ERC Sants - Montjuïc

Notícia

Llei 11/2020 de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatges.

Ponents: Ester Capella, consellera de Justícia. José Rodríguez, diputat del Parlament. Èric Gómez, cap de Relacions Institucionals del Departament de Justícia.
Catalunya per fi té un marc legal que regula la renda dels lloguers dels habitatges, el que pot representar una gran fita econòmica i social.
Un llarg camí s'ha hagut de recórrer perquè la proposta d'ERC fos aprovada pel Parlament de Catalunya.
Avui, per videoconferència, organitzat conjuntament pels casals de Sarria-Sant Gervasi, Les Corts i Sants-Montjuïc d'ERC, hem debatut aquesta llei aprovada en l'àmbit de la nostra competència en dret civil, ja que ho som en la regulació dels contractes d'arrendament.
La nostra consellera, ha indicat que també s'està treballant en una Llei d'arrendaments urbans catalana, amb certa inspiració en la normativa de països de nord d'Europa, i ha destacat la implantació de la regla ”rebus sic stantibus”  que es podria traduir com “estant així les coses” per la que es podran repartir les perdudes entre arrendador i arrendatari en els negocis amb lloguers de locals comercials, el que evitarà l'espera d’una tardana resolució judicial.
Ens ha indicat que amb aquesta llei es pretén la contenció de les rendes dels lloguers dels habitatges i el seu objectiu no és posar un límit sinó revertir la tendència a l'alça, perseguint que a la llarga baixin i així complir amb una finalitat que avui encara no es troba regulada en tot l'estat espanyol.
Partint de la base que el dret de propietat és un dret fonamental, no és menys cert que l'habitatge ha de tenir una funció social que no ha d'anar lligada al dret d'especular,  i és que el dret a l'habitatge digne també ho és i tots dos són compatibles, ha afirmat.
Ara, per poder aplicar-la ens caldrà que el Govern d'Espanya no interposi recurs davant el TC, el que comportaria la seva suspensió, encara que no es descarta que ho faci algun partit polític, en aquest cas, es podrà seguir aplicant.
Els ponents ens han comentat que aquesta norma provocarà que l'administració estableixi quines són les zones del territori que es poden qualificar com a àrees de mercat d'habitatge tens, que seran les que en definitiva, es beneficiaran d'aquesta normativa. En aquest sentit, se'ns ha indicat la importància dels ajuntaments en aquesta tasca i que en l'actualitat ja han obtingut la qualificació 61 municipis de Catalunya.
En línies generals, i amb les excepcions establertes, els arrendataris d'habitatges podran renovar els contractes evitant les grans pujades de renda que fins ara patien o abonar unes rendes amb uns preus de referència en els casos de primer contracte.