Solsona

El nostre equip

Regidors/es del Grup Municipal d'ERC-AM

El Grup Municipal d'ERC-AM a l’Ajuntament de Solsona està representat per un equip de 6 regidores i regidors que formen part de l’Equip de Govern.