Tarragona

Totes les notícies

‘Amb un 0,1% del pressupost operatiu dels Jocs podríem concedir 38.000 euros en beques esportives’

ERC-MES-MDC presentarà en el proper plenari una moció sobre ajuts per a la pràctica esportiva ERC-MES-MDC vol que se subvencioni l’activitat esportiva a aquells tarragonins d’entre 6 i 16 anys que, per qüestions de rendes familiars insuficients, no puguin accedir a aquesta pràctica. La consellera Mònica Alabart, portaveu adjunta del grup municipal, destaca que ‘l’esport és un complement fonamental per als joves en la seva formació ja que fomenta l’educació en valors, la cohesió social i els hàbits saludables’. La proposta del grup municipal és destinar un import mínim de 38.000 euros a aquestes beques, o el que és el mateix, un 0.1 per cent del pressupost operatiu dels Jocs del Mediterrani. Per a Mònica Alabart ‘no s’entendria que la moció no s’acceptés. L’equip de govern ha assegurat en diverses ocasions que aposten pel foment de la pràctica esportiva. És qüestió de voluntat política que la nostra proposta tiri endavant’. ERC-MES-MDC demanarà amb la seva moció que aquestes subvencions es comencin a atorgar al llarg del curs escolar 2015-2016. La moció explicita també aquests ajuts s’haurien d’atorgar en funció de les rendes econòmiques familiars i seguint els criteris establerts pels serveis socials de la ciutat.  

ERC-MES-MDC vol que l’Ajuntament de Tarragona reclami l’anul·lació de la sentència del judici sumaríssim al President Companys

En aquest sentit, presentarà una moció en el proper plenari Coincidint amb el 75è aniversari de l’assassinat de Lluís Companys, el Grup Municipal d’ERC-MES-MDC portarà al plenari municipal una moció que insta al govern central a declarar nul·la la sentència de mort dictada per les autoritats franquistes contra qui va ser President de la Generalitat. Fins a dia d’avui, la llei 52/2007 de Memòria Històrica es limita a declarar injustes les sentències dictades pels tribunals militars franquistes, però no declara les resolucions judicials nul·les de ple dret. L’immobilisme i la manca de sensibilitat per part dels diferents governs que ha tingut l’Estat espanyol en els darrers anys contrasta amb el fet que Alemanya i França han demanat perdó per haver col·laborat en la detenció i deportació de Lluís Companys, mentre la justícia espanyola es nega a declarar nul el seu judici. Per tot això, ERC-MES-MDC considera que cal instar el Govern de l’Estat espanyol a dur a terme les actuacions jurídiques i polítiques pertinents per anul·lar la sentència del judici sumaríssim al President Lluís Companys i realitzar totes les actuacions necessàries per reparar el seu honor. En la moció també es faran altres peticions, com la que reclama a l’Estat espanyol que retorni tota la documentació sobre Companys requisada per la Gestapo a París l’any 1940 i que actualment es troba confiscada a l’arxiu d’Àvila. Un altre punt que inclou la moció és la petició a tots els governs que van participar de la captura i assassinat del President Companys per a que participin en un acte de desgreuge a la seva figura i que s’hauria de celebrar al fossar del Castell de Montjuïc. Cal recordar que Lluís Companys i Jover és l’únic president elegit democràticament que va ser assassinat a Europa durant el segle XX.  

El grup municipal d’ERC-MES-MDC no celebrarà la festivitat del 12 d’octubre

Consellers i assessors del grup realitzaran la seva jornada laboral amb normalitat El Grup Municipal d’ERC-MES-MDC treballarà el proper dilluns 12 d’octubre com si fos un dia laborable. Asseguren que, essent coherents amb el moment polític que viu el país, s’ha d’iniciar la desconnexió de l’Estat en tot allò que sigui possible. Des d’ERC-MES-MDC expliquen que la seva agenda per dilluns inclourà la reunió setmanal del grup municipal, amb la presència de tots els consellers i assessors, i trobades amb alguns col·lectius de la ciutat. De cara al migdia tenen prevista també una trobada amb twitaires tarragonins per tal d’abordar diversos aspectes de l’actualitat municipal.  

ERC-MES-MDC insta l’equip de govern a crear la Taula Local de la Infància a Tarragona

Aquest òrgan col·legiat, previst al Pacte per la Infància a Catalunya, ha de garantir l’atenció integral a la infància i l’adolescència El Grup Municipal d’ERC-MES-MDC considera que ha de ser prioritari per l’equip de govern la creació de la Taula Local de la Infància, una figura inexistent avui en dia a la ciutat, així com la creació d’un Pla Local per a la Infància i l’Adolescència. És per això que han adreçat la seva inquietud a l’equip de govern mitjançant una sèrie de preguntes que han de permetre saber quina és la planificació estratègica en aquest sentit. La Taula Local de la Infància, així com la Taula Nacional i les Taules Territorials, són unes figures previstes al Pacte per la Infància a Catalunya (2013) i a la Llei 14/2010 dels Drets i les Oportunitats en la Infància i l’Adolescència. L’objectiu d’aquests òrgans col•legiats és el de potenciar la coordinació dels agents implicats en la promoció social de la infància i l’adolescència i la detecció i intervenció davant possibles situacions de risc o de desemparament. Entre les seves funcions destaquen la coordinació dels diferents equips i serveis territorials per tal de millorar els diferents programes adreçats a la protecció dels infants i adolescents; i la coordinació dels diversos serveis existents per atendre aquells casos individuals que requereixin una visió global. Les Taules Nacional, Territorials i Locals, venen a substituir les conegudes com a Comissions Tècniques Interdepartamentals (CTIC) que quedaven derogades amb l’esmentat Pacte de la Infància. Aquestes comissions eren grups de treball formats per personal del Departament de Salut, el de Benestar Social i el d’Ensenyament. Per al grup d’ERC-MES-MDC, la seva desaparició fa encara més necessari l’impuls de la Taula Local de la Infància. Cal recordar que la Taula Nacional de la Infància de Catalunya es va constituir al febrer de 2014 i la Taula Territorial de Tarragona es va crear aquest passat mes de juny.

ERC-MES-MDC valora positivament la possibilitat de desencallar l’adjudicació del supermercat del Mercat Central

Després que a mitjans d’any quedés desert el concurs públic per a la cessió d’aquest espai al Mercat Central, el Consell d’Administració d’ESPIMSA va aprovar el passat 25 de setembre el plec de clàusules que en regirà la seva adjudicació. El nou procés d’adjudicació de l’espai que ha d’ocupar el nou supermercat, i que parteix d’un import de 6.100.000 euros, podria estar resolt abans de finals d’aquest any. El portaveu del grup municipal d’ERC-MES-MDC, Pau Ricomà, afirma que ‘valorem positivament la possibilitat de desencallar aquest tema. Ara el més important és que es pugui obrir el Mercat i que l’entorn i l’oferta global del petit comerç se’n beneficii’.  

ERC-MES-MDC qualifica de maniobra electoral les notícies sobre l’aportació de l’Estat als Jocs

El grup municipal remarca que arriben coincidint amb el darrer dia de campanya El grup municipal ERC-MES-MDC considera que les notícies aparegudes avui - últim dia de campanya- sobre una possible aportació estatal als Jocs del Mediterrani, només responen a una maniobra electoral. Remarquen que, un cop més, s’està parlant d’un compromís que no està ni concretat ni per escrit. Recorden que aquest anunci arriba una setmana després que el govern de l’Estat hagi tombat les esmenes presentades pel grup socialista al Congrés reclamant la inclusió d’una partida per als Jocs del 2017 als Pressupostos Generals de 2016. Fet que se suma a tots els episodis que s’han viscut en els darrers mesos amb confirmacions i desmentiments sobre l’aportació econòmica de l’Estat. En aquest context, asseguren, l’anunci d’una aportació estatal imminent per als Jocs no té cap credibilitat.  

ERC-MES-MDC proposa que es publiqui de forma periòdica el seguiment de l’execució del pressupost anual de l’Ajuntament de Tarragona

En aquest sentit, presentarà una moció al proper plenari del dia 28 de setembre A partir del proper 1 de gener serà d’obligat compliment la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que afecta les administracions locals. El grup d’ERC-MES-MDC vol que aquest exercici de transparència es comenci a aplicar a partir del tancament de l’actual trimestre en matèria d’execució del pressupost. És per això que, en el proper plenari, presentarà una moció per tal que es publiqui amb periodicitat mínima trimestral, i amb la màxima puntualitat, el seguiment de l’execució del pressupost anual de l’Ajuntament de Tarragona, amb una segmentació mínima de capítols i àrees i, tal i com indica l’article 5 de la llei 19/2014, d’una manera clara, estructurada i en format reutilitzable. El grup d’ERC-MES-MDC considera que el compliment o desviació del pressupost ha de poder ser conegut amb suficient puntualitat per la ciutadania i pels consellers, ja que és un instrument útil per al seu treball. Des del grup recorden que, des de fa temps, hi ha diverses administracions que ja ofereixen públicament la informació objecte d’aquesta moció.  

El grup municipal d’ERC-MES-MDC demana a l’equip de govern que es convoqui el Consell de Cooperació per abordar l’acollida de refugiats

La petició s’ha fet a la consellera de cooperació Ivana Martínez ERC-MES-MDC creu que és urgent que es convoqui el Consell municipal de Cooperació Internacional i Solidaritat per tal d’establir les condicions d’acollida dels refugiats sirians a Tarragona. Aquest òrgan de participació ciutadana integrat per ONG, la Fundació URV Solidària i representants dels grups polítics municipals, és l’espai idoni per debatre les possibilitats que té Tarragona com a ciutat d’acollida. Per això s’ha demanat a la consellera de cooperació Ivana Martínez que es convoqui el Consell el més aviat possible.  

L'immobilisme de l'equip de govern de l'Ajuntament de Tarragona aguditza la problemàtica per l'ús del camp de futbol municipal de Bonavista

Un equip de futbol base del Club de Futbol Racing de Bonavista es queda sense poder jugar un partit de pretemporada El grup municipal d'ERC-MES-MDC a l'Ajuntament de Tarragona denuncia l'immobilisme de l'equip de govern i la conselleria d'esports per solucionar una problemàtica que s'arrossega des de fa 3 anys.  El CF Racing Bonavista no pot utilitzar amb normalitat el camp d'esports municipal del barri, que està gestionat per una altra entitat esportiva. Avui diumenge 6 de setembre un dels equips de futbol base tenia un partit amistós de pretemporada que no s'ha pogut jugar perquè les portes del camp estaven tancades.  En el plenari del 17 de juliol, ERC-MES-MDC va presentar una pregunta a l'alcalde demanant el compromís de l'Ajuntament per garantir l'ús de l'esmentat espai amb la màxima normalitat per part del Racing de Bonavista. La resposta va ser: 'sí que s'han pres mesures (...) Continuarem treballant en el marc del Patronat d'Esports per solucionar aquesta problemàtica'. (veure fotografia adjunta) El grup municipal d'ERC-MES-MDC considera que és inadmissible que, un mes i mig després de presentar la pregunta, l'Ajuntament no hagi posat solució a aquesta problemàtica. El Racing de Bonavista necessita una solució urgent per tal de poder desenvolupar amb normalitat la seva activitat esportiva.  Més enllà de solucionar aquesta problemàtica, cal abordar amb celeritat un debat profund sobre les concessions dels equipaments esportius municipals.