Taradell

Documents

Mapa de circulació. Fases 1, 2 i 3.
Moció per la insubmissió fiscal
Llegeix
Moció per declarar Taradell municipi republicà.
Llegeix
Moció de suport i impuls a l'EcoMuseu del Blat.
Llegeix
Recurs de reposició a la licitació de l’obra “Espai d’Aigua a Taradell, Fase 1.2"
Llegeix
Moció de Somescola.cat en suport a l'escola catalana
Llegeix
Moció per al nomenament a òrgans col·legiats
Llegeix
Moció a favor de la dació en el pagament de les hipoteques i l'eliminació de les clàusules del sòl
Llegeix
Moció per a la creació de zones d'aparcament especials per a embarassades i mares i pares de nadons.
Llegeix
Moció de Suport a Acció Cultural del País Valencià per les emissions de TV3 al País Valencià.
Llegeix