Sant Just Desvern

Ple Sant Just, febrer de 2022

El passat dijous, 24 de febrer, va tenir lloc el ple municipal ordinari del mes de febrer (vegeu l'ordre del dia). Tots els partits que conformem el plenari vam llegir la declaració institucional pel 8 de març de 2022. Durant la sessió vam poder debatre sobre diverses qüestions tècniques i sobre vàries mocions, de les que destaquem la que vam presentar des d'Esquerra en defensa del cànon de residus de Catalunya (aprovada amb el vot favorable de tots els grups excepte el PSC, que hi va votar en contra) i la que vam presentar conjuntament amb CUP Sant Just i la regidora no adscrita per a declarar persona non grata a Sant Just Desvern el rei Felip VI (rebutjada gràcies a l'abstenció d'Endavant SJ i Movem i al vot en contra del PSC). De l'apartat tècnic en destaquem l'aprovació de la modificació de l’acord regulador de les condicions de treball del personal de l’Ajuntament per tal d’incloure-hi un permís menstrual, modificació que dóna compliment a la Moció de suport per a la incorporació del permís retribuït de menstruació i climateri a l’Ajuntament de Sant Just que vam presentar des d'Esquerra durant el ple del mes de maig de 2021 (aprovada malgrat l'abstenció de JxCat i del regidor no adscrit). En relació amb la moció que vam presentar en defensa del cànon de residus de Catalunya, la regidora Désirée Triler va destacar que, tal com està plantejada, la 'Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular' posa en risc el model d’èxit català, ja que l’impost estatal proposat no té actualment la mateixa concepció que el català en primer lloc per no tenir un caràcter finalista i en segon lloc perquè, en el cas de Catalunya, suposa retrocedir un camí ja recorregut. Aquest fet pot tenir uns efectes desincentivadors per al món local, la indústria i en l’àmbit de la construcció.   Désirée Triler: "Considerem prioritari i obligatori continuar treballant per incrementar la recollida selectiva i defensar l’actual sistema de cànon de disposició de residus de Catalunya" Durant el debat de la moció per a declarar persona non grat a Sant Just Desvern al rei Felip VI, la regidora Montse Molinero va afirmar que "fa temps que la monarquia espanyola no representa la gran majoria de catalans i catalanes, és un fet.

Ple Sant Just Desvern gener 2022

Ple Sant Just, gener de 2022

El passat dijous, 27 de gener, va tenir lloc el primer ple ordinari de 2022. En homenatge a les víctimes de l'Holocaust el plenari va guardar un minut de silenci. Amb un ordre del dia amb un marcat accent tècnic va quedar patent la diferència existent entre el model de gestió que proposem des d'Esquerra i el del govern. Mentre nosaltres defensem la necessitat de planificar el govern sembla que prefereixi la política del dia a dia i de la improvisació. Malgrat tot, vam tornar a prioritzar l'interés públic tot facilitant el desenvolupament dels diferents projectes sobre els què vam debatre. Així, per exemple, vam votar a favor en el punt relatiu a la ratificació de la suspensió de tramitacions urbanístiques en l'àmbit de les UA 1 (la Bòbila i Can Padrosa), UA3 (les Escales) i UA 4 (carrer de la Riera) del Sector la Bonaigua. De fet, ja hi vam votar a favor en el ple de setembre, però vam tornar a exigir al govern la convocatòria d'una taula de treball o grup de seguiment al més aviat possible per a evitar que ens trobem amb la proposta de modificació del pla parcial a sobre de la taula amb tot decidit. No es tracta només de conèixer la reubicació de la zona edificable sinó també poder decidir conjuntament l’equipament municipal que hi posem a la zona de La Bòbila que s’allibera. Ens vam abstenir en el punt relatiu a la Modificació de les bases reguladores del sorteig i vals de descompte en el marc del Projecte Life Rethinkwaste tal i com ja vam fer durant l’aprovació inicial de les anteriors bases reguladores per tal de no perdre part del finançament provinent d’Europa per aquest projecte. Estem d'acord amb el projecte però no així en la seva execució ja que entenem que aquestes bases s’havien d’haver aprovat al mateix temps que s’implantava el canvi de model de residus i s’havien d’haver fet (ja des de l’inici) de la manera més simplificada possible per a facilitar la participació ciutadana. Vam votar a favor de la incorporació de l'Ajuntament com a soci de l'empresa Tractament i Selecció de Residus, S.

Ple Sant Just, desembre de 2021

El passat dijous, 23 de desembre, va tenir lloc el darrer ple ordinari de 2021. Amb un ordre del dia força atapeït que va suposar una durada de la sessió de més de quatre hores vam debatre sobre diversos temes d'interés. Tots ells, però, giraven al voltant de l'aprovació inicial del pressupost general de Sant Just ja que aquest dibuixa el model de ciutat que es desenvoluparà durant 2022. Des d'Esquerra hem continuat aportant el nostre punt de vista i fent propostes realistes i constructives al projecte de pressupost presentat pel govern. Però malgrat la nostra predisposició la prioritat d'aquest govern i dels seus nous socis (JxCAT i el regidor no adscrit) no passa precisament per a aplicar les mesures acordades en el marc del Pacte de Ciutat. El pressupost no inclou algunes mesures que considerem especialment importants i que sí que recull el Pacte de Ciutat, aquell document generat per una gran majoria durant la crisi econòmica i social generada per la COVID. No recull:   Un fons de contingència permanent obert i revisable.   La implantació d’un banc farmacèutic o similar.   Destinar més recursos pressupostaris per atendre les persones desocupades. Les prioritats de la sociovergència santjustenca no són les nostres i per tant vam votar en contra d'aquest pressupost que considerem clarament insuficient per a donar resposta a la nova realitat sorgida amb la crisi sanitària, econòmica i democràtica que ha agreujat la pandèmia de la COVID-19. De fet, durant el ple tant el PSC com els partits que ara sí que els hi donen suport van deixar ben clar que el nostre grup municipal és exigent, que treballa i que fiscalitza la feina del govern. Entenem que el canvi de dinàmica que es va fer efectiu durant el passat ple del mes de desembre respon a la necessitat de trobar suports que facin molt més senzill el dia a dia d'aquest govern acomodat i que, de passada, no incomodin en cap cas al PSC. Tal i com va explicar el nostre portaveu, en Sergi Seguí, de cara al pressupost general de 2022 vam proposar, entre d’altres mesures, augmentar en un 50% la despesa en els programes POFI (programes d'orientació, formació i inserció laboral), crear una partida per tal de reduir les quotes dels abonaments del gimnàs de La Bonaigua, demanar un local pel material de les entitats que substitueixi el de la Brigada Vella o ampliar i/o modificar el recorregut del JusTram perquè tingui una parada davant l’entrada del CEM La Bonaigua.

Ple Sant Just, maig de 2021

Ahir, dijous, 27 de maig, vam recuperar els plens presencials. Hi vam presentar dues mocions, una sobre el permís retribuït de menstruació i climateri i una altra sobre el suport a la lactància materna. Es va dur al ple l'aprovació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del programa d’orientació, formació i inserció laboral de persones aturades del municipi. El nostre portaveu, en Sergi Seguí, va agrair la predisposició de la regidora Gina Pol a l'hora de treballar aquestes bases amb nosaltres i d'incorporar-hi les aportacions que vam fer sobre la proposta inicial amb la voluntat de millorar-la. Hi vam votar a favor . A continuació vam debatre l'aprovació de les bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions en el marc del programa de foment de creació i manteniment d’empreses de Sant Just (POFI EMPRÈN). En Sergi Seguí va destacar que "per nosaltres era important que les despeses imputables no fossin només físiques així com que les persones emprenedores amb domicili fiscal a Sant Just però que exerceixen la seva tasca a diferents municipis també es poguessin beneficiar de la subvenció". Hi vam votar a favor. D'altra banda, es va aprovar per unanimitat de tots els grups el protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament psicològic laboral i altres discriminacions a la feina en l'Ajuntament de Sant Just Desvern. Amb l'única oposició de JuntsXCat vam aprovar la pròrroga del Pla Intern d'Igualtat d'Oportunitats de l'Ajuntament. Durant el debat sobre la moció que vam presentar per declarar Sant Just Desvern municipi amic de la lactància materna la nostra regidora, la Désirée Triler, va voler destacar les aportacions del PSC Sant Just i de Movem Sant Just.    Désirée Triler: "El dret a la lactància materna s'ha de poder garantir arreu i per suposat al nostre municipi, per aquesta raó hem d'agafar el compromís de protegir-la, promocionar-la i donar suport a la criança i a la lactància materna.

2 anys de municipis republicans!

Han passat, ja, dos anys des de les darreres eleccions municipals i des d'ERC Sant Just els celebrem treballant per a fer possible el model republicà de ciutat que venim defensant de fa temps. Aquest mandat vam optar per mantenir-nos a l'oposició d'acord amb el panorama polític nacional i conscients que tindríem pel davant una tasca difícil però al mateix temps engrescadora. Portem dos anys lluitant per a poder transformar en realitats tangibles el nostre programa electoral. Ahir mateix vam conèixer la bona notícia de la disponibilitat de carros al mercat municipal per a facilitar les compres de les persones usuàries. Des del 2018, durant la nostra etapa al govern de Sant Just (concretament des de la regidoria de comerç), ja vàrem treballar aquesta millora amb el personal tècnic i amb la junta del mercat municipal. Veiem, doncs, com la constància i la previsió fan possibles canvis constants que afavoreixen tant l'activitat comercial com la mobilitat ciutadana. Seguirem treballant de manera constructiva i fent propostes que millorin la vida de tota la ciutadania, tal i com demostrem a cada ple amb mocions com l'aprovada el mes d'abril sobre el dol perinatal o les mocions que presentarem al ple d'aquest mateix dijous. Per un Sant Just republicà i d'esquerres!