ERC Sants - Montjuïc

Notícia

L'ampliació de l'Aeroport de Barcelona vs. Transport Públic, vs. Mediambient.

Per videoconferència hem fet un debat amb la militància del casal per tractar diversos enfocaments de l’ampliació de l’Aeroport de Barcelona com l’ambiental, l’econòmic, el social, el territorial o el polític.

La qüestió ha estat analitzar si els beneficis de l’ampliació de l’aeroport compensen els costos atenent diverses opinions.

D’una banda:

Es parla “d’una oportunitat històrica reclamada des de fa temps, que doblaria els llocs de treball, augmentaria el PIB de Catalunya i milloraria la connectivitat del Aeroport del Prat, que seria un referent en sostenibilitat”, en paraules de la seva directora Sonia Corrochano.

D’altra banda:

El COAMB (Col·legi d’ambientòlegs de Catalunya) s’oposa a l’ampliació de l’Aeroport del Prat indicant:
“Que és una decisió totalment contrària a la situació de pandèmia i de crisi climàtica en la qual ens trobem,  apostant per una transformació econòmica que vagi de la mà de la protecció del medi ambient, la salut de les persones i la qualitat de vida per sobre de tot,  exigint que s’aprofiti l’oportunitat de definir un canvi de model social i econòmic profund, que des dels sectors amb poder de decisió hi hagi valentia en aplicar polítiques ambientals i que, per a fer-ho, es tingui en compte la veu dels experts en la matèria.
Que és totalment contrària a la declaració d’emergència climàtica, atès que provocarà més emissions derivades de la crema de combustibles fòssils.
Que fer l’ampliació implicarà l’afectació de la zona natural de la Ricarda, zona inclosa a la Xarxa Natura 2000, i per tant, protegida per la Unió Europea. En definitiva, va en contra de la conservació del Delta del Llobregat.
I que la decisió perpetua un model econòmic basat en el turisme i la construcció, sense valorar si realment en un futur hi haurà tanta demanda de viatges com pretén absorbir l’ampliació. Ens podem trobar en un futur amb una macro construcció infrautilitzada. A nivell econòmic, segueix essent una solució a curt termini”.
 
Ecologistes en Acció considera:
“Que aquests projectes no responen a l’ interès general i són contraris a la legislació ambiental i els compromisos climàtics adoptats per Govern, Generalitat de Catalunya i alguns dels ajuntaments afectats.
Que l’ampliació de la capacitat aeroportuària contradiu les demandes socials en matèria de transport i mobilitat, i segueix interessos purament econòmics de l’accionariat d’Aena.
El cost dels projectes, d’uns 3.300 milions d’euros, ha de ser invertit en una millora de la xarxa ferroviària que contribueixi a vertebrar el territori i d’accés a serveis de transport al conjunt de la població”.

Per últim, la nostra secretària general adjunta i portaveu, Marta Vilalta assegura que “L'acord no és per ampliar la tercera pista, l'acord és per poder invertir aquests diners, i decidir des d'aquí com invertir-ho. I aquesta inversió no necessàriament ha de passar per l'ampliació d'aquesta tercera pista, sinó que s'han d'estudiar alternatives que no trinxin ni aixafin el territori”,  i ha demanat a la ministra de Transports, Raquel Sánchez, que "no expliqui contes de fades", assegurant que es compensarà l'afectació a l'entorn amb més àrees protegides.

En el debat s’ha comentat:

-Que tot plegat va en contra del punt de vista mediambiental.
-Que s’ha de definir quin model aeroportuari de país volem.
-Que es podria apostar per altres alternatives, com la millora de les instal·lacions i dels serveis de la terminal T2 de Barcelona i dels aeroports de Girona i de Reus, o millorar la xarxa de trens i la seva connexió.
-Que vista la volatilitat del turisme, millor seria apostar per la industria.
-Que aquest acord s’ha pres sense la participació de tots els agents implicats, excloent municipis, organitzacions veïnals, socials i ecologistes.
-Que l’ampliació  augmentarà considerablement els problemes de contaminació ambiental i acústica que sofreixen desenes de milers de persones habitants dels municipis pròxims.
-Que l’ampliació de la  tercera pista suposaria la destrucció del Delta perquè no es creïble que s'adoptin les mesures necessàries per preservar el seu entorn.
-Que la crisi climàtica actual aconsella protegir els escassos espais naturals  què disposem.
-Que la veritable finalitat és millorar l'Aeroport de Barajas.
-Que tot plegat beneficia exclusivament Aena, que fa anys amaga els beneficis que genera el nostre aeroport i sense cap mena de retorn, i encara no ha complert amb les accions de compensació ambiental compromeses en l’anterior ampliació.

En definitiva, una proposta pel aeroport gens clara i poc formal que sembla un parany polític amb la que ens posicionem en contra, com a mínim fins a disposar d’una proposició mes concreta que en tot cas ha de complir els requisits de bona accessibilitat, plenes garanties mediambientals i acord amb el territori, resultant indispensable que vagi acompanyada de la reclamació de la gestió plena d'infraestructures com ports i aeroports.