Sant Vicenç de Castellet

Documents

"Estat català, per què?"
Descarrega en PDF

«Estat català, per què?» és un recull de l’acció de Govern duta a terme per Esquerra des de
finals del 2003 fins ara, i un balanç a mitjà i llarg termini de com aquestes polítiques catalanistes
i d’esquerres ajudaran a bastir la Catalunya del futur que volem: més democràtica, amb
un estat del benestar consolidat i cohesionada socialment, amb un ensenyament superior
de qualitat, una administració més eficient i una economia sòlida, basada en el coneixement.

La inspiració que va donar peu al text és fruit de la proposta de Josep Huguet, mentre que
la configuració dels capítols s’ha elaborat a partir de les aportacions de les persones d’Esquerra
que han desenvolupat llocs de responsabilitat en el Govern de Catalunya des del desembre
del 2003 al desembre del 2010.

Haver conegut les limitacions i les possibilitats del govern autonòmic, haver-se enfrontat a
les potencialitats i als dèficits de la nostra societat i la seva administració, i haver-se barallat
permanentment amb la inèrcia centralista i jacobina dels aparells de l’Estat donen a aquestes
aportacions un valor que no hauria de ser menyspreat per cap persona interessada en la
justícia social i la nostra llibertat nacional


http://www.esquerra.cat/documents/estat-catala-per-que.pdf