Simat de la Valldigna

El nostre equip

  • Joan Serra i Folguerà Regidor d'Esquerra Republicana del País Valencià a l'Ajuntament de Simat de la Valldigna des de 2007 fins a l'actualitat.
  • Joan Serra i Folguerà Regidor d'Esquerra Republicana del País Valencià a l'Ajuntament de Simat de la Valldigna des de 2007 al 2011. El 4 d'agost de 2008, es crea una coalició de govern entre el PSOE, BLOC i ESQUERRA REPUBLICANA -PV, assumint les competències d'Urbanisme, Medi Ambient, Sostenibilitat i Agricultura. Portaveu del grup municipal d'Esquerra. Membre de la Mancomunitat de La Valldigna. Membre de la Mancomunitat de La Safor. Representant de l'Ajuntament en el Consorci de La Ribera.