Sant Just Desvern

Ple Sant Just, setembre de 2021

Ahir, dijous, va tenir lloc el ple ordinari del mes de setembre, el primer d'aquest nou curs polític. D'entre les moltes qüestions que s'hi van debatre en destaquem les següents: Sobre l’aprovació de la pròrroga del contracte del servei de l'arbrat, jardineria, la regidora Désirée Triler va demanar més cura amb la gestió dels contractes i va insistir en la necessitat de treballar amb previsió abans d’arribar a fer pròrrogues per 6 mesos. Ens vam abstenir. En relació amb Ia incoació de l'expedient per a l’exercici d'activitats econòmiques relacionades amb la generació d’energia elèctrica, gestió i explotació d’instal·lacions de generació renovables i subministrament d'energia, que suposa l'inici dels tràmits necessaris per a què Sant Just formi part de la comercialitzadora elèctrica pública Barcelona Energia, la Désirée Triler va explicar que hi votàvem a favor ja que "creiem que és el moment de posar sobre la taula projectes ambiciosos com ara el nostre projecte d’ecobarris i illes sostenibles que es basen en l’aplicació de determinats paràmetres en la planificació i gestió urbanística".  Des d'Esquerra apostem per la posada en marxa de l’Oficina Energètica, per a ajudar a fer la transició energètica a la ciutadania, fomentar els usos intel·ligents respecte dels consums domèstics i la tramitació de projectes de millora de sostenibilitat i eficiència energètica, va afegir Désirée Triler.   Désirée Triler: "Cal fer la transició cap a un model energètic sostenible potenciant l’autoconsum, la generació de proximitat i l’energia 100% verda." En l'apartat de mocions en vam presentar dues: Moció per exigir mesures que frenin l'escalada de preus de l'electricitat i Moció per a l'acollida de migrants afganesos i afganeses i de compromís en la defensa dels Drets Humans i la Democràcia, que van ésser aprovades per unanimitat. En relació amb la moció per a aturar l'escalada de preus de l'electricitat en Sergi Seguí va destacar que som conscients de la dificultat per trobar solucions a curt termini però que "sí tenim clar que aquestes solucions han de passar per una major sobirania energètica, passant d’un model oligopolístic concentrat en unes poques empreses a un model més diversificat".

Ple Sant Just, juliol de 2021

El passat dijous, 29 de juliol, va tenir lloc el ple ordinari del mes de juliol, el darrer de l'estiu, durant el qual s’hi van tractar diversos temes. Reprendrem els plens al setembre. Sobre la modificació de l’Ordenança Fiscal número 15 en els supòsits de les ocupacions de via pública vinculades a l’exercici de diverses activitats, essent conscients dels menors ingressos que aquesta mesura suposa pels ingressos de l’Ajuntament de Sant Just però entenenent que tot i que les restriccions aplicades afecten menys que les de fa 15 mesos a l’inici de la pandèmia, sempre ens hem mostrat favorables a aplicar mesures que ajudin el nostre teixit comercial. Hi vam votar a favor i la modificació es va aprovar per unanimitat. Respecte als diversos punts de l'ordre del dia que feien referència a modificacions singulars de la Relació de Llocs de Treball (RLT), considerem que es tractava bàsicament de qüestions d’organització interna, però en parlar amb el Comitè vam tenir la sensació que se’ls presenten aquestes propostes sense buscar el debat. D'altra banda, vam votar a favor de l'aprovació definitiva de les bases per a la convocatòria per la concessió de subvencions per a fomentar l'ús de transport públic i de la mobilitat sostenible en règim d'adjudicació directa ja que les vam treballar conjuntament i coincidim en  en què cal ponderar segons els membres de la unitat familiar, però creiem que el topall hauria d’haver estat menor, ja que establir d'entrada la base del 45.000 € per un sol membre és un topall molt alt . De fet, vam demanar que en la següent convocatòria es baixi aquest topall per a què realment ajudem a qui més ho necessita). Aquest punt es va aprovar amb l'únic vot en contra de la regidora no-adscrita. Com no podia ser d'una altra manera, vam votar a favor de l'aprovació definitiva del projecte d’execució de les franges de protecció contra incendis de Sant Just tal i com ja vam fer en l'aprovació inicial.

Ple Sant Just, juny de 2021

Ahir, dimarts, va tenir lloc el ple ordinari del mes de juny durant el qual s’hi van tractar diversos temes. En termes generals vam tornar a constatar com les aportacions d’Esquerra des de l’oposició contribueixen a definir i fer efectives algunes polítiques d’interès general que redunden evidents beneficis per a tota la ciutadania. A nivell de gestió local destaquem l’adquisició de la meitat de la finca situada a l’av. Generalitat. Segons va destacar la regidora Désirée Triler: "Estem molt d’acord en adquirir aquest sòl per fer-hi habitatge públic, dotacional, i més finançant-ho amb el Fons del sòl i de l’habitatge. Aquest és el seu fi. I per això votarem a favor d’aquest punt." Ara bé, un cop adquirim el sòl cal definir els seus usos. En aquest sentit hem mantingut converses amb l’equip de Govern i els demanem que en seguim parlant, perquè tenim propostes diferents. Nosaltres hem proposat la construcció d’habitatges per a gent jove. Considerem que és una zona ideal per comptar amb equipaments educatius, com l’Escola Montserrat, l’Algueró i la segons escola bressol municipal. Accessos ràpids a l’autopista per entrar a BCN i amb transport públic proper. Igualment, un pèl allunyat dels serveis que s’ofereixen al centre o al Barri Sud, com supermercats i venda al detall. Creiem que els habitatges dotacionals per a la gent gran, que és un projecte que compartim, es podrien construir al solar de El Clos, tocant a l’Avinguda Indústria, un espai més a la vora de serveis, de l’Ambulatori, també ben connectat amb transport públic. D'altra banda cal tenir en compte que es tracta d’un sòl qualificat com a ZT i aquests espais ens han donat molts maldecaps. Caldria, doncs, resoldre aquesta qualificació urbanística i això pot tardar anys. La resposta de l’equip de govern a aquestes propostes sempre ha estat negativa. Per això vàrem proposar, també, que el projecte fos d’espais compartits. És a dir, habitatges per a gent jove i persones grans.

Ple Sant Just, maig de 2021

Ahir, dijous, 27 de maig, vam recuperar els plens presencials. Hi vam presentar dues mocions, una sobre el permís retribuït de menstruació i climateri i una altra sobre el suport a la lactància materna. Es va dur al ple l'aprovació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del programa d’orientació, formació i inserció laboral de persones aturades del municipi. El nostre portaveu, en Sergi Seguí, va agrair la predisposició de la regidora Gina Pol a l'hora de treballar aquestes bases amb nosaltres i d'incorporar-hi les aportacions que vam fer sobre la proposta inicial amb la voluntat de millorar-la. Hi vam votar a favor . A continuació vam debatre l'aprovació de les bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions en el marc del programa de foment de creació i manteniment d’empreses de Sant Just (POFI EMPRÈN). En Sergi Seguí va destacar que "per nosaltres era important que les despeses imputables no fossin només físiques així com que les persones emprenedores amb domicili fiscal a Sant Just però que exerceixen la seva tasca a diferents municipis també es poguessin beneficiar de la subvenció". Hi vam votar a favor. D'altra banda, es va aprovar per unanimitat de tots els grups el protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament psicològic laboral i altres discriminacions a la feina en l'Ajuntament de Sant Just Desvern. Amb l'única oposició de JuntsXCat vam aprovar la pròrroga del Pla Intern d'Igualtat d'Oportunitats de l'Ajuntament. Durant el debat sobre la moció que vam presentar per declarar Sant Just Desvern municipi amic de la lactància materna la nostra regidora, la Désirée Triler, va voler destacar les aportacions del PSC Sant Just i de Movem Sant Just.    Désirée Triler: "El dret a la lactància materna s'ha de poder garantir arreu i per suposat al nostre municipi, per aquesta raó hem d'agafar el compromís de protegir-la, promocionar-la i donar suport a la criança i a la lactància materna.