ERC al Segrià

Notícia

8 de març. Cap a la República feminista.

Dones d'Esquerra Republicana de Lleida i el Segrià

Un any més som a 8 de març, Dia Internacional de les Dones, Diada reconeguda per l’Organització de les Nacions Unides per homenatjar els moviments en favor de les dones i fer evidents les desigualtats de gènere.

Des d’Esquerra Republicana de Catalunya - Jovent Republicà treballem fermament per tal d’avançar en el reconeixement dels drets de les dones i també perquè les situacions discriminatòries dia a dia es vagin reduint fins arribar a eliminar-les, ja que, tot i els avanços aconseguits, encara són força presents. Hi ha tasques encara feminitzades, per exemple, l’atenció i cura de les persones grans.  És un fet que l’esperança de vida s’ha allargat, i són  moltes les famílies que tenen una o més persones grans que han de tenir cura, i aquesta tasca en la majoria dels casos recau sobre les dones. I seguim. El sostre de vidre encara no s’ha superat,  la bretxa salarial entre homes i dones  encara és un fet, la precarietat laboral és major en les dones,  més d’un 70% dels contractes a temps parcials ho són de dones. Això es tradueix en una feminització de la pobresa, de fet, la majoria de les víctimes de pobresa energètica són dones.
 
Cal impulsar accions que promouen la corresponsabilitat entre dones i homes, polítiques de conciliació de la vida laboral, personal i familiar per garantir que les dones tinguin dret a gaudir de temps de lleure i participació en igualtat de condicions que els homes. També és important replantejar els permisos de maternitat i paternitat apostant per permisos iguals i intransferibles. D’altra banda, tampoc poden menystenir les dones que lliurement optin per dedicar uns anys de la seva vida a la cura dels seus infants. També cal promoure polítiques que permetin que aquest temps no suposi una penalització en seva vida laboral.  I per descomptat, continuarem treballant per implantar al nostre país uns horaris més racionals.
 
Fins ara hem parlat de consideracions laborals i familiars, però les reivindicacions de les dones van més enllà. Malauradament, la violència i els abusos encara són una realitat, en l’àmbit laboral, educatiu, de lleure, domèstic. Cal treballar de valent, tant per prevenir els casos de violència i abusos com per assistir a les víctimes i castigar els autors.
 
Tot i els avenços,  encara hi ha molta feina a fer, i per això és important que cada dia de l’any sigui  8 de març, una mobilització constant a favor dels drets de les dones. Hem de fer realitat la República catalana feminista de dones i homes lliures.
 
Dones amb tots els drets. La república és dona.