Simat de la Valldigna

Notícia

EUPV, COMPROMÍS I PSOE formen l'equip de govern

Presidit pel nou alcalde de Simat, Víctor Mansanet, i amb l’assistència dels 11 regidors i regidores, s’iniciava ahir dimecres aquesta nova legislatura amb el preceptiu Ple en sessió extraordinària.

Entre els punts a tractar figuraven els que feien referència a l’organització de l’Ajuntament: periodicitat de les sessions ordinàries del Ple, composició de les comissions, els grups polítics, les percepcions econòmiques de l’alcalde, regidors i regidores amb delegacions, el nomenament de la tresorera i les quanties per l’assistència als plens i comissions. En la proposta de la tresorera, vam votar abstenció pel fet de ser responsables solidaris si votàvem a favor. En totes les altres propostes, vam votar a favor excepte la del sou de l’alcalde, punt on va haver discrepàncies respecte de la proposta d’alcaldia. Segons consta en l’acta del mateix ple de fa 4 anys, de 20 de juny de 2011, el sou de l’alcalde era de 1984,73 € per 14 pagues. En aquell Ple, el nostre grup es va abstenir perquè va haver un increment de 100 € en cada mensualitat; eren moments de fortes retallades i una gravíssima crisi que continuem arrossegant. Posteriorment, hem sabut que l’anterior alcalde també cobrava aproximadament 10.000 € anuals de la Mancomunitat de La Valldigna. Actualment, l’alcalde de Simat cobrarà 2396,53 € per 14 pagues. En aquest Ple i en aquest punt, hem votat en contra perquè considerem excessiu l’increment respecte del sou anterior i perquè l’actual alcalde, Víctor Mansanet, va manifestar que compliria el codi ètic d’EUPV de Simat, publicat al seu web.

Els següents punts tractats es basaven en les propostes d’alcaldia sobre la representació de l’Ajuntament de Simat en els òrgans col•legiats, com ara les Mancomunitats de La Valldigna, La Safor i La Ribera del Xúquer, el Consorci de Bombers i del Pla Zonal de Residus, el Fons Valencià per la Solidaritat, la Xarxa de Municipis cap a la Sostenibilitat, el Calaix Jove, el Grup d’acció Local Ruralter-Leader i el Consell Escolar del CEIP Valldigna. Per Simat Esquerra va recolzar les 10 propostes d’alcaldia votant a favor.

Per últim, els dos punts feien referència als dies laborals previstos per al 2016 així com els 3 dies no lectius del calendari escolar del curs 2015/16 per a Simat. Imma Cunyat, regidora de Per Simat Esquerra manifestava que “malgrat la discrepància sobre el sou de l’alcalde, el Ple va transcórrer en un ambient respectuós i amb una dinàmica més oberta de participació i opinió que la viscuda en la legislatura anterior, cosa que agraeix”. Acabava dient que “ no ens sembla correcte que des del mes de març i fins setembre, no hi haja cap Ple en sessió ordinària, atès que no tenim informació de les properes festes locals ni de les obres que s’estan realitzant al nostre poble”.