ERC Sitges

Notícia

8 DE MARÇ DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

8 Març Dones ERC
8 Març Dones ERC
De nou, el 8 de març de 2021, commemorarem el Dia Internacional de les Dones, una data d’homenatge als moviments a favor dels drets de les dones i de reivindicació per continuar fent evidents les desigualtats de gènere. Una reivindicació que va més enllà d’aquesta data i que impregna els 365 dies de l’any i a totes i cadascuna de les persones que conformen la nostra societat.
 
Des d’Esquerra Republicana i el Jovent Republicà treballem, dia a dia, per garantir que els drets de les dones siguin plenament efectius i no es vulnerin en cap circumstància. 
 
Tot i els avenços realitzats, aquest darrer any ha suposat un fre en molts aspectes. Les desigualtats i les discriminacions cap a les dones estan presents i són determinants. Les situacions de vulnerabilitat que pateixen les dones s'han agreujat. Quan s'ha hagut d'aturar bona part del sector productiu, el sector dels serveis socials, les cures i el personal sanitari han estat essencials per fer front a aquesta situació d'emergència. Paradoxalment, però, es tracta de sectors feminitzats i amb menys reconeixement social i econòmic. S'ha pogut quantificar que un 70% del personal sanitari són dones i que, a Catalunya, les tasques domèstiques i les cures no remunerades suposen un cost d'uns 2.700 euros anuals per dona. Per això, les mesures que cal impulsar han de tenir present que ningú es pot quedar enrere i que han de cobrir les necessitats que sorgeixen i posar fi a les desigualtats actuals. És així que, les dones pateixen una major precarietat laboral la qual cosa es tradueix en una feminització de la pobresa i un atemptat contra la independència personal d'aquestes.
 
Segons l’informe Europeu Desigualdades de género en la prestación de cuidados y la retribución en la UE 2020 elaborat per L'Institut Europeu  de la Igualtat de Gènere (EIGE), al conjunt de la Unió Europea,  només un 20% de les dones es troben al capdavant de les direccions de les empreses.  Això contrasta amb les xifres a l'àmbit educatiu, on les dones representen la majoria de les llicenciades i en canvi els càrrecs de més rellevància, en tots els sectors, continuen sent ocupats majoritàriament per homes (55 homes ocupen els llocs de direcció enfront de 32 dones). A l'àmbit sanitari, hi ha 47 homes i només 26 dones als llocs de direcció per cada 1000 persones treballadores. El sostre de vidre i el terra enganxós doncs, encara no s'han trencat i segueixen limitant les possibilitats de realització de les dones.
 
Segons l’últim informe de govern, la bretxa salarial entre homes i dones se situa en un 22% a Catalunya. Mentre que al País Valencià, a les Illes i la Catalunya Nord suposa un 22%, un 13,7% i un 13%, respectivament. Considerem que és un tema fonamental sobre el qual hem de dirigir la nostra acció política.
 
Des d’Esquerra Republicana i el Jovent Republicà treballem per impulsar la corresponsabilitat entre dones i homes. Defensem que el temps i el treball estiguin repartits amb equitat de gènere i que hi hagi una corresponsabilitat real entre dones i homes en les tasques associades al treball reproductiu. Tenim el compromís de tirar endavant polítiques de conciliació de la vida laboral, personal i familiar per garantir que les dones tinguin dret a gaudir de temps de lleure i participació en igualtat de condicions que els homes. També és important replantejar els permisos de maternitat i paternitat apostant per permisos iguals i intransferibles. A més, continuarem treballant per implantar al nostre país uns horaris més racionals que permeti cobrir amb les necessitats socials i personals i consolidar el factor temps com a nova mesura de llibertat, equitat i benestar.
 
Cal seguir reivindicant el dret com a dones a decidir sobre el propi cos i el dret a una maternitat lliure i segura, vetllant també perquè les dones joves de 16 i 17 anys puguin exercir aquest dret lliurement. 
 
Els darrers anys hem seguit amb preocupació el tractament judicial, polític i mediàtic de casos de violacions que posen de nou el focus sobre les dones i no tant sobre els agressors. També hem denunciat públicament els casos d’agressions sexuals que han sortit a la llum pública i continuarem treballant per prevenir els casos d’assetjament o violació, per reparar les víctimes i castigar-ne els autors. Així com impulsar l’aprovació de plans d’igualtat i protocols contra l’assetjament a les organitzacions de treball.
 
El compromís d'Esquerra Republicana i el Jovent Republicà per a la igualtat de gènere l'hem plasmat en un Pla per la Igualtat intern que ens ajuda a continuar treballant per la plena participació política de les dones. A més, hem assumit el compromís d'adoptar per les eleccions municipals el format de llistes cremallera arreu del territori. Així ho hem fet a la pràctica totalitat de municipis de més de 3.000 habitants on hem presentat llistes. El repte per a unes properes eleccions municipals és fer-ho també en els de 2.000 habitants. Això ha suposat i ha de seguir sent un pas més per millorar la representació de les dones a les institucions catalanes en tots els nivells. Així mateix, treballem per implementar el Pla d'Igualtat com a organització i el Protocol per a la prevenció i l'abordatge de l'assetjament sexual i per raó de sexe en compliment de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'Igualtat efectiva de dones i homes. Perquè la Igualtat no només es predica, sinó que s’exerceix, amb compromís, amb ambició i amb responsabilitat.
 
Apel·lem a la mobilització amb seguretat a favor dels drets de les dones, avui i cada dia de l’any, per seguir contribuint a una societat més justa i igualitària que faci de la República Catalana una República Feminista de dones i homes lliures.
 
Dones amb tots els drets!