Sant Just Desvern

Notícia

Comunicat conjunt sobre la unió per la Diagonal de les dues xarxes de tramvia existent

Els grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya de Badalona, Barcelona, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, L’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí i Sant Just Desvern expressen el següent posicionament respecte a la unió per la Diagonal de les dues xarxes de tramvia existent.

1. Els municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona han patit en els darrers anys una manca d’inversió en matèria de transport públic col·lectiu d’alta capacitat.La conseqüència és que, encara avui, l’ús del vehicle privat resulta necessari per a moltes persones que han de desplaçar-se entre aquests municipis. Això implica que el nivell estructural la contaminació a l’AMB és molt elevada i té efectes directes sobre la salut de les persones.

Les inversions en transport públic col·lectiu són determinants per afavorir el dret a la mobilitat, del dret a l’accessibilitat i del dret a la salut.

Hi ha diverses infraestructures projectades i no completades que permetrien incrementar els trajectes i la demanda de transport públic col·lectiu; i totes elles poden afavorir un important descens de l’ús del vehicle privat: Millores en la xarxa i el servei de Rodalies, l’ampliació de la L1 entre Santa Coloma i Badalona, l’ampliació de la L2 fins al parc logístic del Baix Llobregat i la connexió amb l’aeroport, l’ampliació de la L3 fins a Trinitat Vella i fins a Sant Feliu de Llobregat, l’enllaç de la L4 entre La Pau i La Sagrera, el perllongament de la línia Llobregat-Anoia FGC entre Pl. Espanya i Gràcia, la finalització de les línies L9 i L10 en el seu tram central o la unió de les xarxes de tramvia en superfícies per la Diagonal, entre d’altres.

Totes elles són necessàries i garantirien una millor intermodalitat de manera que l’oferta i els temps de trajecte serien molt més competitius i eficaços, essent la connexió del tramvia per la Diagonal una de les inversions més econòmiques en relació al retorn social.
 
2. La unió de la xarxa de tramvies per l’avinguda de la Diagonal de Barcelona és una infraestructura projectada al Pla Director d’Infraestructures de l’ATM, pendent d’execució des de l’any 2004.Els estudis tècnics i de demanda realitzats per l’ATM avalen aquest traçat com la millor opció de les plantejades i la que té millor retorn social.

La unió de les dues xarxes de tramvia existents significaria un avenç en la connectivitat metropolitana i seria una inversió pública amb un impacte social i ambiental molt significatiu. Atesos aquests beneficis, s’han impulsat i aprovat diverses mocions a la majoria dels nostres municipis.

Per aquests motius, els grups metropolitans d’ERC sempre s’han mostrat favorables a la unió de les xarxes de tramvia en superfícies per l’avinguda Diagonal de Barcelona.

3. La gestió i explotació de les dues xarxes de tramvia existents (Tram Baix i Tram Besòs) la du a terme el grup d’empreses TRAM MET, formada per Globalvia, Alstom, Moventia, Detren, Comsa i Transdev, així  com en una petita representació de TMB i FGC.El fet d’integrar les dues xarxes mitjançant una inversió pública molt important, representarà doblar el nombre d’usuaris i, per tant, doblar els ingressos corresponents a les validacions.

El finançament del contracte vigent entre l’ATM i TRAM MET que finalitza l’any 2032, contempla el pagament de l’ATM a TRAM MET a partir de cànons fixes i una tarifa tècnica adequada en funció de la demanda prevista abans de la connexió de les dues xarxes.

Considerem que una inversió d’aquesta magnitud realitzada amb recursos públics ha de revertir directament en el sistema de transport públic i no ha de generar beneficis addicionals a un operador privat. Només d’aquesta manera l’ATM disposarà dels recursos econòmics necessaris per a reinvertir en la millora de la xarxa i el servei de transport públic.

Per aquest motiu, manifestem que la unió de les dues xarxes de tramvia per la Diagonal només pot ser una realitat un cop definit el model de gestió entre l’ATM i l’empresa concessionada TRAM MET.

Instem a l’ATM a negociar les condicions de la nova situació contractual amb TRAM MET, de manera que els beneficis addicionals generats a partir de la unió de les dues xarxes reverteixin directament en el sistema públic de transport. I un cop resolt, que el govern municipal de Barcelona presenti un conveni que detalli tots aquests aspectes de manera que obligui a les parts implicades al seu compliment.
 
La votació d’un protocol d’intencions al consell plenari municipal de Barcelona no ofereix cap garantia pel que fa a les condicions referents al model de gestió i explotació i, per aquest motiu, el grup municipal d’ERC a Barcelona només donarà suport a un conveni que faci efectiu un nou model de gestió.