Sant Just Desvern

Notícia

Resum del Ple municipal del mes de juliol de 2018

El ple de l'Ajuntament de Sant Just, celebrat el dijous 26 de juliol va tractar, entre d'altres temes:

- Diferents mesures per amortitzar crèdits de manera anticipada tant amb les entitats bancàries com amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona, cosa que permetrà rebaixar el nivell d'endeutament de l'Ajuntament i disposar de més recursos corrents pel pressupost del 2019.

- El destí de 214.000€ per a diferents adquisicions:
Contractació de servei Help Desk per a la resolució d'incidències informàtiques 16.310€
Adquisició d'equips informàtics especialitzats per a la lectura digital projectes i plànols. 1.000€
Adquisició d'aplicatius i d'accessos per a consulta i signatura, inclos l'espai "Núvol" 13.881€
Sistema de videoactas pel Ple municipal 5.300€
Adquisició de tauletes i ordinadors 7.000€
Ampliació de la partida pressupostària dedicada a activitats de formació 4.837€
Fer accessible la web i altres canals telemàtics segons la normativa 8.500€
Aportació a la Federació de Municipis de Catalunya per previsió insuficient en el Pressupost 2018 972€
Indemnització a la comunitat de veïns del Carrer Nord 17.000€
Renovació del material de joc i altre material de parcs públics 60.000€
Adquisició d'una carrossa per a la cavalcada de Reis 9.400€
Millores de seguretat en diferents equipaments 3.000€
Tancament exterior del Casal de Joves 2.800€
Instal·lació de vídeo porters i altres mesures de seguretat a l'Escola Bressol 10.000€
Tancament de l'espai lúdic per gossos de can Sagrera 5.000€
Tancament de la pista esportiva de l'escola Montseny 4.000€
Aparcament provisional al Mil·lenari 7.000€
Disseny, edició i distribució per diferents mitjans d'informació d'accions i serveis municipals 15.000€
Rehabilitació del Lacus romà i de la premsa de vi de Can Ginestar 15.000€
Mesures de millora de l'enllumenat del barri Nord 8.000€

- Les bases de participació al concurs musical i a la residència artística dins del Festival singul'art 2018.

- El 12è Acord regulador de les condicions de treball del personal de l'Ajuntament.

- El compromís de desenvolupar les propostes de treball de les línies estratègiques del Projecte Educatiu de Ciutat.

- La moció del PDeCAT per donar suport al dia de l'alliberament fiscal.

- La moció d'ERC de commemoració i reconeixement de la jornada de l'1 d'Octubre de 2017.