovat al mateix temps que s’implantava el canvi de model i no pas uns mesos després i que en no haver estat així s’evidenciava falta d’entesa i de coordinació entre àrees, així com una certa improvisació que Sant Just no es pot permetre. Les bases es van aprovar només amb el vot favorable de PSC i Movem. El darrer punt feia referència a l’aprovació definitiva del projecte d’obres de millora de la Sala Municipal de l’Ateneu de Sant Just Desvern. Montse Molinero: "seguim sense tenir el document del pla funcional però entenem perfectament la necessitat de ser el més àgils possible amb aquesta aprovació, perquè el món cultural de Sant Just necessita aquest espai.