Sant Just Desvern

Documents

Moció per demanar la flexibilització de les regles fiscals amb la finalitat d'augmentar la capacitat pressupostària del món local
Descarrega en PDF Votació

La proposta és aprovada per unanimitat dels disset regidors i regidores que conformen el nombre legal de membres del Ple.