Sant Just Desvern

Notícia

Resum de la Comissió Especial de Comptes

Propostes republicanes
El passat dimecres, 1 de setembre, vam assistir a la Comissió Especial de Comptes pel tancament del pressupost general de SantJust de l'any 2020.

Entenem que va ser un any difícil i de gestió complicada i per això ens vàrem abstenir però no volem deixar de compartir les nostres reflexions, igual que vam fer a la reunió amb la resta de grups municipals. Grups que, per cert, no van intervenir en cap moment de la trobada.

1. Entenem que la baixada general dels ingressos provinents dels tributs està motivada pel Covid i per les conseqüents suspensions de taxes. Cal tenir en compte, però, que el mercat immobiliari, sobretot a Mas Lluí i Torreblanca, ha estat actiu. La plusvàlua ha tingut un increment important respecte les previsions d'inici d'any i va esmorteir, en part, els menors ingressos de la resta de partides.2. Hem tingut menors ingressos de l'Àrea Metropolitana i de la Diputació degut a que diferents subvencions no van arribar a temps perquè no es van poder justificar. El Govern ho explica pel confinament, el teletreball i l'atac informàtic. La sort és que són subvencions plurianuals que es poden incorporar en exercicis pressupostaris posteriors.3. Si hem tingut una menor despesa corrent perquè hem realitzat menys activitats ens preocupa que les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre siguin tant altes. Per nosaltres reflecteix una mala organització de l'Ajuntament però, de nou, el Govern s'excusa en la pandèmia, el teletreball i l'atac informàtic.

4. Entenem que el 2020 va ser un any estrany. Però no és lògic que amb una menor despesa corrent augmenti l’import de les obligacions a pagar. A 31 de desembre de 2019 hi havia pendent de liquidació 175.678,85 euros. A 31 de desembre de 2020 la xifra era de 1,2 milions d'€.5. El líquid de què es disposa en el Patrimoni municipal del sòl és de 1,6 milions d'€, dels quals 1,1 milions estan destinats a la compra o expropiació de zones verdes. Per tant, queden 500.000€ de "lliure disposició". D'aquests, una part ja estan compromesos per comprar a Esplugues la meitat del solar de Can Modolell. Hem de parlar sobre què fem amb la resta i com augmentem aquest fons per fomentar polítiques públiques i actives vers l'habitatge.