Sant Just Desvern

Notícia

Les 6 mesures immediates i 9 urgents a curt-mig termini per canviar la mobilitat del futur a Sant Just

ERC proposa 15 mesures per incrementar l'espai per al vianant, potenciar els desplaçaments en bici i millorar els temps de viatge en transport públic aprofitant la reducció del trànsit
El canvi radical d’hàbits de mobilitat arrel de la crisi sanitària ocasionada pel coronavirus Covid-19 i el confinament de la població ha suposat aquests dies una sobtada infrautilització de l’espai viari en general.

Segons dades del Servei Català de Trànsit, durant tota la segona setmana de confinament van circular a l’àrea metropolitana de Barcelona un total de 1.512.722 vehicles (1.371.366 durant els dies feiners i 141.356 vehicles el cap de setmana. Aquestes dades representen respecte una setmana normal una reducció del 74,9% de les intensitats de trànsit (reducció del 70,2% els laborables i 90,1% de reducció el cap de setmana).

La pròpia emergència sanitària s’ha afegit a l’emergència climàtica i ambiental (declarada el gener d’aquest mateix any), i cal recordar que segons una enquesta elaborada pel RACE (Real Automóvil Club de España) durant el present mes d’abril de 2020, una de cada cinc persones que anava al treball en transport públic té la intenció d’utilitzar el seu vehicle privat per fer aquest desplaçament quan finalitzi l’estat d’alarma. D’acord amb aquestes dades, si no es prenen altres mesures, la finalització del confinament pot comportar l’augment de trànsit, amb les negatives conseqüències ambientals que comportaria.

Per aquest motiu, des d’ERC Sant Just fa un seguit de propostes per tal de minimitzar l’impacte d’un suposat increment de l’ús dels vehicles privats a la vegada que millorin la mobilitat activa i sostenible, per a un Sant Just més sa, segur i pròsper en la recuperació de la crisi. 
 

 #1 Cal potenciar la mobilitat activa (anar a peu o en bicicleta) entre els municipis veïns. Una de les mesures més urgents és fer accessible el pont de l’autopista per connectar de forma directe el barri Sud amb el Sant Joan Despí, l’Hospital Moisès Broggi, Esplugues i Cornellà. Aquest itinerari es pot fer aprofitant el sobreample de la calçada i aprofitant els semàfors existents. Per un cost molt reduït. es podria donar una alternativa, com a mínim, segura, que amb algunes jardineres i bancs, podria ser inclús agradable.
 


#2 El carrer Miquel Reverter és una de les artèries principals de vianants i un carrer comercial. La vorera del costat centre, on hi ha els locals comercials no arriba a 1 metre d’espai lliure, totalment insuficient per a impulsar el comerç i donar seguretat als vianants que hi circulen. Cal aprofitar un dels dos carrils de circulació per a ampliar la vorera i aprofitar per dotar-hi algun banc, per exemple. Aquest fet comportaria que el carrer passa a ser d’una sola direcció (en sentit centre Sant Just) i es proposa que el sentit contrari es faci per l’Avinguda Indústria - Carrer Hereter i Tudona. Aquest últim carrer es podria millorar també la vorera del marge esquerra, ampliant-la 2 metres fent que els vehicles aparquin en línia en comptes d’aparcar en bateria. Aquesta mesura també milloraria l’itinerari a peu d’accés a equipaments importants com el Casal de Joves, el centre d’Atenció Primària, l’Escola Bressol o el Centre Cívic Salvador Espriu. 
 
#3 El carrer Ponce de León, per la seva amplada de calçada, pot permetre perfectament un carril bici sense treure aparcaments. Aquest carril, hauria de connectar-se a la xarxa principal de carrils de Sant Just, amb l’Avinguda Indústria a través de l’Avinguda Camp Roig, passant per davant de l’entrada principal de l’escola Montseny i connectant el Tanatori i el polígon industrial amb la Riera. Aquesta mesura afecta molt poques places d’aparcament i la millora en seguretat de la xarxa ciclista la fan totalment imprescindible. 
 #4 L’aparcament de la zona centre està molt tensionat degut a l’amplia zona blava que disposa i de les poques zones d’aparcament. Això comporta que l’Àrea Verda sigui una solució idònia. El que proposem és que s’apliqui de forma immediata l’àrea verda, si cal sense ampliar el nombre de parquímetres, de manera que els residents de l’àrea, amb un distintiu no hagin d’anar al parquímetre i els que no son residents puguin utilitzar-se baixant-se l’aplicatiu d’aparcament que ja funciona. Proposem que amb els diners que s’estalviïn dels parquímetres, s’inverteixin en algunes de les mesures que proposem en aquest article.
 


#5 Molts cops la bicicleta no és una solució òptima per a famílies amb més d’un fill ja que és complicat la logística que comporta (seients) etc… No obstant, existeixen bicicletes - tricicles de càrrega elèctrics que son ideals per a fer els desplaçaments amb les criatures. Aquests vehicles tenen un cost elevat i es proposa crear una subvenció de 600 € per a l’adquisició d’aquests vehicles a famílies amb 2 o més infants.
 
#6 En la línia del punt anterior, creiem que quan torni la normalitat, serà un error si la ciutadania opta per agafar el cotxe o la moto per a fer els desplaçaments que abans feia a peu, en bicicleta o transport públic. Creiem que cal motivar el canvi modal cap a una mobilitat més neta i sostenible i per això, creiem que també s’hauria de fer una línia d’ajuts per a l’adquisició de bicicletes elèctriques, de 250€, que serien a sumar a altres ajuts que puguin sorgir d’altres administracions, i de 100€ per a patinets elèctrics.
 
 
#1 Cal crear una plataforma logística de repartiment net al municipi. El comerç local s’ha de potenciar i ha d’anar acompanyada per la compra d’internet, via diferents canals. Però el repartiment d’aquestes compres ha de ser eficient i net. Cal crear una plataforma logística que centralitzi els repartiments i els faci eficient, com s’ha provat a diferents municipis com al centre de Barcelona amb tricicles elèctrics. 
 
#2 S’ha de tornar a introduir el carsharing. I aquest cop, a part de vehicles exclusius pels veïns, també ha d’incloure algun dels vehicles municipals. S’han d’optimitzar els recursos i aquells vehicles municipals que a les tardes no s’utilitzen o els caps de setmana, la ciutadania podria disposar d’ells. Aquesta mesura està provada en diferents municipis amb molt d’èxit.
 

#3 Cal connectar el barri de Can Candeler amb un servei de vehicles a la demanda (autobusos o taxis) de manera que amb un aplicatiu es pugui reservar el servei a qualsevol hora i que el temps d’espera mitjà sigui de màxim 15 minuts. Aquest servei està provat a Sant Cugat, Vallirana i Torre Baró amb molt d’èxit.
 

#4 El Just Tram pot circular a 20 minuts en comptes de 30 minuts fent-lo circular en un dels seus extrems. Així que, amb els mateixos recursos, s’incrementa molt la freqüència fent-lo molt més competitiu i atractiu. La connexió amb l’Hospital Moisès Broggi ja la tenim coberta amb diferents línies com el 157, la L10, la E30 i el tramvia. 
 

#5 Cal executar d’una vegada per totes un carril bus a la B-23, per accedir a Barcelona amb temps competitius en hores punta. Aquest carril, mentre no es fa de forma definitiva, proposem que es faci aprofitant el carril de l’esquerra de la via. Aquesta mesura garantirà que el transport públic vagi ràpid, i es puguin incrementar les freqüències amb els mateixos recursos. Per exemple, l’E30 passaria de 20 a 15 minuts.
 
#6 Cal coordinar-se amb els operadors privats de serveis de transports individuals (bicis elèctriques compartides, patinets compartits, etc….) per tal que puguin operar fora de Barcelona i puguin operar a Sant Just. Creiem que el futur està en compartir vehicles (siguin públics, de les mateixes persones o d’empreses privades) i que per cada vehicle compartit, comporta menys vehicles no compartits aparcats, i per tant, s’increment l’espai públic disponible i lliure. 
 
#7 Cal que el servei de Bicicleta pública compartida Bicibox, sigui com el Bicing de Barcelona. Les bicicletes han d’estar en punts més estratègics i accessibles, no com el que passa en l’actualitat i sobretot, no pot ser que no es pugui accedir a Barcelona amb aquestes bicicletes, ja que és la destinació preferida de la major part de la població. Cal ampliar el Bicing de Barcelona i que arribi a Sant Just o fer que el Bicibox entri a Barcelona. 
 
#8 L’eix del carrer Via Augusta - Mossèn Jacint Verdaguer d’Esplugues (Col·legi Americà - Col·legi Alemany) forma part de la xarxa de carrils bici metropolitana i cal que s’executi aprofitant la disminució del trànsit. La calçada és molt ample i el carril bici permet connectar el barri nord de Sant Just amb La Maiola, els col·legis comentats i el carril bici que connecta amb Barcelona. 
 
#9 L’Avinguda dels Països Catalans (on està la Nestlé) als matins en hora punta els autobusos tarden més de 20 minuts a recórrer 300 metres. Cal un carril bus amb horari, per exemple, per tal de donar prioritat la transport públic i que sigui una alternativa a la mobilitat privada.