Segarra

Notícia

El grup d’ERC – AM presenta tres mocions per a debatre al ple de l’Ajuntament de Sant Ramon

Les mocions presentades pel grup d’ERC pretenen la modificació de les bonificacions de la quota tributària de l’impost sobre instal·lacions, construccions i obres, l’obertura d’un procés de participació ciutadana sobre la implantació d’energies eòliques al municipi i una iniciativa de suport a l’amnistia.

El grup d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal a l’Ajuntament de Sant Ramon, ha presentat diverses mocions per tal de que siguin debatudes i votades al proper ple. La primera moció pretén la modificació de les bonificacions de la quota tributària de l’impost sobre instal·lacions, construccions i obres en el sentit de que s’exclogui de la bonificació les activitats no contemplades actualment en el POUM, com és el cas d’activitats industrials que no puguin qualificar-se d’activitats sense ànim de lucre o les activitats que puguin suposar un fort impacte mediambiental, com són els projectes de parcs eòlics que afecten el terme de Sant Ramon.

La segona moció pretén l’obertura d’un procés de participació ciutadana als voltants de les propostes per implantar parcs eòlics al municipi, que inclogui una campanya informativa on tota la ciutadania pugui participar i s’informi de quins projectes hi ha actualment, en quin estat de tramitació es troben, si hi ha resolució de la ponència ambiental sobre la viabilitat de l’emplaçament, quines serien les afectacions paisatgístiques, ambientals i quins efectes poden comportar quant a la salut i el benestar de la ciutadania, al desenvolupament econòmic i quant a la fixació de la població al territori i a l’evolució de la població en general.

Així mateix, la proposta republicana sol·licita que s’informi de la possible existència d'algun acord o conveni, tal com s’afirma en el projecte “Els Tolls De Sant Ramon”, entre els promotors, els propietaris i l’Ajuntament.

Quant a la tercera moció, es planteja l’amnistia com a eina imprescindible, juntament amb el reconeixement del dret a l’autodeterminació, per a poder avançar en la resolució del conflicte polític català, ja que és impossible un diàleg democràtic en igualtat de condicions entre totes les parts, amb ciutadania represaliada judicialment o exiliada.

Sant Ramon, 15 d’agost de 2021