Segarra

Notícia

ERC celebra el plenari de la Taula de Ruralitats a Concabella.

El castell de Concabella ha acollit aquest dissabte el segon plenari de la Taula Institucional de Ruralitats, una eina de treball d’ERC constituïda el passat mes d’abril amb l’objectiu de bastir un país just, d’oportunitats per a tothom. Durant la sessió s’ha aprovat una declaració institucional de les entitats municipalistes representatives per tal d’abordar el dèficit estructural que pateixen les entitats locals en matèria de provisió de places de secretaria, intervenció i tresoreria.
 
La benvinguda a la sessió ha anat a càrrec de l’alcalde dels Plans de Sió, Xavier Pintó, que ha recordat la necessitat de donar veu al món local. La Taula de ruralitats està formada pels representants d’ERC als municipis de menys de 2.000 habitants o menys de 5.000 habitants amb diversos nuclis de població. 

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà Pons, ha posat en valor la tasca feta fins a dia d'avui des de diferents departaments en l'àmbit de les ruralitats. Com a exemples, ha enumerat l’aposta per les escoles bressol rurals, els ajuts de camins amb el criteri de la densitat de població i no del valor absolut, l’inici del procés de redacció de l'estatut del municipi rural i canvis legislatius en matèria d'urbanisme i habitatge. En el transcurs del plenari s'ha tractat també el desplegament de les energies renovables al món rural.

El plenari de ruralitats ha aprovat una declaració institucional de les entitats municipalistes representatives per tal d’abordar el dèficit estructural que pateixen les entitats locals en matèria de provisió de places de secretaria, intervenció i tresoreria, unes places que resulten d’especial rellevància per al funcionament ordinari dels ajuntaments i del conjunt d’administracions locals, que des de fa molts anys arrosseguen un dèficit estructural de personal habilitat per ocupar-les. Aquest dèficit estructural genera una competència entre els propis ajuntaments per atraure professionals amb habilitació, fent que siguin els ajuntaments de menor dimensió els que acabin patint en major mesura el problema.

La declaració institucional aprovada planteja dues propostes per abordar la situació: en primer lloc, apropar la competència dels processos selectius i del posterior curs selectiu a l’àmbit de les Comunitats Autònomes (fins ara, és competència de l’Estat), de manera que les ofertes públiques de cada territori es puguin adaptar a les necessitats d’aquests; i segon, reforçar la formació vinculada a les funcions de secretaria, intervenció i tresoreria.

En el marc d’aquest plenari, també han intervingut i han debatut amb els electes assistents: Eloi Hernàndez Mosella, president de la Taula de Ruralitats; Alba Camps Roca, secretària de Política Municipal i Projectes Transversals; Anna Barnadas López, secretària d'Acció Climàtica; Xavier Castellana Gamisans, senador; David Rodríguez González, secretari de Governs Locals i relacions amb l'Aran; Montse Fornells Solé, directora general d'Administració Local; Joan Jaume Oms, secretari d'Administració i Funció Pública; Pilar Vallugera Balañà, diputada al Congrés; i Josep Mª Reniu Vilamala, senador.
 
Concabella, 9 de juliol de 2022