Sant Just Desvern

Notícia

Ple Extraordinari juny de 2021

Plens Municipals
El ple extraordinari celebrat ahir, dimarts, 15 de juny de 2021, constava de quatre punts en l’ordre del dia.

El govern va portar a debat dos punts relacionats amb processos de contractació de personal (amortització d'una plaça de xofer, incorporació d'una plaça de Tècnic/a d’Administració General (subgrup A1) de la plantilla de personal funcionari).

Tots els grups de l’oposició excepte el regidor no adscrit Kiko Ferrer en vam demanar la retirada ja que enteníem que el govern no havia tingut prou sensibilitat envers el Comitè Conjunt.

En Sergi Seguí va plantejar la necessitat de treballar per a establir una altra mena de relació (una de més constructiva i dialogant) amb el Comitè Conjunt.

Tots dos punts es van aprovar amb el vot favorable dels partits que conformen el govern municipal i del regidor no adscrit Kiko Ferrer, des d'ERC Sant Just hi vam votar en contra.

El tercer punt de l’ordre del dia tractava l'aprovació inicial de les bases reguladores del sorteig i vals de descompte en el marc del Projecte Life Rethinkwaste (destinat a repensar les taxes municipals de residus urbans).

Ens vam abstenir ja que, com va explicar la Désirée Triler: "som una formació responsable i entenem que sense aquesta aprovació ens arrisquem a perdre part del finançament provinent d’Europa per aquest projecte."

Va afegir que aquestes bases s’haurien d’haver aprovat al mateix temps que s’implantava el canvi de model i no pas uns mesos després i que en no haver estat així s’evidenciava falta d’entesa i de coordinació entre àrees, així com una certa improvisació que Sant Just no es pot permetre.

Les bases es van aprovar només amb el vot favorable de PSC i Movem.

El darrer punt feia referència a l’aprovació definitiva del projecte d’obres de millora de la Sala Municipal de l’Ateneu de Sant Just Desvern.

Montse Molinero: "seguim sense tenir el document del pla funcional però entenem perfectament la necessitat de ser el més àgils possible amb aquesta aprovació, perquè el món cultural de Sant Just necessita aquest espai."

Tal i com va deixar patent la regidora Molinero, va ser el nostre grup qui va proposar que, si era necessari, se celebrés un ple extraordinari per fer aquesta aprovació definitiva i avançar els terminis tot el possible.

Per a facilitar els tràmits, doncs, ens vam abstenir.

El projecte es va aprovar amb els vots favorables de PSC, Movem i el regidor no adscrit Kiko Ferrer.