Tarragona

Notícia

El projecte dels Consells de Districte fa un pas endavant

Paula Varas, Varas,
Paula Varas, consellera de Nova Ciutadania
El projecte dels Consells de Districte a Tarragona fa un pas endavant de cara al futur. La consellera de Nova Ciutadania, Paula Varas, ha presidit la primera reunió de la Comissió Informativa per a la creació d'aquests òrgans de participació, en la qual s'ha posat damunt la taula tot el treball que s'ha portat a terme fins al moment. "La participació ciutadana és clau en el procés democràtic i que entenem, com un dret i un deure, però també un mecanisme de transformació", ha destacat. Els consells de districte es regiran per un reglament d'organització i funcionament que s'elaborarà pròximament i està previst que es faci una prova pilot després de l'estiu.

La consellera ha manifestat que els consells de districte serviran per a millorar la gestió dels assumptes de competència municipal i facilitar la participació ciutadana. La seva futura posada en marxa té per objectiu "entregar a la ciutadania noves quotes de poder" i servirà per aconseguir "més igualtat, confiança en els poders públics i per promoure l'enfortiment d'una ciutadania participativa i activa", segons Varas. En aquest sentit, ha expressat que "no hi ha ningú millor que conegui els problemes de la ciutat com els ciutadans. Seran ells qui decideixin les problemàtiques a tractar i també els que decideixin què necessiten els seus districtes".

El projecte es basa en distribuir la ciutat en cinc districtes, que són el centre històric, l'Eixample, barris de Ponent, les zones nord de Sant Pere i Sant Pau i Sant Salvador i Llevant. Aquests districtes estaran formats per un plenari, presidència, vicepresidència, grups de treball i secretaria. La consellera ha avançat que la representació política dels consellers serà d'un terç i la resta serà de les associacions i entitats de la zona (a la ciutat hi ha unes 1.300 entitats registrades). Per a les entitats que no formen part del registre, la consellera ha apuntat que encara no hi ha una proposta articulada per determinar com en podran formar part i que s'ha de treballar. Alhora, ha apuntat que també cal veure quina fórmula s'utilitza per a poder facilitar que particulars que no estan adherits a cap entitat en puguin prendre part. Varas ha proposat fer un sorteig a partir del padró i escollir un home i una dona. A tot això, ha afegit que el president del consell de districte serà el representant del partit polític que hagi obtingut més vots en el territori del districte.