Segarra

Notícia

El grup Acord x Ribera d’Ondara - ERC torna a  presentar la moció sobre seguretat viària al municipi

El grup d’Acord x Ribera d’Ondara-ERC ha tornat a presentar la moció que insta a l’Ajuntament a revisar la seguretat viària al municipi de Ribera d’Ondara i a la realització d’un estudi que permeti detectar totes les zones on és convenient dur a terme actuacions per a millorar la seguretat viària, després que l’alcalde vetés la proposta impedint el seu debat al ple el passat desembre.

La portaveu del grup, Elisabet Jové, ha remarcat que ‘aquesta moció ja la vam presentar al mes de desembre, però l’alcalde no la va admetre a tràmit i per tant, no es va poder tractar al ple’. La republicana ha insistit en que ‘el tema de la seguretat viària és clau, per això insistirem, doncs a Ribera d’Ondara hi ha moltes deficiències que suposen un perill per la ciutadania, com és el cas de la cruïlla dels Hostalets amb la carretera, on hi ha hagut diversos accidents’. ‘Aquesta situació ja fa anys que dura, però fins ara no ha merescut l’atenció del nostre consistori’.

El grup d’Acord x Ribera d’Ondara – ERC, ha denunciat diversos punts en els quals es presenten mancances, com ara interseccions amb poca visibilitat, amb els miralls trencats o simplement que no reflecteixen res. Aquesta situació provoca que ‘els elements de seguretat siguin inservibles i ineficaços’. Igualment, els republicans reclamen ‘disposar de passos de vianants, senyalitzar correctament o col·locar reductors de velocitat en zones on hi ha infants, com ara parcs infantils, l’àrea al voltant de l’escola, a la pista poliesportiva o a les places’. ‘Cal arranjar espais públics i elements de seguretat amb desperfectes, com baranes, com la de Montfar, escales o tancaments, com el de la zona de jocs de la piscina’. Així mateix, també denuncien que ‘hi ha diversos espais amb forats perillosos sense protecció, com la basseta dels Hostalets’. La petició també posa de manifest la manca de senyalitzacions de velocitat reduïda d’acord amb el canvi normatiu.

Segons Elisabet Jové, la iniciativa també planteja al consistori la ‘realització d’un estudi que permeti detectar totes les zones on és convenient dur a terme actuacions per a millorar la seguretat viària, o que posin de manifest altres mancances’,  per tal de procedir a la seva correcció o reparació.
 
Ribera d’Ondara, 13 de gener de 2022