Sarrià-Sant Gervasi

Plenari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi

Iniciatives d'ERC al plenari d’octubre

1. ERC Sarrià – Sant Gervasi ha presentat una proposta per tal que el govern municipal de districte elabori en el termini de sis mesos un pla de dinamització de l’activitat comercial, económica i/o associativa al territori, començant pel barri del Putxet – Farró. La iniciativa es va presentar partint de la preocupació que hi ha arreu de la ciutat per la pèrdua de vida als barris. L’especulació en sol ser un dels principals motors, però els factors que porten a aquesta despersonalització depèn de cada barri.  En el nostre districte ens trobem amb una paradoxa: d’una banda tenim persones i entitats que no poden fer front a l’augment dels preu del lloguer, persones i entitats que pateixen la gentrificació i que es veuen expulsats dels nostres barris: joves, famílies, però també comerços i entitats (com l’escola de dansa Vàrium que ha hagut de marxar de Sarrià, o el Grup Caliu, en risc de no poder-se quedar al Putxet).   De l’altra banda, també ens trobem molts locals buits, de propietaris que prefereixen tenir-lo sense activitat tot esperant, potser, cobrar-ne un lloguer ben alt o bé una bona oportunitat de venda que acaben restant tapiats o, en alguns casos, funcionant com a habitatge per a famílies que acaben vivint en unes condicions amb el risc que suposa per a aquestes persones viure en situacions d’insalubritat i per l’estat de les instal·lacions elèctriques.  Amb la proposta, aprovada per unanimitat, ERC Sarrià – Sant Gervasi pretén que el govern prengui les regnes i intervingui per tal d’enfortir el teixit social, econòmic i cultural del barri.  La proposta, que vol anar més enllà de ser un mer pla de dinamització comercial, va ser aprovada per unanimitat dels grups. Son moltes les iniciatives que busquen un local on realitzar-se, són moltes les oficines que es troben en un primer pis i que podrien instal·lar-se en uns baixos... fent una feina de fons, d’animar propietaris a posar els seus locals al mercat, de mediació en aquells que vulguin apujar excessivament el preu.

Plenari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi

Un plenari sense audiència pública

El plenari va començar marcat per la polèmica, atès que el govern, amb el suport del PP i de Barcelona pel Canvi (el partit de Valls), ha optat per suprimir la part d'intervencions dels veïns i veïnes al·legant, principalment, la necessitat de facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar. La decisió va arribar per sorpresa al veïnat. I aquesta és la crítica principal que fa ERC. És ben cert que les propostes i queixes dels veïns i veïnes es poden canalitzar de diverses maneres: els consells de barri, les audiències públiques i les intervencions en qualsevol dels punts de l’ordre del dia del plenari, si una persona o entitat s’hi sent interpel·lada. El què en cap cas compartim és la manera com s’ha fet. Molts districtes van fer  una audiència pública ja durant el mes de setembre. No ha estat el cas a Sarrià – Sant Gervasi, que fins l’1 d’octubre no vam ser convocats al primer òrgan de participació, el Consell de Seguretat i Prevenció. Creiem que si tant convençut estava el govern de les bondats de la supressió de l’espai de participació veïnal, hauria pogut compartir-ho abans amb el veïnat i exposar les seves intencions. De ben segur que totes i tots volem poder conciliar la vida laboral, la familiar i la de participació cívica, però no és menys cert que els plenaris es fan un cop cada dos mesos. Per això ens preguntem si realment es tracta de conciliar i de racionalitzar. Si no, quin sentit té convocar una audiència pública una setmana després d’haver acabat la ronda de consells de barri?