Sant Pere de Vilamajor

Notícia

Agraïment a GISP i ISP pel seu suport.

logo Esquerra
En primer lloc, vull agrair el suport mostrat pels grups municipals GISP i ISP en abandonar el ple de l’ajuntament després de la meva expulsió.

El grup municipal d’ERC també vol agrair aquesta solidaritat i aprofita per comunicar que la solidaritat rebuda pels companys d’oposició, és i serà recíproca mentre el nostre Il•lustríssim Alcalde i president del plenari no exerceixi l’autoritat que li ha estat atorgada amb més responsabilitat.

I per últim, però no menys important, el Ple Municipal és l’òrgan de màxima representació política dels ciutadans en el govern de Sant Pere de Vilamajor, i és per aquest motiu que reiterem el nostre dret i deure que tenim com a regidors d’aquest ajuntament, en representació dels nostres votants, a poder exercir la paraula lliurement sense que ni se’ns falti al respecte, ni se’ns manipulin les paraules i el més important, que no ens neguin el dret a parlar.

Cristina Romero i Bruguera (Portaveu del grup municipal)