Tarragona

Notícia

Ricomà reclama a la ministra Montero que els Ajuntaments disposin del superàvit per pal·liar la crisi de la COVID-19

Pau Ricomà, Tarragona, Ricomà, ERC Tarragona, ple, Tarragona
L'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, reclama a la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, que el govern espanyol permeti que els ajuntaments puguin disposar del romanent per a dedicar-lo a pal·liar els efectes de la crisi sanitària generada per la COVID-19. El republicà va enviar-li una carta el 17 de març en la qual demanava canviar la normativa, ja que "estem obligats a destinar el superàvit a reduir el nivell d'endeutament net," i reclamava que "s'utilitzin tots els instruments jurídics que siguin necessaris perquè es procedeixi a la modificació de l'aplicació de l'art. 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera". 

"Aquesta modificació hauria d'establir-amb l'única finalitat de permetre als Ajuntaments poder destinar el romanent de tresoreria de lliure disposició a despeses corrents que decideixi cada municipi en funció de les seves diferents idiosincràsies, per poder contribuir a pal·liar de forma pràctica, directa i efectiva les circumstàncies de la pandèmia a la ciutadania", apunta l'alcalde en la carta. A més, "estem convençuts, justifica àmpliament que els demanem l'exempció de l'obligació legal d'amortització de crèdits, sent que la població i les seves necessitats són ara prioritaris", afegeix en el seu escrit.

L'alcalde considera que d'aquesta manera es contribuiria a fer que els municipis, "com a primera i més propera administració amb la qual compta la ciutadania, es dotessin de mitjans econòmics amb la finalitat de disposar d'instruments per pal·liar les conseqüències econòmiques del coronavirus".

Per altra banda, l'Ajuntament de Tarragona és un dels consistoris que s'ha adherit al manifest de la Federació Catalana de Municipis, l'Associació Catalana de Municipis i l'Associació de Micropobles de Catalunya, on es reclama al Govern de l'Estat que consideri la possibilitat que els consistoris puguin flexibilitzar el destí del romanent de tresoreria, la mateixa demanada que va fer arribar l'alcalde Pau Ricomà a la ministra.

En el manifest s'exigeix disposar lliurement del superàvit del 2019, flexibilitzar la regla de despesa, eliminar la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local (LRSAL) i garantir ajuts i aportacions redefinits d'acord amb la crisi i es transmet que "els governs locals no som només uns receptors i executors de les polítiques europees, estatals o nacionals. Volem ser escoltats, compartir els reptes i prendre decisions des del diàleg i l'acord. La nostra proximitat amb la ciutadania, també en aquesta situació que estem patint i vivint actualment, ens fa tenir un especial coneixement i sensibilitat sobre quines són les necessitats, els neguits i les aspiracions de les nostres comunitats locals. Volem participar de la construcció d'aquest nou futur".