Sant Just Desvern

Documents

Moció per a la creació d'una comissió del nomenclàtor
Votació

La proposta és aprovada per unanimitat dels disset regidors i regidores que conformen el nombre legal de membres del Ple.